x

Παρακαλώ επέλεξε την γλώσσα σου

ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ POWER RANGERS KARATE BOOT CAMP

Ναι, σωστά! Κατέκτησε το παιχνίδι Power Up και έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις συμμετοχή σε ένα αποκλειστικό POWER RANGERS KARATE BOOT CAMP.

Παίξε και κέρδισε!

Μενού

ΓλώσσεςΚανόνες του Διαγωνισμού

ΑΡΘΡΟ 1

Η Advanced Power Solutions NV, με έδρα στη διεύθυνση Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgium (Ζέλικ, Βέλγιο), διοργανώνει διαγωνισμό με ελεύθερη πρόσβαση χωρίς υποχρέωση αγοράς, από την 15/04/2021 έως την 30/12/2021. Στον διαγωνισμό μπορείτε να συμμετάσχετε μόνο μέσω του συγκεκριμένου ιστοτόπου (poweryourday.win).

ΑΡΘΡΟ 2

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε ενήλικες ηλικίας δεκαοκτώ ετών και άνω (ή νεότερα πρόσωπα κατόπιν άδειας των γονέων) που κατοικούν στις ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβακία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία. Εξαιρούνται οι κάτοικοι των χωρών που εργάζονται για την Advanced Power Solutions NV και τη Hasbro, Inc., καθώς και το προσωπικό στο κέντρο συντονισμού του διαγωνισμού, μαζί με το άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον (έως και τον πρώτο βαθμό συγγένειας). Η Advanced Power Solutions NV έχει δικαίωμα να αποκλείει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή οποιουδήποτε προσώπου (χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση) για ορισμένο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού που οργανώνεται από αυτήν σε περίπτωση παράβασης –ή υπόνοιας παράβασης– των Όρων και Προϋποθέσεων του διαγωνισμού, καθώς και σε περίπτωση καταχρηστικής ή παράνομης πράξης ή απάτης κατά τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό με οργανωμένο τρόπο ή/και ομάδα θεωρείται ως απάτη και συνεπάγεται αυτόματο αποκλεισμό. Σας πληροφορούμε ότι η Advanced Power Solutions NV έχει θέσει σε εφαρμογή ορισμένα μέτρα αντιμετώπισης περιπτώσεων απάτης, όπως, ενδεικτικά, πρακτικές ταυτοποίησης σε περίπτωση πολλαπλών χρήσεων της ίδιας διεύθυνσης IP.

ΑΡΘΡΟ 3

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία που καθορίζεται στον ιστότοπο (poweryourday.win) και να κάνουν εγγραφή χρησιμοποιώντας έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος συμμετοχής στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, παρά μόνο αυτός που καθορίζεται στους εν λόγω κανόνες. Αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό που έχουν ελλείψεις ή εσφαλμένη μορφή θεωρούνται ως άκυρες.

ΑΡΘΡΟ 4

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν σωστά όλα τα ακόλουθα στοιχεία μέσω του ιστοτόπου (poweryourday.win):

 • Την καταχώρηση της βαθμολογίας τους αφού παίξουν το παιχνίδι POWER UP στη διεύθυνση poweryourday.win (1 πεδίο)
 • Την απάντησή τους στην ερώτηση για την ανάδειξη του νικητή του μηνιαίου βραβείου (1 πεδίο)
 • Την απάντησή τους στην ερώτηση για την ανάδειξη του νικητή του κύριου βραβείου (1 πεδίο)
 • Τα δεδομένα που θα συμπληρώσουν στη φόρμα για τον διαγωνισμό της Panasonic (4 πεδία)
 • Αποδοχή δημοσίευσης της βαθμολογίας του παιχνιδιού (1 κουτί επιλογής - προαιρετικό)
 • Αποδοχή των κανόνων του διαγωνισμού και της Πολιτικής Απορρήτου (2 κουτιά επιλογής)

ΑΡΘΡΟ 5

Νικητές είναι:

Νικητές του πρώτου βραβείου (3): Ο συμμετέχων που καταχώρησε την υψηλότερη βαθμολογία στο παιχνίδια POWER UP μέσω του ιστοτόπου poweryourday.win. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η απόφαση για το κύριο βραβείο λαμβάνεται ανάλογα με την ερώτηση για την ανάδειξη του νικητή. Οι νικητές του πρώτου βραβείου κερδίζουν μια συμμετοχή στο POWER RANGERS Karate Boot Camp που θα διοργανωθεί σε μυστική τοποθεσία, μαζί με τις πτήσεις και διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο για τρία βράδια. Κάθε νικητής μπορεί να πάρει μαζί του έναν συνοδό.

Νικητές του δεύτερου βραβείου (50): Κατά τη λήξη του διαγωνισμού οι 50 συμμετέχοντες με τις υψηλότερες βαθμολογίες στο παιχνίδι POWER UP (εκτός από τους νικητές) θα αποκτήσουν ένα POWER RANGERS Dino Fury Morpher και ένα Nerf Ultra AMP. Κατάλογος των βραβείων διατίθεται στη διεύθυνση poweryourday.win/el/prizes. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η απόφαση για το δεύτερο βραβείο λαμβάνεται ανάλογα με την ερώτηση για την ανάδειξη του νικητή.

Μηνιαίοι νικητές (25): Οι 25 νικητές κάθε μήνα αναδεικνύονται μεταξύ των συμμετεχόντων που μάντεψαν όσο το δυνατόν καλύτερα τη σωστή απάντηση στην ερώτηση της φόρμας συμμετοχής για το μηνιαίο βραβείο. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα κερδίσει ο συμμετέχων που καταχώρησε πρώτος την απάντησή του. Κατάλογος των βραβείων κάθε μήνα διατίθεται στη διεύθυνση poweryourday.win/el/prizes. Τα μηνιαία βραβεία είναι:

 • Πέντε Nerf Ultra Amp και διπλές συσκευασίες POWER RANGERS Battle Attackers (για τις 5 καλύτερες απαντήσεις)
 • Είκοσι Nerf Elite 2.0 Phoenix CS-6 και διπλές συσκευασίες POWER RANGERS Battle Attackers (για τις απαντήσεις 6-25)

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό μόνο 1 φορά κάθε μήνα, με 1 έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι συμμετέχοντες μπορούν να κερδίσουν το πολύ 2 μηνιαία βραβεία συνολικά, καθώς και το πρώτο ή το δεύτερο βραβείο κατά τη λήξη του διαγωνισμού. Φυσικά πρόσωπα θα αποκλείονται σε περίπτωση που κέρδισαν ένα μηνιαίο ή δεύτερο βραβείο, εάν έχουν την ίδια διεύθυνση, είτε IP είτε ταχυδρομική.

ΑΡΘΡΟ 6

Η Advanced Power Solutions NV θα επικοινωνεί με τους 25 μηνιαίους νικητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός της εβδομάδας μετά τον μήνα κατά τον οποίον συμμετείχαν στον διαγωνισμό (πρώτη εβδομάδα του επόμενου μήνα), και θα τους ζητάει να επιβεβαιώσουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό τηλεφώνου τους πριν την Παρασκευή της ακόλουθης εβδομάδας (δεύτερη εβδομάδα του μήνα).

Η Advanced Power Solutions NV θα επικοινωνεί με τους νικητές του πρώτου και του δεύτερου βραβείου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν την Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022, και θα τους ζητάει να επιβεβαιώσουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησης και τους αριθμό τηλεφώνου τους πριν την παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2022.

Εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν παρασχεθούν, τα βραβεία αποσύρονται. Η Advanced Power Solutions NV διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει την ταυτότητα και την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία, έτσι ώστε να απονέμει τα βραβεία. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν επιβεβαιώσει ότι αποδέχεται το βραβείο εντός της δεδομένης προθεσμίας, η Advanced Power Solutions NV έχει δικαίωμα να επιλέξει άλλον νικητή και να απονείμει σε αυτόν το βραβείο.

ΑΡΘΡΟ 7

Τα βραβεία είναι αδιαίρετα και πρέπει να γίνονται δεκτά ως έχουν. Τα βραβεία απονέμονται μόνο στους νικητές και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα. Οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν τη χρηματική αξία του βραβείου που τους προσφέρθηκε ούτε να ανταλλάξουν το βραβείο με άλλα προϊόντα. Οι νικητές θα λάβουν τα βραβεία τους ταχυδρομικά, αφού επιβεβαιώσουν την επίσημη διεύθυνσή τους.

ΑΡΘΡΟ 8

Η Advanced Power Solutions NV δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης, επιστροφής ή καταβολής χρημάτων για οποιαδήποτε ζημία ή κλοπή. Αποκλείεται οποιοσδήποτε συμβιβασμός έναντι καταβολής τοις μετρητοίς. Η Advanced Power Solutions NV μπορεί να αντικαταστήσει τα προσφερόμενα βραβεία με βραβεία αντίστοιχης ή μεγαλύτερης αξίας, εάν αυτό απαιτείται λόγω διαθεσιμότητας. Η Advanced Power Solutions NV επιφυλάσσεται του σχετικού δικαιώματος.

ΑΡΘΡΟ 9

Η Advanced Power Solutions NV δεν παρέχει ούτε προσφέρει εγγυήσεις για τα βραβεία και δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για:

 • οποιαδήποτε κλοπή, απώλεια, ζημία, ατύχημα ή έξοδα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, την απονομή των βραβείων ή τη χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο,
 • οποιεσδήποτε ζημίες, καθυστερήσεις ή ακύρωση από τρίτο μέρος (αεροπορική εταιρεία, ταξιδιωτικό γραφείο, μεταφορική εταιρεία κ.λπ.),
 • οποιαδήποτε καθυστέρηση κατά τη διανομή των επιστολών ή των δεμάτων από την ταχυδρομική υπηρεσία,
 • οποιαδήποτε τεχνικά προβλήματα στον ιστότοπο ή/και στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιαδήποτε πιθανή ασυμβατότητα ανάμεσα στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τον διαγωνισμό και τις ρυθμίσεις του υλισμικού ή/και του λογισμικού που χρησιμοποιείται από τον συμμετέχοντα,
 • οποιαδήποτε επιπρόσθετα έξοδα που προκύπτουν για τον νικητή σε σχέση με τις παροχές ή τη χρήση του βραβείου,
 • ενδεχόμενη απόφαση ή απόρριψη οποιασδήποτε αρχής η οποία εμποδίζει τον νικητή ή του απαγορεύει να κάνει χρήση του βραβείου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε κρατικών μέτρων/περιορισμών λόγω της πανδημίας του COVID-19,
 • ενδεχόμενη απόφαση ή απόρριψη οποιασδήποτε αρχής με την οποία καθίσταται αδύνατη εκ μέρους της Advanced Power Solutions NV η απονομή του βραβείου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε κρατικών μέτρων/περιορισμών λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Περαιτέρω, κάθε συμμετέχων που αποπειράται να παρακωλύσει την κανονική εξέλιξη του διαγωνισμού θα αποκλείεται από τη συμμετοχή.

ΑΡΘΡΟ 10

Όλα τα έξοδα που προκύπτουν λόγω της συμμετοχής στον διαγωνισμό καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον συμμετέχοντα. Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αξιώσουν τα έξοδα συμμετοχής από τον διοργανωτή.

ΑΡΘΡΟ 11

Η Advanced Power Solutions NV διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους κανόνες του διαγωνισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να συντομεύει ή να ακυρώνει τον διαγωνισμό, χωρίς αυτό να οφείλεται απαραίτητα σε απρόβλεπτες περιστάσεις ή περιστάσεις εκτός ελέγχου της. Τα εν λόγω περιστατικά δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση βάση οποιαδήποτε αξίωσης κατά της Advanced Power Solutions NV.

ΑΡΘΡΟ 12

Με τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό αποδέχεστε πλήρως όλους τους κανόνες. Σε περίπτωση που ανακύψουν πρακτικές δυσκολίες, η Advanced Power Solutions NV λαμβάνει την τελική απόφαση με γνώμονα την εφαρμογή ή την ερμηνεία των κανόνων. Τυχόν καταγγελίες σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό υποβάλλονται εγγράφως εντός επτά εργάσιμων ημερών και αποστέλλονται στην έδρα της Advanced Power Solutions NV (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgium). Οι καταγγελίες δεν εξετάζονται σε καμία περίπτωση αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφώνου. Καταγγελίες που δεν υποβλήθηκαν εντός της ορισμένης προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 13

Με τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία που υποβάλλατε ενδέχεται να καταγραφούν και να χρησιμοποιηθούν από την Advanced Power Solutions NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgium, και το ακόλουθο τρίτο μέρος ως προμηθευτή κατά τη διαχείριση του διαγωνισμού σύμφωνα με τη σχετική Πολιτική Απορρήτου:

BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgium (Γάνδη, Βέλγιο)

ΑΡΘΡΟ 14

Οι παρόντες κανόνες διέπονται από το Δίκαιο του Βελγίου. Τα Δικαστήρια του Βελγίου έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών ανακύψουν από τον παρόντα διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 15

Τυχόν ερωτήματα σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό θα απαντώνται μόνο εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 16

Οι νικητές συμφωνούν να συμμετέχουν σε κάθε είδος διαφήμισης ή προώθησης που συνδέεται με την απονομή των βραβείων τους.