x

Изберете език

СПЕЧЕЛЕТЕ ТРЕНИРОВЪЧЕН ЛАГЕР ПО КАРАТЕ НА POWER RANGERS

Да, точно така! Овладейте играта Power Up и имате шанс да спечелите ексклузивен тренировъчен лагер по карате на POWER RANGERS. Това включва пътуване до снимачната площадка и нощувка.

Играйте и спечелете!

меню

езикЗаявление за отказ

Няма представяне на гаранция или точност

Докато Advanced Power Solutions NV полага всички разумни усилия, за да гарантира, че цялата информация на този сайт е правилна, точността не може да се гарантира и Advanced Power Solutions NV не поема отговорност за точността, целостта или автентичността на каквато и да е информация, която се съдържа във или се предоставя чрез този сайт. Този сайт, както и цялата информация и материалите, съдържащи се тук, се предоставят на база "както са" без гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се.

Хипервръзки

Сайтът може да съдържа връзки с хипертекст към други интернет сайтове, които са разработени напълно независимо от този сайт. Advanced Power Solutions NV не декларира или дава гаранции за точността, целостта или автентичността на информацията, съдържаща се в други интернет сайтове, и достъпът до други интернет сайтове, свързани със Сайта е на ваш риск.

Декларация за авторски права

Цялото съдържание на този сайт е защитено от авторско право. Можете да използвате информацията, текста, картините или графиките, съдържащи се в този сайт, само за ваша лична, нетърговска употреба и нямате право да ги възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате, изцяло или частично, за каквато и да е цел, без предварителното писмено одобрение на Advanced Power Solutions NV.

Търговски марки

Всички търговски марки, емблеми и други знаци, показани на този сайт, са собственост на Advanced Power Solutions NV, Panasonic Corporation of Japan или трети лица. Нямате право да ги използвате, изтегляте, копирате или разпространявате по никакъв начин без писменото разрешение на Advanced Power Solutions NV, Panasonic Corporation или съответното трето лице, според случая.

Отговорност

Advanced Power Solutions NV изрично се отказва от всякаква отговорност за всякакви преки, косвени, случайни, последващи или специални щети, произтичащи от или по някакъв начин свързани с вашия достъп до или използването на Сайта, включително, но не само, загуби или щети, причинени от вируси, засягащи вашето компютърно оборудване или вашето позоваване на информация, получена чрез сайта.

ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ВИЕ ПРИЕМАТЕ ТАЗИ ПОЛИТИКА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ. ВАШИЯТ ДОСТЪП ДО НАСТОЯЩИЯ САЙТ Е ПРЕДМЕТ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА (КОЯТО СЕ АКТУАЛИЗИРА ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ), КАКТО И НА ВСИЧКИ ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ.