x

Valige soovitud keel

VÕITKE POWER RANGERITE KARATELAAGER

Jah, just nii! Saage mängu „Power Up“ meistriks ja võite võita kordumatu POWER RANGERITE karatelaagri, mis toimub salajases asukohas. Auhind sisaldab reisi toimumiskohta ja ööbimisega majutust.

Laadige üles ja võitke

menüü

keeledANDMEKAITSE-
JA PRIVAATSUSAVALDUS

Käesolev andmekaitse- ja privaatsusavaldus hõlmab võistlust „Power Your Day“.

Kooskõlas mõne riigi isikuandmete kaitse eeskirjade nõuetega sätestatakse käesolevas avalduses töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus, teie õigused, kes vastutab teie andmete kogumise eest, milliseid isikuandmeid kogutakse ja kuidas neid töödeldakse, kui kaua me isikuandmeid säilitame, kuidas isikuandmetele ligi pääseda ja kust saada lisateavet.

1. Üldandmed

Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia, registreerimisnumbriga 0414.688.361, annab üksikisikutele võimaluse osaleda võistlusel „Power Your Day” (edaspidi „võistlus“), mis kestab 15. aprillist 2021 kuni 30. detsembrini 2021.

Võistlusel „Power Your Day” võivad osaleda ainult isikud, kes elavad järgmistes riikides: Albaania, Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Põhja-Makedoonia Vabariik, Malta, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Venemaa, Slovaki Vabariik, Hispaania, Rootsi, Šveits, Holland, Türgi, Ühendkuningriik, Ukraina.

Võistlust haldab sõltumatu teenusepakkuja BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgia.

Kõik muud võistlusel osalemise tingimused leiate võistluse reeglitest.

2. Kes vastutab teie isikuandmete kogumise eest?

Teie isikuandmete kogumise eest vastutab sõltumatu töötlejana Panasonic Energy Europe NV (edaspidi „Panasonic“). Selle kohta on võimalik saada lisateavet – vt punkt 6 allpool.

3. Mis on teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus?

Panasonic töötleb teie isikuandmeid (mis on kirjas allpool) võistluse haldamiseks.

Teie isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel. Kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) teavitatakse võistlusel osalejaid sellisest töötlemisest ja neil palutakse enne võistlusele registreerumist märkida ruut („Olen nõus, et minu isikuandmeid kasutatakse selle võistluse haldamiseks vastavalt kohaldatavale privaatsuseeskirjale“). Töötlemine hõlmab ainult piiratud ja vajalikku teavet. Isikuandmetele pääseb ligi ainult teadmisvajaduse alusel.

4. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja kuidas neid töödeldakse?

Isikuandmed

Kõigilt osalejatelt kogutakse järgmisi isikuandmeid: hüüdnimi, ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, IP-aadress ja elukohariik.

Kõigilt võistluse võitjatelt kogutakse lisaks järgmisi isikuandmeid: perekonnanimi, e-posti aadress, aadress, telefoninumber, sünnikuupäev.

Kuidas isikuandmeid töödeldakse?

Teie isikuandmeid hoitakse andmebaasis, mis asub Iirimaal Panasonic Energy Europe NV ja BCC Ark bv majutatud ning hallatavates serverites. BCC Ark bv on sõlminud teie isikuandmete kaitsmiseks Panasonicuga lepingu. BCC Ark bv peab oma kohuseks järgida rangeid privaatsus- ja turbetavasid.

Teie isikuandmeid võidakse jagada kolmandatest isikutest teenuseosutajatega (nt e-kirjade saatmiseks) võistluse haldamiseks vajalikus ulatuses. BCC Ark bv on teie isikuandmete kaitsmiseks selliste kolmandate isikutega lepingu sõlminud.

BCC Ark bv võib jagada Panasonicuga järgmisi aruandeid ja teavet:

  • Ülevaade kõigist edastustest (kõigi osalejate kohta kogutud isikuandmed)
  • Kõigi võitjate kohta kogutud isikuandmed
  • Analüütiline teave veebisaidi kohta (Google Analyticsi statistika: veebisaidi külastajate, seansside, seadmete, brauserite arv jne)

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik meie juriidiliste, kohtust tulenevate või rahaliste vajaduste täitmiseks.

5. Mis õigused on teil andmekaitsealaste õigusaktide alusel?

Teil on õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja nõuda nende parandamist vastavalt kehtivates seadustes sätestatud tingimustele ja piirangutele.

Kui asute ELis/EMPs, on teil isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR) tulenevalt õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja saada nende koopia, õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist või ajakohastamist ning õigus vaidlustada või piirata teie isikuandmete töötlemist GDPR-is sätestatud tingimustel. Samuti on teil teatud tingimustel õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Lisaks on teil teatud juhtudel õigus ka andmete ülekantavusele. See on õigus nõuda meile edastatud isikuandmete tagastamist struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning nõuda nende edastamist kolmandale isikule, kui see on tehniliselt teostatav, ilma meiepoolsete takistusteta ja järgides teie enda konfidentsiaalsuskohustusi.

Kui soovite kasutada mõnda eespool nimetatud õigust või vajate lisateavet, võite võtta meiega ühendust:

  1. Posti teel: Protection of Personal Data, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia
  2. Kontakteerumisvormi kaudu: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/

Vastame teie nõudele põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt ühe kuu jooksul alates nõude saamisest, välja arvatud juhul, kui kohaldatavate andmekaitseseadustega on lubatud pikem periood.

Lisaks eespool nimetatud õigustele võite esitada kaebuse pädevale järelevalveasutusele, kui te ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme.

6. Kellega saab lisateabe saamiseks ühendust võtta?

  1. Posti teel: Protection of Personal Data, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia
  2. Kontakteerumisvormi kaudu: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/