x

Vælg dit sprog

VIND EN POWER RANGERS KARATE BOOT CAMP

Ja, det er rigtigt! Bliv en mester i Power Up-spillet, og få chancen for at vinde en eksklusiv POWER RANGERS Karate Boot Camp, som omfatter en tur bag kulisserne og overnatning.

Overfør og vind

menu

sprogMEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE
OG BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Denne meddelelse om Databeskyttelse og Beskyttelse af personlige oplysninger dækker konkurrencen Power Your Day.

I overensstemmelse med kravene i visse landes databeskyttelsesforskrifter angiver denne meddelelse, hvem der er ansvarlig for indsamling af dine data, hvilke personlige data, der indsamles og hvordan de behandles, formålet og retsgrundlaget for behandlingen, hvor længe vi opbevarer dine personlige data, dine rettigheder, hvordan du får adgang til de personlige data og hvor man skal anmode om yderligere oplysninger.

1. Generelt

Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgien med registreringsnummer 0414.688.361 tilbyder konkurrencen Power Your Day (“Konkurrencen”) til enkeltpersoner, der løber fra den 15. april 2021 – 30. december 2021.

Konkurrencen Power Your Day tilbydes kun til personer, der er bosiddende i følgende lande: Albanien, Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Republikken Nordmakedonien, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Den Slovakiske Republik, Spanien, Sverige, Schweiz, Holland, Tyrkiet, Storbritannien, Ukraine.

Konkurrencen administreres af en tredjepartsudbyder, BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgien.

Eventuelle yderligere betingelser for deltagelse i konkurrencen kan findes i konkurrencereglerne.

2. Hvem er ansvarlig for indsamlingen af dine personlige data?

Panasonic Energy Europe NV som en uafhængig dataansvarlig (benævnt “Panasonic”) er ansvarlig for indsamlingen af dine personlige data. Yderligere oplysninger kan fås - se afsnit 6 nedenfor.

3. Hvad er vores formål og retsgrundlag for behandling af dine personlige data?

Panasonic vil behandle dine personlige data (som er nævnt nedenfor) med det formål at administrere konkurrencen.

Dine personlige data vil blive behandlet på grundlag af samtykke. Deltagere i konkurrencen vil blive informeret om denne behandling og vil blive bedt om aktivt at sætte kryds i et felt (“Jeg accepterer, at mine personlige data vil bruge brugt til administration af denne konkurrence i overensstemmelse med den gældende privatlivspolitik”) inden deltagelse i konkurrencen som krævet i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Behandlingen omfatter kun begrænsede og nødvendige oplysninger. Der vil kun være adgang til de personlige data, hvis det er nødvendigt at kende dem.

4. Hvilke personlige data indsamles, og hvordan behandles de?

Personlige data

Følgende personlige data indsamles fra alle deltagere: brugernavn, fornavn, e-mailadresse, IP-adresse og bopælsland.

Følgende yderligere personlige data indsamles fra vinderne af konkurrencen: efternavn, adresse, telefonnummer og fødselsdato.

Hvordan behandles disse personlige data?

Dine personlige data vil blive gemt i en database, der er placeret på servere, der hostes og drives i Irland af Panasonic Energy Europe NV og BCC Ark bv. BCC Ark bv har indgået kontraktlige forpligtelser med Panasonic for at sikre dine personlige data. BCC Ark bv er forpligtet til at opretholde streng privatlivs- og sikkerhedspraksis.

Dine personlige data kan blive delt med tredjeparts serviceudbydere (f.eks. til afsendelse af e-mails) i det nødvendige omfang med henblik på at administrere konkurrencen. BCC Ark bv har indgået kontraktlige forpligtelser med disse tredjeparter for at sikre dine personlige data.

BCC Ark bv kan dele følgende rapporter og oplysninger med Panasonic:

  • Oversigt over alle indsendelser (alle indsamlede personlige data fra alle deltagere)
  • Alle indsamlede personlige data fra alle vindere
  • Analytiske oplysninger om webstedet (Google Analytics-statistik: antal besøgende på webstedet, sessioner, enheder browsers…)

Dine personlige data opbevares, så længe det er nødvendigt at imødekomme vores juridiske, retslige eller økonomiske behov.

5. Hvilke rettigheder har du i henhold til databeskyttelseslovgivningen?

Du kan få adgang til sine personlige data og anmode om rettelser med de betingelser og begrænsninger, der er fastsat i gældende lovgivning.

Hvis du er hjemmehørende i EU/EØS, omfatter rettighederne i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (“GDPR”) retten til at få adgang til dine personlige oplysninger og få en kopi heraf, retten til at anmode om rettelse eller opdatering af unøjagtige personlige data og retten til at gøre indsigelse mod eller begrænse behandlingen af de personlige data på de betingelser, der er fastsat i GDPR. Du har også ret til at anmode om sletning af dine personlige data under visse betingelser. Derudover har du også ret til dataoverførsel i visse tilfælde. Dette er retten til at anmode om returnering af de personlige data, du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at anmode om dets transmission til en tredjepart, hvor det er teknisk muligt, uden at hindre os og underlagt dine egne fortrolighedsforpligtelser.

Hvis du ønsker at gøre brug af en af ovennævnte rettigheder, eller du ønsker at få yderligere oplysninger, kan du kontakte os:

  1. Med almindeligt brev: Protection of Personal Data, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgien
  2. Pr. kontaktformular: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/

Vi vil besvare din anmodning uden unødig forsinkelse og senest en måned efter modtagelse af en sådan anmodning, medmindre der er tilladt en længere periode i henhold til de gældende databeskyttelseslove.

Ud over dine rettigheder, der er skitseret ovenfor, kan du indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed, hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi behandler dine personlige data.

6. Hvem kan jeg kontakte for at få yderligere oplysninger?

  1. Med almindeligt brev: Protection of Personal Data, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgien
  2. Pr. kontaktformular: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/