x

Изберете език

СПЕЧЕЛЕТЕ ТРЕНИРОВЪЧЕН ЛАГЕР ПО КАРАТЕ НА POWER RANGERS

Да, точно така! Овладейте играта Power Up и имате шанс да спечелите ексклузивен тренировъчен лагер по карате на POWER RANGERS. Това включва пътуване до снимачната площадка и нощувка.

Играйте и спечелете!

меню

езикМОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С НАС В НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ.

МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С НАС В НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ.

В съответствие с изискванията на регламентите за защита на поверителността на личните данни на някои държави тази Декларация определя кой е отговорен за събирането на вашите данни, какви лични данни се събират и как се обработват, целите и правното основание за обработването, колко дълго съхраняваме личните данни, вашите права, как да получите достъп до личните данни и къде да отидете за допълнителна информация.

1. Обща информация

Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Белгия, с регистрационен номер 0414.688.361, предоставя на физически лица конкурса Power your day („Конкурса“), провеждан от 15 април 2021 г. – 30 декември 2021 г.

Конкурсът Power your day се предоставя само за физически лица, които имат местожителство в следните държави: Албания, Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Република Северна Македония, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словашка република, Испания, Швеция, Швейцария, Холандия, Турция, Обединено кралство, Украйна.

BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Белгия

Всички допълнителни условия за участие в Конкурса може да намерите в Правилата за конкурса.

2. Кой е отговорен за събирането на личните ви данни?

Кой е отговорен за събирането на личните ви данни? Може да получите допълнителна информация – вижте Раздел 6 по-долу.

3. Каква е нашата цел и правното основание за обработването на личните ви данни?

Panasonic ще обработва личните ви данни (упоменати по-долу) с цел администриране на Конкурса.

Личните ви данни ще се обработват въз основа на съгласие. Участниците в Конкурса ще бъдат информирани относно това обработване и ще бъдат помолени да поставят изрично отметка в полето („Съгласявам се личните ми данни да се използват за администриране на този конкурс в съответствие с приложимата Политика за поверителност“), преди да се включат в Конкурса, както се изисква от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Обработването включва само ограничена и необходима информация. Личните данни ще бъдат обработвани само при необходимост.

4. Какви лични данни се събират и как се обработват?

Лични данни

От всички участници ще бъдат събрани следните лични данни: псевдоним, име, имейл адрес, IP адрес и държава на местожителство.

От всички победители в конкурса ще бъдат събрани следните допълнителни лични данни: фамилно име, адрес, телефонен номер, дата на раждане.

Как се обработват личните данни?

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани в база данни, която се намира на сървъри, хоствани и управлявани в Ирландия от Panasonic Energy Europe NV и BCC Ark bv. BCC Ark bv е поела договорни ангажименти към Panasonic да защитава личните ви данни. BCC Ark bv се ангажира да поддържа строги практики за поверителност и защита.

Вашите лични данни могат да бъдат споделени с доставчици на услуги трети страни (напр. за изпращане на имейли) до степента, необходима за целите на администриране на конкурса. BCC Ark bv е поела договорни ангажименти към тези трети страни да защитава личните Ви данни.

BCC Ark bv може да споделя с Panasonic следните отчети и информация:

  • Общ преглед на всички подавания (всички събрани лични данни на всички участници)
  • Всички събрани лични данни на всички победители
  • Аналитична информация за уеб сайта (статистика на Google Analytics: n° на посетителите на уеб сайта, сесиите, устройствата, браузърите…)

Личните ви данни ще бъдат съхранявани, колкото е необходимо, за да отговорим на нашите правни, съдебни или финансови нужди.

5. Какви са вашите права съгласно закона за защита на данните?

Можете да получите достъп до личните си данни и да заявите корекции съгласно условията и ограниченията, определени в приложимия закон.

Ако сте базирани в ЕС/ЕИП, вашите права съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД (GDPR)) включват правото на достъп до личните ви данни и получаване на копие от тях, правото за искане на корекция или актуализация на всякакви неправилни лични данни, както и правото на възразяване срещу или ограничаване на обработването на личните ви данни съгласно условията, описани в ОРЗД. Също така имате право да поискате изтриване на личните ви данни при определени условия. Освен това имате право на преносимост на данните в определени случаи. Това е правото на заявяване на връщане на личните данни, които сте ни предоставили в структуриран, общоизползван и пригоден за машинно четене формат, както и на заявяване на прехвърлянето им към трето лице, ако е технически възможно, без възпрепятстване от наша страна и при спазване на вашите собствени задължения за поверителност.

Ако искате да упражните някое от горните права или искате да получите допълнителна информация, можете да се свържете с нас:

  1. Имейл Защита на личните данни, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Белгия
  2. Чрез формуляр за контакт: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/

Ще отговорим на заявката ви без ненужно забавяне и не по-късно от един месец от получаването на всяка заявка, освен ако не е разрешен по-дълъг срок съгласно приложимите закони за защита на данните.

Освен правата, описани по-горе, може да подадете жалба до компетентния надзорен орган, ако не сте доволни от начина, по който обработваме личните ви данни.

6. С кого мога да се свържа за допълнителна информация?

  1. Имейл Защита на личните данни, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Белгия
  2. Чрез формуляр за контакт: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/