x

Vælg dit sprog

VIND EN POWER RANGERS KARATE BOOT CAMP

Ja, det er rigtigt! Bliv en mester i Power Up-spillet, og få chancen for at vinde en eksklusiv POWER RANGERS Karate Boot Camp, som omfatter en tur bag kulisserne og overnatning.

Overfør og vind

menu

sprogKonkurrenceregler

ARTIKEL 1

En gratis konkurrence uden købsforpligtelse arrangeres af Advanced Power Solutions NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgien fra den 15. april 2021 indtil den 30. december 2021. Du kan kun deltage i denne konkurrence via konkurrencens websted (poweryourday.win).

ARTIKEL 2

Konkurrencen er åben for voksne på atten år og derover (eller yngre personer med forældrenes tilladelse), der er bosiddende i følgende lande: Albanien, Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Republikken Nordmakedonien, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Den Slovakiske Republik, Spanien, Sverige, Schweiz, Holland, Tyrkiet, Storbritannien, Ukraine. Bortset fra indbyggere i de lande, der arbejder for Advanced Power Solutions NV og Hasbro, Inc., og personalet i centret, der koordinerer konkurrencen, sammen med deres nærmeste familier (til og med første generation). Advanced Power Solutions NV har ret til at udelukke en person til enhver tid (og uden at skulle begrunde det) i en bestemt periode under konkurrencen, der er arrangeret af Advanced Power Solutions NV, baseret på deres overtrædelse af – eller mistanke om overtrædelse af – et af Vilkårene eller betingelserne for deltagelse, eller i tilfælde af misbrug, krænkelse eller svigagtig deltagelse i konkurrencen. Deltagelse i konkurrencen på en organiseret måde og/eller som en gruppe betragtes som bedrageri og fører automatisk til udelukkelse. Det meddeles herved, at Advanced Power Solutions NV har implementeret visse foranstaltninger mod svigagtig adfærd, herunder, men ikke begrænset til at identificere metoder såsom rigelig brug af en enkelt IP-adresse.

ARTIKEL 3

For at kunne deltage i konkurrencen skal deltagerne følge proceduren som angivet på webstedet (poweryourday.win) og registrere sig ved hjælp af en e-mail-adresse. Der er ingen anden måde at deltage i denne konkurrence end som anført i disse regler. Eventuelle ufuldstændige eller ukorrekte angivelser i konkurrencen betragtes som ugyldige.

ARTIKEL 4

For at kunne deltage i konkurrencen skal deltagerne indsende følgende korrekt og fuldstændigt via webstedet (poweryourday.win):

 • Registreringen af deres resultat efter at have spillet POWER UP-spillet på poweryourday.win (1 felt)
 • Deres svar på tiebreaker-spørgsmålet til den månedlige præmie (1 felt)
 • Deres svar på tiebreaker-spørgsmålet til hovedpræmien (1 felt)
 • Deres data i Panasonic konkurrenceformularen (4 felter)
 • Godkendelse af offentliggørelse af spillets resultat (1 afkrydsningsfelt – valgfrit)
 • Godkendelse af konkurrenceregler og fortrolighedspolitik (2 afkrydsningsfelter)

ARTIKEL 5

Vinderne er:

Vindere af førstepræmien (3): Den deltager, der opnår det højeste resultat i POWER UP-spillet på poweryourday.win. I tilfælde af et uafgjort resultat er det tiebreakeren, der afgør vinderen. Vinderne af førstepræmien får en POWER RANGERS Karate Boot Camp på et hemmeligt sted, inklusive flyrejser og 3 overnatninger på et luksushotel. Hver vinder kan tage en ledsager med.

Andenpræmier (50): Ved konkurrencens afslutning modtager de 50 deltagere med de højeste resultater i POWER UP-spillet (bortset fra vinderne) en POWER RANGERS Dino Fury Morpher og en Nerf Ultra AMP. Præmierne vil blive annonceret på poweryourday.win/da/prizes. I tilfælde af et uafgjort resultat er det tiebreakeren, der afgør vinderen.

Månedlige vindere (25): Hver måned vil de 25 vindere være de deltagere, der har det gæt, der ligger tættest på det korrekte svar på månedsspørgsmålet i konkurrenceformularen. I tilfælde af et uafgjort resultat vinder den deltager, der først indtastede sit svar. Præmierne for hver måned vil blive annonceret på poweryourday.win/da/prizes. De månedlige præmier er:

 • 5 x Nerf Ultra Amp og POWER RANGERS Battle Attackers 2-Pack (5 bedste svar)
 • 20 x Nerf Elite 2.0 Phoenix CS-6 og POWER RANGERS Battle Attackers 2-Pack (svar 6-25)

Hver person kan kun tilmelde sig konkurrencen 1 gang hver måned med 1 gyldig e-mailadresse. Deltagere kan maksimalt vinde 2 månedlige præmier såvel som førstepræmien eller 1 andenpræmie i slutningen af konkurrencen. Deltagere udelukkes fra at vinde en månedlig præmie eller en andenpræmie, hvis de har samme IP-adresse eller fysiske adresse.

ARTIKEL 6

Advanced Power Solutions NV vil kontakte de 25 månedlige vindere via e-mail i løbet af ugen efter afslutningen af den måned, hvor de deltog i konkurrencen (den første uge i den følgende måned) og bede dem om at bekræfte deres fulde navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer inden fredagen i den følgende uge (den anden uge i den følgende måned).

Advanced Power Solutions NV vil kontakte vinderne af førstepræmien og andenpræmierne via e-mail inden fredag den 21. januar 2022 og bede dem om at bekræfte deres fulde navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer inden fredag den 4. februar 2022.

Hvis disse oplysninger ikke fremlægges, vil det medføre, at præmierne trækkes tilbage. Advanced Power Solutions NV forbeholder sig ret til at kontrollere identiteten og den krævede minimumsalder for at kunne tildele præmien. Hvis vinderne ikke bekræfter, at de accepterer præmien inden for den fastsatte frist, har Advanced Power Solutions NV ret til at udvælge en anden vinder og tildele præmien til denne person.

ARTIKEL 7

Præmier kan ikke opdeles og skal accepteres som de er. Præmierne kan kun tildeles vinderne og kan ikke overføres til andre. Vinderne har ikke ret til at kræve kontantværdien af den præmie, de bliver tilbudt, og de kan heller ikke bytte præmierne til alternative produkter. Vinderne vil modtage deres præmier med posten efter at have bekræftet deres officielle adresse.

ARTIKEL 8

Advanced Power Solutions NV er ikke forpligtet til at kompensere, tilbagebetale eller udveksle kontanter for eventuel tab eller tyveri. Det er udelukket at foretage kontant afregning. Advanced Power Solutions NV kan muligvis erstatte de tilbudte præmier med præmier af samme eller højere værdi, hvis dette er nødvendigt af hensyn til tilgængeligheden. Advanced Power Solutions NV forbeholder sig ret til at gøre det.

ARTIKEL 9

Advanced Power Solutions NV giver eller tilbyder ingen garantier for præmier og er ikke ansvarlig for:

 • tyveri, tab, skade, ulykke eller omkostninger af enhver art, herunder dem, der kan være den direkte eller direkte konsekvens af deltagelse i denne konkurrence, tildeling af præmier eller enhver måde, hvorpå præmier kan anvendes;
 • alle tab, forsinkelser eller aflysning fra en tredjepart (flyselskab, rejsebureau, transportselskab osv.);
 • enhver form for forsinkelse i postvæsenets levering af breve eller pakker;
 • enhver form for tekniske problemer på webstedet og/eller i e-mail-systemet, eller enhver mulig uforenelighed mellem de teknologier, der anvendes til konkurrencen, og den hardware og/eller softwarekonfiguration, som deltageren anvender;
 • enhver form for ekstra omkostninger, som vinderen har afholdt for at drage fordel af eller bruge præmien;
 • afgørelsen eller afvisningen fra enhver form for myndighed, der forhindrer eller forbyder vinderen at gøre brug af præmien, herunder, men ikke begrænset til, statslige foranstaltninger/restriktioner på grund af COVID-19-pandemien.
 • afgørelsen eller afvisningen fra enhver form for myndighed, der gør det umuligt for Advanced Power Solutions NV at tilbyde præmien, herunder, men ikke begrænset til, statslige foranstaltninger/restriktioner på grund af COVID-19-pandemien.

Endvidere udelukkes enhver deltager, der forsøger at hindre, at konkurrencen forløber korrekt, fra deltagelse.

ARTIKEL 10

Alle omkostninger, der opstår som følge af deltagelse i konkurrencen, dækkes fuldt ud af deltageren. Deltagere kan under ingen omstændigheder gøre krav på omkostninger ved deltagelse fra arrangøren.

ARTIKEL 11

Advanced Power Solutions NV forbeholder sig retten til at ændre konkurrencereglerne uden forudgående varsel eller til at forkorte eller annullere konkurrencen, hvis dette er nødvendigt på grund af uforudsete omstændigheder eller omstændigheder, der er uden for deres kontrol. Sådanne begivenheder kan under ingen omstændigheder begrunde eventuelle krav mod Advanced Power Solutions NV.

ARTIKEL 12

Ved at deltage i denne konkurrence accepterer du alle regler fuldt ud. I tilfælde af eventuelle praktiske vanskeligheder træffer Advanced Power Solutions NV den endelige afgørelse med hensyn til anvendelsen eller fortolkningen af reglerne. Eventuelle klager i forbindelse med denne konkurrence skal ske skriftligt inden for syv arbejdsdag og sendes til Advanced Power Solutions NV-hovedkvarteret (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgien). Klager må under ingen omstændigheder drøftes ansigt til ansigt eller telefonisk. Der tages ikke hensyn til klager, der ikke indsendes inden for den fastsatte frist.

ARTIKEL 13

Ved at deltage i konkurrencen accepterer du, at eventuelle personlige oplysninger, som du har givet, kan opbevares og bruges af Advanced Power Solutions NV Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgien, og følgende tredjepart, der er leverandør til at administrere konkurrencen i overensstemmelse med den relevante Fortrolighedspolitik:

BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgien

ARTIKEL 14

Disse regler er underlagt belgisk lovgivning. De belgiske domstole har enekompetence til at afgøre eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af denne konkurrence.

ARTIKEL 15

Eventuelle spørgsmål om denne konkurrence besvares kun skriftligt.

ARTIKEL 16

Vindere accepterer at deltage i enhver form for reklame eller markedsføring, der er forbundet med tildelingen af deres præmier.