x

Vyberte si jazyk

VYHRAJTE POWER RANGERS KARATE BOOT CAMP

Ano, je to tak! Ovládněte hru Power Up získáte možnost vyhrát exkluzivní POWER RANGERS Karate Boot Camp. Součástí je cesta na místo a ubytování přes noc.

Hrajte a vyhrajte!

nabídka

jazykyOmezení zodpovědnosti

Žádný příslib záruky nebo přesnosti

Společnost Advanced Power Solutions NV vynaloží veškeré přiměřené úsilí k zajištění, aby byly informace uvedené na tomto webu správně. Přesnost však nelze zaručit, a tak společnost Advanced Power Solutions NV nepřebírá žádnou zodpovědnost za přesnost, úplnost nebo autenticitu jakýchkoli údajů uvedených na tomto webu. Tento web a všechny informace a materiály, které obsahuje, jsou poskytovány tak, „jak jsou“, a to bez jakékoli záruky, ať už výslovné, nebo předpokládané.

Hypertextové odkazy

Web může obsahovat hypertextové odkazy na jiné stránky na internetu, které vznikly zcela nezávisle na tomto webu. Společnost Advanced Power Solutions NV proto nezaručuje přesnost, úplnost nebo autenticitu informací uvedených na těchto ostatních internetových stránkách. Uživatel přistupuje na odkazované internetové stránky na vlastní riziko.

Oznámení o autorských právech

Veškerý obsah na tomto webu je chráněn autorskými právy. Informace, texty, obrázky nebo grafiku obsaženou na těchto stránkách smíte používat výhradně ke svým osobním a nekomerčním účelům a nesmíte je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Advanced Power Solutions NV reprodukovat, upravovat, přenášet, licencovat ani zveřejňovat, ať už v celku, nebo po částech, a to za žádným účelem.

Ochranné známky

Všechny ochranné známky, loga a další značky uvedené na tomto webu jsou majetkem společnosti Advanced Power Solutions NV, Panasonic Corporation of Japan nebo třetích stran. Nesmíte je používat, stahovat, kopírovat ani distribuovat, a to žádným způsobem, bez písemného souhlasu společnosti Advanced Power Solutions NV, Panasonic Corporation nebo příslušné třetí strany.

Odpovědnost

Společnost Advanced Power Solutions NV se výslovně zříká jakékoli odpovědnosti za přímé, nepřímé, náhodné, důsledkové nebo zvláštní škody plynoucí v souvislosti s vaším přístupem nebo používáním tohoto webu, a to zejména včetně všech ztrát nebo škod způsobených viry působícími na vaše počítačová zařízení nebo toho, že se spolehnete na informace, které jste na tomto webu získali.

PŘÍSTUPEM A POUŽÍVÁNÍM TOHOTO WEBU VYJADŘUJETE BEZVÝHRADNÍ SOUHLAS S TĚMITO ZÁSADAMI. VÁŠ PŘÍSTUP NA TENTO WEB PROTO PODLÉHÁ TĚMTO ZÁSADÁM (KTERÉ SE MOHOU ZMĚNIT) A VŠEM PLATNÝM ZÁKONŮM.