x

Изберете език

СПЕЧЕЛЕТЕ ТРЕНИРОВЪЧЕН ЛАГЕР ПО КАРАТЕ НА POWER RANGERS

Да, точно така! Овладейте играта Power Up и имате шанс да спечелите ексклузивен тренировъчен лагер по карате на POWER RANGERS. Това включва пътуване до снимачната площадка и нощувка.

Играйте и спечелете!

меню

езикПравила на конкурса

ЧЛЕН 1

Безплатен конкурс без задължение за покупка, организиран от Advanced Power Solutions NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Белгия, от 15.04.2021 г. до 30.12.2021 г. Можете да вземете участие в конкурса само чрез уеб сайта на състезанието (poweryourday.win).

ЧЛЕН 2

Конкурсът е отворен за лица, навършили осемнадесет години (или по-малки с разрешение на родител), които имат местожителство в следните държави: Албания, Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Република Северна Македония, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словашка република, Испания, Швеция, Швейцария, Холандия, Турция, Обединено кралство, Украйна. Изключват се жители на тези държави, които работят за Advanced Power Solutions NV и Hasbro, Inc., както и служителите на центъра, координиращ конкурса, включително членовете на техните семейства (до първо поколение включително). Advanced Power Solutions NV има право да изключи определено лице от участие по всяко време (и без да се налага да дава обяснения) за определен период по време на конкурса, организиран от Advanced Power Solutions NV, въз основа на нарушаване – или подозрение за нарушаване – на някое от Правилата и условията за участие или в случай на злоупотреба, нарушение или измамно участие в конкурса. Участие в конкурса по организиран начин и/или като група ще се счита за измама и автоматично ще доведе до изключване. С настоящото Ви уведомяваме, че Advanced Power Solutions NV е приложила определени мерки срещу измамно поведение, включително, но не само, за идентифициране на практики, като например неколкократно използване на един IP адрес.

ЧЛЕН 3

За да се включат в конкурса, участниците трябва да следват процедурата, обявена на уеб сайта (poweryourday.win), и да се регистрират, използвайки валиден имейл адрес. Няма друг начин за участие в този конкурс освен обявения в тези правила. Всички непълни или неправилно форматирани подадени данни за състезанието ще се считат за невалидни.

ЧЛЕН 4

За да се включат в конкурса, участниците трябва да подадат чрез уеб сайта в правилен и пълен вид посоченото по-долу съдържание (poweryourday.win):

 • Регистрацията на резултата им след изиграването на играта POWER UP на poweryourday.win (1 поле)
 • Своя отговор на допълнителния въпрос, задавен при равен брой точки за месечната награда (1 поле);
 • Своя отговор на допълнителния въпрос, задавен при равен брой точки за първата награда (1 поле);
 • Данните си във формуляра за конкурса на Panasonic (4 полета);
 • Съгласие за публикуване на резултатите от играта (1 полета за отметка – по избор);
 • Съгласие с правилата на конкурса и Политиката за поверителност (2 полета за отметка).

ЧЛЕН 5

Победителите са:

Печеливши на първа награда (3): участникът, който регистрира най-висок резултат в играта POWER UP на poweryourday.win. В случай че се стигне до равенство, ще се решава според отговора на допълнителния въпрос за основната награда. Спечелилите първа награда ще получат тренировъчен лагер по карате на POWER RANGERS на строго секретно място, включително полетите и 3 нощувки в луксозен хотел. Всеки печеливш може да си вземе придружител.

Подгласници (50): в края на състезанието 50-те участници с най-високи резултати в играта POWER UP (освен победителите) ще получат морфер POWER RANGERS Дино ярост и бластер Nerf Ultra AMP. Наградите ще бъдат обявени на адрес poweryourday.win/bg/prizes. В случай че се стигне до равенство, ще се решава според отговора на допълнителния въпрос за основната награда.

Месечни победители (25): Сред тези 25 победители всеки месец ще бъдат участниците с най-близкия до верния отговор на допълнителния въпрос във формуляра за конкурса. В случай че се стигне до равенство, ще спечели участникът, който първи е въвел своите отговори. Наградите за всеки месец ще бъдат обявени на адрес poweryourday.win/bg/prizes. Месечните награди са:

 • 5 х бластер Nerf Ultra Amp и пакет от двама атакуващи бойци POWER RANGERS (5-те най-добри отговора)
 • 20 х моторизиран бластер Nerf Elite 2.0 Phoenix CS-6 и пакет от двама атакуващи бойци POWER RANGERS (отговорите, класирани от 6–25 място)

Всеки участник може да участва в състезанието само 1 път с 1 валиден имейл адрес. Участниците могат да спечелят максимум общо 2 месечни награди, както и първата награда или 1 награда за подгласник в края на конкурса. Участниците нямат право да печелят месечна награда или награда за подгласник, ако имат един и същ IP адрес или физически адрес.

ЧЛЕН 6

Advanced Power Solutions NV ще се свърже с 25-имата месечни победители по имейл през седмицата след края на месеца, за който са участвали в състезанието (първата седмица на следващия месец), и ще поиска да потвърдят пълното си име, адреса, датата си на раждане и телефонния си номер преди петъка на следващата седмица (втората седмица на месеца).

Advanced Power Solutions NV ще се свърже със спечелилите първата награда и подгласниците им по имейл преди петък, 21 януари 2022 г., и ще ги помоли да потвърдят пълното си име, адреса, датата си на раждане и телефонния си номер преди петък, 4 февруари 2022 г.

Непредоставянето на тези данни ще доведе до анулиране на наградата. Advanced Power Solutions NV си запазва правото да провери самоличността и изискваната минимална възраст, за да може да връчи наградата. В случай че победителите не потвърдят, че приемат наградата, в рамките на предоставеното време, то Advanced Power Solutions NV има право да избере друг победител и да връчи наградата на това лице.

ЧЛЕН 7

Наградите не може да бъдат разделяни и трябва да се приемат, каквито са. Наградите може да бъдат връчени само на победителите и не може да се прехвърлят на други лица. Победителите нямат право да изискват паричната стойност на въпросните награди, нито могат да заменят тези награди за алтернативни. Победителите ще получат наградите си по пощата, след като потвърдят официалния си адрес.

ЧЛЕН 8

Advanced Power Solutions NV няма задължението да компенсира, възстановява или заменя за паричната им равностойност каквито и да е загуби или кражба. Въпросът относно каквото и да било парично уреждане на нещата е абсолютно изключен. Advanced Power Solutions NV може да замени предлаганите награди с такива с подобна или по-висока стойност, в случай че това е необходимо поради причини, засягащи наличността. Advanced Power Solutions NV си запазва правото да направи това.

ЧЛЕН 9

Advanced Power Solutions NV не дава и не предлага гаранции за награди и не носи отговорност за:

 • кражба, загуба, повреда, нещастен случай или разходи от каквото и да било естество, включително такива, които може да са преки или косвени последствия от участието в този конкурс, разпределянето на награди или какъвто и да било начин, по който могат бъдат използвани наградите;
 • всички загуби, забавяния или отмяна от трети лица (авиокомпания, туристическа агенция, транспортна компания и т.н.);
 • всякаква форма на забавяне на доставката на писма или пакети от страна на пощенската служба;
 • всякаква форма на технически проблеми на уеб сайта и/или имейл системата или всякаква възможна несъвместимост между технологиите, използвани за конкурса и конфигурацията на хардуера и/или софтуера, използвани от участника;
 • всякаква форма на допълнителни разходи, направени от победителя с цел да придобие облага от или да използва наградата;
 • решение или отказ от страна на какъвто и да е орган, който възпрепятства или забранява на победителя да се възползва от наградата, включително, но не само, правителствени мерки/ограничения поради пандемията COVID-19;
 • решение или отказ от страна на какъвто и да е орган, който прави невъзможно връчването на наградата от страна на Advanced Power Solutions NV, включително, но не само, правителствени мерки/ограничения поради пандемията COVID-19.

Освен това всеки участник, опитващ се да възпрепятства правилното протичане на конкурса, ще бъде изключен от участие.

ЧЛЕН 10

Всички разходи, направени за участието в конкурса, ще се покриват изцяло от участника. При никакви обстоятелства участниците не могат да имат претенции към организатора относно разходите по участието си.

ЧЛЕН 11

Advanced Power Solutions NV си запазва правото да променя правилата на конкурса без предварително уведомление или да скъси или анулира конкурса, в случай че това е необходимо поради непредвидени обстоятелства или обстоятелства извън контрола на компанията. При никакви обстоятелство такива случаи няма да оправдават всякакви претенции към Advanced Power Solutions NV.

ЧЛЕН 12

С участието си в този конкурс вие се съгласявате изцяло да приемете правилата в цялата им пълнота. В случай на практически затруднения Advanced Power Solutions NV ще вземе крайното решение относно прилагането или интерпретацията на правилата. Всякакви оплаквания, свързани с този конкурс, трябва да бъдат направени в писмена форма в рамките на седем работни дни и изпратени в централата на Advanced Power Solutions NV (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Белгия). При никакви обстоятелства оплаквания няма да бъдат обсъждани лице в лице или по телефона. Оплаквания, които не са постъпили в определения срок, няма да бъдат взети под внимание.

ЧЛЕН 13

Чрез влизане в конкурса вие се съгласявате, че всякаква лична информация, предоставена от вас, може да бъде съхранявана и използвана от Advanced Power Solutions NV Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Белгия и следната трета страна като неин доставчик за администриране на конкурса в съответствие със съответната политика за поверителност:

BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Белгия

ЧЛЕН 14

Тези правила попадат под юрисдикцията на белгийското законодателство. Единствено белгийските съдилища имат юрисдикцията да решават всякакви спорове, възникнали от този конкурс.

ЧЛЕН 15

На всякакви въпроси относно този конкурс ще бъде отговорено само в писмена форма.

ЧЛЕН 16

Победителите се съгласяват да участват във всички форми на реклама или промотиране, свързани с разпределението на техните награди.