x

Vyberte si jazyk

VYHRAJTE POWER RANGERS KARATE BOOT CAMP

Ano, je to tak! Ovládněte hru Power Up získáte možnost vyhrát exkluzivní POWER RANGERS Karate Boot Camp. Součástí je cesta na místo a ubytování přes noc.

Hrajte a vyhrajte!

nabídka

jazyky

Prohlášení o ochraně soukromí Advanced Power Solutions

V tomto Prohlášení o ochraně soukromí se dozvíte, jakým způsobem využíváme informace, které o vás shromažďujeme (dále jen „osobní informace“, vysvětlení viz dále). Potvrzením rozevírací zprávy se Zásadami používání souborů cookie vyjadřujete výslovný souhlas s příslušnými obecnými podmínkami používání.

Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na služby, zařízení, produkty, webové stránky nebo aplikace, které jsou spojeny s Prohlášením o ochraně soukromí nebo se něj odkazují (souhrnně naše „Služby“), a platí bez ohledu na to, zda naše Služby používáte prostřednictvím počítače, mobilního telefonu, tabletu, TV nebo jiného zařízení.

1. Co jsou to Osobní informace?

V rámci tohoto Prohlášení o ochraně soukromí znamenají „Osobní informace“ veškeré informace, které se vztahují k identifikovanému či identifikovatelnému jednotlivci (čili k vám). Informace, které vás identifikují, mohou představovat např. vaše jméno, adresu, telefonní číslo, fotografie, podrobnosti o platbách, konkrétní číslo vámi zakoupeného produktu/zařízení Advanced Power Solutions, údaje o poloze, online identifikátor (např. soubory cookie a vaše IP adresa) a další. Pod označení Osobní informace též spadají informace, pomocí kterých vás nelze identifikovat, ale které jsou s vámi spojeny.

2. Které z vašich osobních informací Advanced Power Solutions shromažďuje?

A. Osobní informace, které o sobě poskytujete přímo

Některé námi nabízené Služby umožňují/vyžadují zadání vašich Osobních informací.

 • Když vytváříte účet APS na našich webových stránkách nebo v našich aplikacích
  Když vytváříte svůj účet APS na webových stránkách nebo v aplikaci APS, žádáme vás o poskytnutí určitých Osobních informací, jako je např. pohlaví, křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa, datum narození nebo země vašeho stálého bydliště. Konkrétní požadované informace se mohou lišit v závislosti na službách, které jste si zvolili.
 • Když registrujete produkt nebo zařízení u APS
  Když se rozhodnete zaregistrovat u nás příslušný produkt nebo zařízení za účelem používání určitých funkcí nebo rozšířené záruky či propagační nabídky. Za účelem registrace vašeho produktu nebo zařízení můžeme shromažďovat různé Osobní informace, jako např. vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a údaje o vámi vlastněném produktu nebo zařízení APS, jako např. sériová čísla (nebo další identifikátory produktu/zařízení) a datum zakoupení.
 • Když komunikujete s APS
  Když nás kontaktujete nebo komunikujete se zástupci naší zákaznické podpory prostřednictvím e-mailu, živého chatu, telefonu nebo osobně, můžeme shromažďovat různé Osobní informace, jako např. vaše jméno, poštovní adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a upřednostňovaný způsob kontaktu; také můžeme shromažďovat údaje o vámi vlastněných produktech nebo zařízeních APS, jako např. sériová čísla nebo datum zakoupení. Také můžeme vytvářet protokoly/přehledy, které jsou užitečné k diagnostice problémů týkajících se fungování produktu či aplikace, resp. získávat údaje související s daným problémem. Tyto informace používáme k poskytování zákaznické a produktové podpory. Můžeme přistupovat k vašemu účtu „Moje APS“ nebo k dalším relevantním účtům APS za účelem poskytování vámi vyžádané pomoci nebo podpory. Také můžeme nahrávat a přehrávat vaše konverzace s našimi zástupci zákaznické podpory (např. když nás kontaktujete telefonicky) za účelem školení a řešení stížností a také ke zjišťování libovolných údajů, které jste poskytli v rámci dobrovolných zákaznických průzkumů. Nahrávat a/nebo kontrolovat vaše konverzace s námi budeme pouze v případě, že nám to umožňují platné zákony; v takovém případě vás o tom budeme vždy informovat nejpozději na začátku dané konverzace.
 • Diskuze a fóra
  Některé webové stránky a aplikace APS obsahují diskuze, fóra, elektronické nástěnky, funkce chatu, blogy a podobné funkce (dále jen „Komunitní příspěvky“), jejichž prostřednictvím můžete zveřejňovat údaje, zprávy a další materiály. Zpřístupňujete-li jakékoli Osobní informace prostřednictvím těchto služeb, doporučujeme počínat si maximálně obezřetně, jelikož informace mohou být zveřejněny a být přístupné návštěvníkům našich webových stránek i široké veřejnosti. Pro potřeby účasti v Komunitních fórech shromažďujeme konkrétní Osobní informace, jako např. vaše jméno, uživatelské jméno, heslo, e-mailovou adresu, datum narození a kontaktní údaje (např. e-mailovou adresu, telefonní číslo), resp. v určitých případech i údaje o produktu, jako např. model a sériové číslo, případně i další údaje, které si přejete v rámci Komunitních fór sdělovat.
 • Propagační akce, hry, slosování a soutěže
  Účastníte-li se sázení, turnajů, online her, slosování o ceny, soutěží nebo online propagačních akcí, jako je např. cash back (dále jen „Aktivity“), můžeme vámi poskytnuté Osobní informace používat ke správě takových Aktivit. Může se jednat o vaše křestní jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, datum narození a zemi pobytu. V případě, že smluvní podmínky libovolné propagační akce týkající se vašich Osobních informací jsou v rozporu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí, mají přednost smluvní podmínky dané propagační akce, a doporučujeme vám proto pozorně si prostudovat všechny konkrétní podmínky dané Aktivity.
 • Registrace k odběru zpravodajů
  Zaregistrujete-li se k odběru naší propagační komunikace a zpravodajů, budeme shromažďovat vaše Osobní informace zahrnující vaši e-mailovou adresu, křestní jméno, příjmení a pohlaví. Tyto služby odběru vám budeme poskytovat pouze v souladu s platnými právními předpisy a za podmínky, že jste nás výslovně požádali, abychom tak činili.
 • Když aktualizujete své Osobní informace na stránkách APS nebo v online aplikaci
  Kromě výše uvedeného můžeme shromažďovat další Osobní informace, které nám poskytnete odesláním určitého obsahu (např. video souborů nebo fotografií) na naše webové stránky nebo do online aplikace. V takových případech mohou být za účelem zveřejňování obsahu na našich webových stránkách nebo v online aplikacích shromažďovány následující Osobní informace: vaše jméno, e-mailová adresa a fakturační údaje jako doklad (např. pro některé online propagační akce), resp. veškeré Osobní informace, které se rozhodnete odeslat v rámci daného obsahu. V rámci shromažďování takového obsahu budeme postupovat pouze v souladu s platnými právními předpisy.

B. Informace o vašem používání služeb

Můžeme shromažďovat informace o vašem používání našich Služeb prostřednictvím softwaru na vašem zařízení/produktu APS a dalšími prostředky, resp. v rámci vašeho používání našich online aplikací. Například můžeme shromažďovat:

 • Informace o zařízení/produktu - např. model vašeho hardwaru, MAC adresu bezdrátového síťového rozhraní zařízení a číslo mobilního telefonu používaného zařízením v případě, že přistupujete k mobilní síti APS, operační systém vašeho mobilního zařízení, typ vámi používaného mobilního prohlížeče, nastavení časového pásma a další unikátní identifikátory zařízení, IP adresu, detaily operačního systému a nastavení zařízení, které používáte pro přístup ke Službám.
 • Informace z protokolu - jako například čas a dobu trvání vašeho používání Služeb, slova zadaná do vyhledávače prostřednictvím Služeb a veškeré další údaje uložené v rámci souborů cookie, které jsme nastavili na vašem zařízení (jako například vaše PC, mobilní telefon nebo tablet) nebo v naší aplikaci.
 • Informace o poloze - jako např. GPS signál vašeho produktu či zařízení nebo údaje o okolních přístupových bodech Wi-Fi a mobilních vysílačích, které nám mohou být zaslány v rámci používání vybraných Služeb. Některé z našich Služeb s povolením používat informace o poloze vyžadují vaše Osobní informace ke svému fungování. Chcete-li používat příslušnou funkci, budete před shromažďováním uvedených informací požádáni o souhlas, aby vaše informace byly použity za tímto účelem. Svůj souhlas můžete kdykoli vzít zpět změnou nastavení ve svém zařízení/produktu.
 • Hlasové informace - jako například nahrávky vašeho hlasu, které můžeme pořizovat a uchovávat na našich serverech, když používáte hlasové příkazy.
 • Další informace - o vašem používání Služeb, jako jsou vámi používané online aplikace, navštívené webové stránky nebo způsob, jakým reagujete na obsah nabízený prostřednictvím Služeb.

C. Osobní informace ze zdrojů třetích stran

Osobní informace můžeme získávat od třetích stran (např. dalších společností). Další podrobnosti viz následující doplňující informace:

 • Informace z veřejně dostupných zdrojů
  Osobní informace o vás můžeme čerpat i z veřejně dostupných zdrojů. Příjem takovýchto informací probíhá v souladu s platnými právními předpisy a tyto mohou být kombinovány s dalšími informacemi, které od vás nebo o vás získáme.
 • Když se přihlašujete ke svému účtu prostřednictvím sociální sítě
  Informace o vás můžeme získávat také ze sociálních sítí, rozhodnete-li se připojovat jejich prostřednictvím. Účet APS umožňuje zaregistrovat se a přihlašovat prostřednictvím účtu na Facebooku nebo YouTube (a dalších sociálních sítích). V takových případech povolujete aplikaci Facebook (nebo jinému účtu na sociálních sítích), aby s námi sdílela určité Osobní informace získané z vašeho facebookového účtu. Takové Osobní informace zahrnují např. jméno, pohlaví, obecnou polohu, odkaz na váš profil aplikace Facebook, vaše časové pásmo, datum vašeho narození, váš profilový obrázek, vaše označení „To se mi líbí“ a seznam vašich „Přátel“. Takové Osobní informace jsou shromažďovány aplikací Facebook, jejíž provozovatel je jejich správcem; po jejich poskytnutí nám se stávají předmětem tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. Doporučujeme vám, abyste se seznámili s funkcemi aplikace Facebook a informovali se o tom, jak můžete své Osobní informace spravovat a jak je s námi sdílet prostřednictvím facebookového účtu; věnujte pozornost Nastavení soukromí vašeho facebookového účtu.

3. Na jakém právním základě Osobní informace zpracováváme?

Osobní informace nemůžeme zpracovávat, nemáme-li k tomu oporu v platné legislativě. Proto budeme vaše Osobní informace zpracovávat pouze tehdy, pokud:

 • získali jsme předem váš jednoznačný souhlas;
 • je jejich zpracování nutné ke splnění našich smluvních závazků vůči vám nebo k realizaci smluvních kroků na vaši žádost;
 • je zpracování nutné ke splnění našich zákonných povinností nebo požadavků právních předpisů;
 • je zpracování nutné na ochranu životně důležitých zájmů vás samotných nebo jiné fyzické osoby;
 • nebo zpracování je nutné v souladu s naším oprávněným zájmem, krom případů, kdy by byly narušeny vaše zájmy nebo základní práva a svobody. Příklady takovýchto „oprávněných zájmů“ zahrnují:
  • prospěch ze služeb přinášejících finanční úsporu (můžeme např. používat určité platformy nabízené dodavateli);
  • ochrana zabezpečení našich IT systémů, architektury a sítí; a
  • zajištění cílů naší firemní a společenské odpovědnosti.

4. Jak vaše osobní informace využíváme?

Shromážděné Osobní informace můžeme používat k následujícím účelům:

 • Vytvoření Účtu/Přihlašování na našich webových stránkách, v aplikacích - abyste si mohli vytvořit profil na našich webových stránkách nebo v aplikacích a abyste se mohli na tyto webové stránky a do těchto aplikací přihlašovat
 • Registrace produktů/zařízení - k registraci vás samotných a vašeho zařízení nebo produktu k jakékoli z našich Služeb;
 • Poskytování našich Služeb - k poskytování našich Služeb nebo jakékoli vámi požadované konkrétní funkce vč. plnění našich smluvních povinností vůči vám (jako například záruky na produkt nebo zařízení);
 • Průzkumy - ke zjišťování vašich názorů nebo získávání komentářů týkajících se našich Služeb a za účelem dalších průzkumů;
 • Přizpůsobený a cílený obsah - k poskytování přizpůsobeného obsahu a doporučení na základě vašich minulých aktivit v rámci našich Služeb. Osobní informace můžeme používat k efektivnějšímu cílení našich Služeb, obsahu, doporučení, reklam a komunikace (další informace o tomto používání Osobních informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie);
 • Marketingové aktivity - k zasílání zpravodajů a dalších sdělení poštou, e-mailem, telefonicky a/nebo prostřednictvím textových (SMS) zpráv za podmínky, že jste nám k tomuto udělili svůj souhlas, resp. nám to umožňují platné zákony.
 • Profilování – k předpovídání vašich zájmů a realizace přímého marketingu na tomto základě;
 • Reklama - k reklamním účelům, jako je poskytování přizpůsobené reklamy a sponzorovaného obsahu a zasílání sdělení o propagačních akcích;
 • Analytické účely - k vyhodnocování a analýze našeho trhu, zákazníků, produktů, zařízení a dalších Služeb (včetně dotazování na vaše názory na naše produkty a služby, resp. provádění zákaznických průzkumů);
 • Statistiky - k vytváření anonymních souhrnných statistik ohledně využívání našich Služeb. Tato anonymizovaná data mohou být sdílena se třetími stranami;
 • Zlepšování Služeb - za účelem vývoje a vylepšování nových a stávajících produktů a Služeb Advanced Power Solutions, doporučení, reklam a dalších sdělení a ke zjišťování vašich preferencí;
 • Služby Zákaznické podpory - k poskytování služeb zákaznické podpory pro vaše zařízení nebo produkt, resp. k řešení případných dotazů na technickou podporu (jako například řešení stížností);
 • Obchodní účely - k monitorování obchodních aktivit a uchovávání interních záznamů;
 • Zveřejňování vašich komentářů - pokud odesíláte hodnocení produktu nebo zařízení, komentáře či jiný obsah na naše webové stránky nebo do aplikací, resp. pokud jste se účastnili našeho dobrovolného průzkumu, můžeme odkazovat na vaše komentáře a tyto zveřejňovat nebo šířit, a to i v rámci naší vlastní reklamy;
 • Zabezpečení – na ochranu našich zákazníků (např. v rámci prevence spamu nebo pokusů podvést uživatele našich Služeb); k zajištění a udržování zabezpečení Služeb (např. k prevenci nebo zastavení útoků na naše systémy nebo sítě); nebo na ochranu práv nebo vlastnictví Advanced Power Solutions včetně prosazování podmínek nebo dohod, kterými se řídí používání našich Služeb;
 • Právní povinnosti - abychom dostáli svým právním povinnostem v rámci zákonů členských států EU nebo legislativy Evropské unie;
 • Soutěže a propagační akce - k zajištění Aktivit a evidování vaší účasti v souladu s platnými zákony včetně poskytování vašich Osobních informací našim partnerům a sponzorům těchto Aktivit;
 • Školení - ke školení našich pracovníků a k zajišťování kvality, zejména pak v souvislosti se zástupci zákaznické podpory;
 • Aktualizace - ke komunikaci s vámi vč. komunikace ohledně vašeho účtu, profilů nebo transakcí, k poskytování důležitých informací týkajících se našich produktů, zařízení, aplikací nebo dalších Služeb, zasílání upozornění na zásadní změny v našem Prohlášení o ochraně soukromí;
 • Kombinování Osobních informací - ke kombinování Osobních informací, které o vás shromažďujeme, například za účelem poskytování lepších služeb podpory a cílenějšího obsahu;
 • Firemní transakce - k řešení firemních transakcí týkajících se naší společnosti včetně reorganizace, sloučení, převodu, prodeje, vytvoření společného podniku se zahraniční účastí, cese nebo další změny dispozic libovolné části podnikání, majetku nebo akcií Advanced Power Solutions, např. v souvislosti s bankrotem nebo podobnými postupy.

5. Komu a kde vaše Osobní informace zpřístupňujeme?

Bez vašeho souhlasu nebudeme vaše Osobní informace zpřístupňovat žádným třetím stranám k jejich nezávislým marketingovým či obchodním účelům. Vaše Osobní informace však můžeme zpřístupňovat následujícím subjektům:

A. Příjemci Osobních informací z řad třetích stran

 • Přidružené společnosti Advanced Power Solutions
  Vaše Osobní informace můžeme v nutných případech předávat přidruženým společnostem Advanced Power Solutions za účelem poskytování vámi vyžádaných Služeb nebo dalších požadovaných služeb/pomoci. Všechny přidružené společnosti Advanced Power Solutions jsou povinny dodržovat tytéž podmínky jako v tomto Prohlášení o ochraně soukromí.
 • Vybraní partneři
  Vaše Osobní informace můžeme sdílet s našimi pečlivě vybíranými obchodními partnery včetně poskytovatelů bezdrátového připojení. Tito partneři mohou používat vaše Osobní informace k zajišťování vámi požadovaných Služeb APS (jako například video obsahu), k předpovídání vašich zájmů a zasílání propagačních materiálů, reklam a dalších materiálů.
 • Poskytovatelé Služeb
  Spolupracujeme s poskytovateli služeb z řad třetích stran, kteří nám pomáhají zajišťovat chod určitých aktivit a služeb naším jménem. Může se jednat např. o plnění našich objednávek a dodávání produktů, správu Aktivit, zpracování plateb platebními kartami, rozesílání poštovních a e-mailových zpráv, rozesílání textových (SMS) zpráv, poskytování reklamy, analýzy používání našich Služeb, záznamy o účinnosti našich marketingových kampaní, umožňování uživatelům připojovat se k sociálním sítím, zajišťování služeb kontroly podvodných aktivit a poskytování služeb zákaznické podpory. Vaše Osobní informace můžeme sdílet s poskytovateli služeb z řad třetích stran pouze za účelem realizace těchto služeb naším jménem. Tyto subjekty budou postupovat pouze v souladu s našimi pokyny. Příklady poskytovatelů služeb z řad třetích stran, s nimiž spolupracujeme:
  • Poskytovatelé e-mailových služeb - využíváme např. cloudové služby Oracle Eloqua na pomoc s rozesíláním e-mailů dle vašeho nastavení marketingové komunikace;
  • Poskytovatelé analytických služeb - poskytovatelé analytických nástrojů nám pomáhají porozumět používání našich produktů/zařízení a dalších Služeb a zlepšovat je. Aktuálně využíváme služeb Google Analytics. Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.
 • Poskytovatelé sociálních sítí
  Vaše Osobní informace, jako např. e-mailovou adresu, můžeme poskytovat některým poskytovatelům služeb sociálních sítí, aby nám mohli pomoci zobrazovat reklamy na naše Služby na vašich stránkách sociálních sítí. Vaše Osobní informace budeme sdílet s poskytovateli sociálních sítí pouze v souladu s vaším nastavením marketingových předvoleb a v souladu s platnými zákony.
 • Třetí strany, vyžaduje-li to zákon nebo na ochranu našich Služeb
  Vaše Osobní informace zpřístupníme v případech, kdy to vyžadují platné zákony nebo v reakci na platné právní procesy vč. požadavků orgánů činných v trestním řízení nebo dalších vládních orgánů; na ochranu našich zákazníků (např. prevence spamu nebo pokusů o podvodné zneužití našich Služeb); k provozování a zabezpečení našich Služeb (např. k prevenci nebo zastavení útoků na naše systémy nebo sítě); nebo na ochranu práv nebo majetku Advanced Power Solutions vč. prosazování smluvních podmínek nebo dohod, kterými se řídí používání našich Služeb.
 • Anonymní statistiky
  Připravujeme a vyvíjíme anonymní, agregátní nebo generická data a statistiky k různým účelům (viz toto Prohlášení o ochraně soukromí). Jelikož jsou tato data anonymní (tj. nelze vás na jejich základě identifikovat), nepovažujeme tyto informace za Osobní informace. Proto je jako takové můžeme sdílet s libovolnou třetí stranou (například s našimi přidruženými společnostmi, partnery, reklamními společnostmi a dalšími subjekty).
 • Ostatní strany s vaším souhlasem nebo dle vašich pokynů
  Vaše Osobní informace můžeme sdílet se třetími stranami pouze v případech, kdy k tomu udělíte svůj souhlas, resp. toto sdílení budete požadovat. Řada služeb APS nabízí možnost odesílat a sdílet určité Osobní informace, jako například zprávy, fotografie, videa a další obsah. Veškeré Osobní informace, které se rozhodnete odeslat a sdílet ve veřejně přístupném profilu, mohou být zobrazovány a zpřístupněny ostatním uživatelům. Proto byste Služby APS vždy měli využívat s rozvahou.

B. Přenos dat v mezinárodním měřítku

Osobní informace, které o vás shromažďujeme, mohou být ukládány a zpracovávány ve vašem regionu, resp. odesílány, ukládány a jinak zpracovávány mimo oblast Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), a to např. v Kanadě či Japonsku a dalších zemích, případně v jakékoli jiné zemi, která neposkytuje náležitou úroveň ochrany informací, jak vyžaduje Evropská komise, a ve kterých APS nebo její přidružené společnosti, členové obchodní sítě nebo poskytovatelé služeb provozují své aktivity.

V případě, že odesíláme vaše Osobní informace mimo EHP, zajistíme vhodná ochranná opatření, jako například dohody o odeslání a správě dat (např. vzorová smluvní ustanovení EU), která nám pomohou zajistit, aby tito poskytovatelé služeb z řad třetích stran používali vhodnou úroveň ochrany vašich Osobních informací. Vyžadujete-li další informace o tomto postupu a příslušných ochranných opatřeních, zašlete prosím požadavek na kontakty uvedené v oddílu Kontaktujte nás/Další informace v tomto Prohlášení o ochraně soukromí (viz níže).

6. Co děláme pro zabezpečení vašich Osobních informací?

A. Obecné

Společnost Advanced Power Solutions přijala přiměřená fyzická i technická opatření na ochranu námi shromažďovaných Osobních informací v souvislosti s našimi Službami. Tato opatření mohou zohledňovat:

 • aktuální stav technologií;
 • náklady na implementaci;
 • charakter informací; a
 • riziko zpracování.

Cílem je ochrana před nechtěným nebo nezákonným zničením nebo změnami, náhodnými ztrátami, nepovoleným šířením nebo přístupem a před dalšími nezákonnými způsoby nakládání.

Mějte přesto na paměti, že ačkoli na ochranu vašich Osobních informací podnikáme přiměřené kroky, žádná webová stránka, produkt, zařízení, online aplikace ani přenos dat, počítačový systém nebo bezdrátové připojení negarantuje stoprocentní bezpečnost, a proto nejsme schopni bezpečnost vašich Osobních informací zaručit.

B. Šifrování

Všechny Osobní informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech. V případech, kdy vám přidělíme (nebo si zvolíte) heslo umožňující přístup k určitým Službám, nesete výhradní odpovědnost za uchování tohoto hesla v tajnosti. Žádáme vás, abyste toto heslo nikomu nesdělovali.

C. Používání sociálních médií a fór

Určité Služby zahrnují také sociální sítě, chatovací místnosti a funkce fór. V rámci používání těchto funkcí byste neměli zadávat žádné Osobní informace, které nechcete, aby viděli ostatní uživatelé, mohli je shromažďovat nebo je používat.

7. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatňovat?

A. Jaká jsou vaše práva?

Advanced Power Solutions bude shromažďovat, ukládat a pracovat s vašimi Osobními informacemi v souladu s vašimi právy vyplývajícími z platných zákonů o ochraně dat.

Vaše práva v rámci evropské legislativy na ochranu údajů zahrnují právo na přístup ke kopii vašich Osobních informací, právo vyžádat si opravu nebo aktualizaci nepřesných Osobních informací a právo vznést námitku vůči zpracování vašich Osobních informací dle podmínek stanovených platnými zákony.

Také máte právo žádat o smazání vašich Osobních informací, resp. v případech, kdy udělíte souhlas se zpracováním vašich Osobních informací, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat (toto odvolání nebude mít žádný účinek na legitimní nakládání s Osobními informacemi v době před tím, než byl souhlas odvolán). Kromě toho máte také v určitých případech právo na přenositelnost osobních informací. Tím je právo vyžádat si vrácení Osobních informací, které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, obvykle používaném a strojově čitelném formátu, resp. vyžádat si zaslání těchto Osobních informací třetí straně, bez blokování z naší strany a pouze na základě vašich vlastních závazků ohledně důvěrnosti těchto informací.

B. Uplatňování vašich práv

Rozhodnete-li se kterékoli z výše uvedených práv uplatnit, kontaktujte nás prosím kterýmkoli z komunikačních prostředků uvedených níže v části Kontaktujte nás/Další informace v tomto Prohlášení o ochraně soukromí.

C. Stížnosti

Krom vašich práv popsaných výše nás můžete v případě, že nejste spokojeni se způsobem nakládání s vašimi Osobními informacemi z naší strany, kontaktovat kterýmkoli z komunikačních prostředků uvedených níže v části Kontaktujte nás/Další informace v tomto Prohlášení o ochraně soukromí, resp. podat stížnost u příslušného kontrolního orgánu.

8. Uchovávání dat - Jak dlouho budeme vaše Osobní informace ukládat/uchovávat

Vaše Osobní informace budeme uchovávat po dobu nutnou ke splnění účelů, k nimž jsme tyto Osobní informace shromáždili a které byly uvedeny v tomto Prohlášení o ochraně soukromí, pokud delší dobu jejich uchovávání nevyžaduje zákon. Pokud vaše Osobní informace nadále nepotřebujeme k účelu, pro nějž byly shromážděny, nebo nevyžaduje-li zákon jiné zpracování, budou tyto informace smazány a/nebo vám budou vráceny v souladu s platnými zákony.

9. Odkazy a produkty třetích stran v rámci našich Služeb

Naše webové stránky, aplikace a produkty mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran, které nejsou provozovány společností APS. Naše webové stránky nebo vaše produkty a zařízení mohou navíc obsahovat aplikace, které jste si stáhli od třetích stran. Správu takových stránek a aplikací nezajišťuje APS. Neneseme proto odpovědnost za postupy ochrany osobních informací ani za obsah jakékoli webové stránky nebo online aplikace, na které odkazujeme. Rozhodnete-li se používat webové stránky nebo aplikace libovolné třetí strany, veškeré Osobní informace shromážděné prostřednictvím webových stránek nebo aplikací třetích stran budou podléhat aktuálně platným zásadám ochrany soukromí příslušné třetí strany. Důrazně vám doporučujeme věnovat čas prostudování zásad ochrany soukromí jakékoli třetí strany, které své Osobní informace poskytujete.

10. Soubory cookie

A. Co jsou to soubory cookie?

Advanced Power Solutions, jakož i některé třetí strany poskytující obsah, reklamu nebo další funkce v rámci našich Služeb, mohou v určitých částech našich Služeb používat soubory cookie nebo další technologie. Soubory cookie jsou krátké sledovací kódy, které může číst webový server pod doménou, která soubor cookie uložila na váš pevný disk. Soubory cookie můžeme využívat ke zjišťování vašich preferencí a nastavení, ke snadnějšímu přihlašování, poskytování cílené reklamy a k analýze provozu stránek.

Mějte na paměti, že nastavení prohlížeče si můžete změnit tak, aby vás vždy upozornil na odesílání souborů cookie. Pokud si nepřejete přijímat soubory cookie, můžete je zcela zakázat zapnutím příslušného nastavení v prohlížeči. Mějte na paměti, že pokud se rozhodnete všechny soubory cookie zakázat, některé funkce našich Služeb pro vás nemusí být dostupné nebo nemusí fungovat správně. Soubory cookie, které jste již přijali, můžete také vymazat.

B. Další informace o souborech cookie

Informace o tom, co jsou to soubory cookie, jak je APS a další třetí strany používají a jaké jsou možnosti jejich deaktivace, naleznete v Zásadách používání souborů cookie.

11. Vaše volby (např. pro zasílání reklamního e-mailu apod.)

Společně s přidruženými společnostmi Advanced Power Solutions můžeme používat vaše Osobní informace (např. kontaktní údaje, jako je křestní jméno, příjmení, pohlaví, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) k zasílání marketingových sdělení (poštou, e-mailem, telefonicky a/nebo prostřednictvím textové zprávy, např. SMS) ohledně produktů, zařízení a dalších Služeb APS v souladu s nastavením vaší e-mailové komunikace nebo předvoleb, resp. po udělení vašeho souhlasu.

Když zakoupíte produkt nebo zařízení APS, kontaktujete zástupce naší zákaznické podpory, založíte si účet nebo profil pro jednu z našich Služeb nebo se zaregistrujete k odběru některé z našich Služeb, můžete mít možnost přihlásit se k odběru takovýchto marketingových zpráv (resp. tuto volbu zrušit, umožňují-li to platné zákony). Vaše Osobní informace nesdílíme se třetími stranami k jejich marketingovým účelům.

Vaše Osobní informace můžeme také používat k přizpůsobování a cílenějšímu zobrazování naší marketingové komunikace, abychom zajistili v rámci možností relevanci takové marketingové komunikace.

Chcete-li zrušit souhlas se zasíláním marketingových informací APS, aktualizujte příslušné předvolby k zasílání e-mailů a kontaktování, resp. klikněte na možnost „Odhlásit odběr“ v libovolném marketingovém nebo reklamním e-mailu, který jste od nás obdrželi.

12. Osobní informace dětí

A. Kdo je dítě?

Advanced Power Solutions považuje za dítě všechny osoby mladší 16 let, jelikož na osoby mladší určitého věku se vztahují konkrétní zákony na jejich ochranu.

B. Shromažďujeme Osobní informace dětí?

Úmyslně neshromažďujeme ani se nepokoušíme shromažďovat Osobní informace dětí bez souhlasu jejich rodiče či zákonného zástupce. V případech, kdy Osobní informace o dětech shromažďujeme, vždy vynaložíme přiměřené úsilí k ověření, zda k tomu byl udělen souhlas nebo povolení rodiče či zákonného zástupce dítěte.

C. Jak postupujeme, pokud nám své Osobní informace odešle dítě?

Zjistíme-li, že některé Osobní informace týkající se dítěte nám byly odeslány bez souhlasu příslušného rodiče nebo zákonného zástupce, vyvineme přiměřené úsilí k tomu, abychom takové Osobní informace co nejdříve smazali; nebo pokud takové informace smazat nelze, zajistíme, aby takové Osobní informace nebyly použity k žádnému účelu a ani nebyly zpřístupněny žádné třetí straně.

D. Dotazy rodičů či zákonných zástupců

Jste-li rodičem nebo zákonným zástupcem a máte dotazy týkající se nakládání s Osobními informacemi vašeho dítěte společností APS, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v části „Kontaktujte nás/Další informace“.

13. Změny tohoto Prohlášení o ochraně soukromí

Advanced Power Solutions může toto Prohlášení o ochraně soukromí čas od času upravovat. O poslední aktualizaci tohoto Prohlášení o ochraně soukromí informuje „Datum poslední aktualizace“ ve spodní části této stránky. Veškeré změny jsou platné po zveřejnění nového Prohlášení o ochraně soukromí.

V případě zásadnějších změn tohoto Prohlášení vám zašleme upozornění, a pokud to vyžadují platné zákony, vyžádáme si váš souhlas. Toto Prohlášení vám zašleme e-mailem a také je zveřejníme na webových stránkách Advanced Power Solutions nebo prostřednictvím příslušných Služeb.

14. Kontaktujte nás / Další informace

Máte-li jakékoli dotazy ohledně shromažďování, nakládání nebo využívání vašich Osobních informací nebo přejete-li si je upravit, zablokovat, opravit, vznést námitku, získat přístup, odvolat svůj souhlas s kteroukoli platnou částí tohoto Prohlášení o ochraně soukromí, resp. přejete-li si své Osobní informace smazat, kontaktujte nás prosím:

Advanced Power Solutions NV
Brusselsesteenweg 502
1731 Zellik
Belgie
IČ: 0414.688.361

Datum poslední aktualizace: 27/09/2021