x

Valitse kielesi

VOITA POWER RANGERS -KARATELEIRI

Kyllä, pitää paikkansa! Ota Power Up -peli haltuusi, niin voit voittaa ainutlaatuisen POWER RANGERS -karateleirin. Palkinto sisältää matkan leiripaikkaan ja majoituksen.

Pelaa ja voita!

valikko

kieletKilpailusäännöt

ARTIKLA 1

Maksuttoman kilpailun ilman ostopakkoa järjestää Advanced Power Solutions NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia, alkaen 15.4.2021 ja päättyen 30.12.2021. Voit osallistua tähän kilpailuun vain kilpailusivuston (poweryourday.win) kautta.

ARTIKLA 2

Kilpailu on avoin yli 18-vuotiaille (tai nuoremmille vanhempien luvalla), jotka asuvat seuraavissa maissa: Alankomaat, Albania, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Pohjois-Makedonia, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Turkki, Ukraina, Unkari, Venäjä, Viro. Pois lukien näissä maissa asuvat Advanced Power Solutions NV:n ja Hasbro, Inc:n ja kilpailun järjestävän keskuksen työntekijät sekä heidän lähiomaisensa (seuraavaan sukupolveen asti). Advanced Power Solutions NV:llä on oikeus sulkea milloin tahansa (ja ilman tarvetta perusteluihin) henkilö tietyksi ajaksi Advanced Power Solutions NV:n järjestämästä kilpailusta jonkin osallistumisedellytyksen rikkomisen – tai siitä epäilyn – vuoksi tai kilpailussa tapahtuneen väärinkäytön, rikkomuksen tai vilpin vuoksi. Kilpailuun osallistuminen järjestäytyneesti tai ryhmänä katsotaan vilpiksi, joka johtaa automaattisesti kilpailusta sulkemiseen. Sinulle ilmoitetaan täten, että Advanced Power Solutions NV on toteuttanut tiettyjä toimenpiteitä vilpillisen käyttäytymisen estämiseksi, mukaan lukien rajoituksetta tunnistamiskäytännöt, kuten yhden IP-osoitteen toistuva käyttö.

ARTIKLA 3

Osallistujat voivat osallistua sivuston (poweryourday.win) ohjeiden mukaisesti ja rekisteröimällä kelvollisen sähköpostiosoitteen. Kilpailuun voi osallistua vain näiden sääntöjen mukaisella tavalla. Vajavaiset tai väärin muotoillut kilpailuvastaukset katsotaan mitättömiksi.

ARTIKLA 4

Osallistujat voivat osallistua lähettämällä sivuston (poweryourday.win) kautta oikein ja täydellisinä seuraavat:

 • Pisteidensä rekisteröinti sen jälkeen, kun he ovat pelanneet POWER UP -peliä osoitteessa poweryourday.win (1 kenttä)
 • Vastauksensa lisäkysymykseen kuukausipalkintoa varten (1 kenttä)
 • Vastauksensa lisäkysymykseen pääpalkintoa varten (1 kenttä)
 • Tietonsa Panasonic-kilpailulomakkeella (4 kenttää)
 • Pelin pisteiden julkaisemisen hyväksyntä (1 valintaruutu – vapaaehtoinen)
 • Kilpailun sääntöjen ja tietosuojakäytännön hyväksyntä (2 valintaruutua)

ARTIKLA 5

Voittajat ovat seuraavat:

Ensimmäisen palkinnon voittajat (3): osallistuja, joka rekisteröi korkeimmat pelipisteet POWER UP -pelissä osoitteessa poweryourday.win. Tasatulokseen päädyttäessä ratkaisee pääpalkinnon lisäkysymys. Ensimmäisen palkinnon voittajat saavat POWER RANGERS -karateleirin, joka järjestetään salaisessa paikassa; sisältää lennot ja kolmen yön ylellisen hotellimajoituksen. Kukin voittaja voi ottaa mukaansa yhden matkakumppanin.

Kakkospalkinnon voittajat (50): kilpailun päättyessä 50 osallistujaa, joilla on korkeimmat pelipisteet POWER UP -pelissä (voittajia lukuun ottamatta), saavat POWER RANGERS Dino Fury Morpher -lelun ja Nerf Ultra AMP:n. Palkinnot luetellaan osoitteessa poweryourday.win/fi/prizes. Tasatulokseen päädyttäessä ratkaisee pääpalkinnon lisäkysymys.

Kuukausivoittajat (25): Joka kuukauden 25 voittajaa ovat ne osallistujat, joiden arvaus on lähinnä kilpailulomakkeen kuukausipalkintokysymyksen oikeaa vastausta. Tasatulokseen päädyttäessä voittaa osallistuja, joka antoi vastauksensa ensin. Kunkin kuukauden palkinnot luetellaan osoitteessa poweryourday.win/fi/prizes. Kuukausipalkinnot ovat seuraavat:

 • 5 x Nerf Ultra Amp ja POWER RANGERS Battle Attackers 2-pack (5 parasta vastausta)
 • 20 x Nerf Elite 2.0 Phoenix CS-6 ja POWER RANGERS Battle Attackers 2-Pack (vastaukset 6–25)

Jokainen yksittäinen osallistuja voi osallistua kilpailuun vain 1 kerran kussakin kuussa, 1 kelvollisella sähköpostiosoitteella. Osallistujat voivat voittaa yhteensä enintään 2 kuukausipalkintoa sekä ensimmäisen palkinnon tai 1 kakkospalkinnon kilpailun päättyessä. Yksittäiset osallistujat eivät voi voittaa kuukausipalkintoa tai kakkospalkintoa, jos heillä on sama IP-osoite tai fyysinen osoite.

ARTIKLA 6

Advanced Power Solutions NV ottaa 25 kuukausivoittajaan yhteyttä sähköpostitse sen kuukauden päättymistä seuraavalla viikolla, jolloin he osallistuivat kilpailuun (seuraavan kuukauden ensimmäinen viikko) ja pyytää heitä vahvistamaan koko nimensä, osoitteensa, syntymäaikansa ja puhelinnumeronsa ennen seuraavan viikon perjantaita (kuukauden toinen viikko).

Advanced Power Solutions NV ottaa sähköpostitse yhteyttä ensimmäisen palkinnon voittajiin ja kakkospalkinnon voittajiin ennen perjantaita 21.1.2022 ja pyytää heitä vahvistamaan koko nimensä, osoitteensa, syntymäaikansa ja puhelinnumeronsa ennen perjantaita 4.2.2022.

Jos näitä tietoja ei toimiteta, palkinnot perutaan. Advanced Power Solutions NV varaa itselleen oikeuden tarkistaa henkilöllisyyden sekä vaaditun vähimmäisiän voidakseen jakaa palkinnon. Jos voittajat eivät vahvista annetussa ajassa ottavansa palkintoa vastaan, Advanced Power Solutions NV:llä on oikeus valita toinen voittaja ja myöntää palkinto tälle.

ARTIKLA 7

Palkintoja ei voi jakaa osiin, vaan ne on vastaanotettava sellaisenaan. Palkinnot voidaan jakaa vain voittajille, eikä niitä voi siirtää muille. Voittajilla ei ole oikeutta vaatia heille tarjottavan palkinnon arvoa rahassa, eivätkä he voi vaihtaa palkintoja vaihtoehtoisiin tuotteisiin. Voittajat saavat palkintonsa postitse vahvistettuaan virallisen osoitteensa.

ARTIKLA 8

Advanced Power Solutions NV:llä ei ole velvollisuutta korvata, hyvittää tai antaa vastineeksi rahaa tappioista tai varkauksista. Rahalliset korvaukset eivät tule kyseeseen missään tapauksessa. Advanced Power Solutions NV saattaa vaihtaa tarjotut palkinnot vähintään yhtä arvokkaisiin, jos se on tarpeen saatavuussyistä. Advanced Power Solutions NV varaa itselleen oikeuden tehdä sen.

ARTIKLA 9

Advanced Power Solutions NV ei anna tai tarjoa takuita palkinnoille eikä ole korvausvelvollinen tai vastuussa seuraavista seikoista:

 • varkaus, tappiot, vahinko, onnettomuus tai minkäänlaiset kustannukset, mukaan lukien sellaiset, jotka voivat suoraan tai välillisesti aiheutua osallistumisesta tähän kilpailuun, palkintojen jaosta tai mistään palkintojen käyttötavasta;
 • kolmannen osapuolen tappiot, viivytykset tai peruutukset (lentoyhtiö, matkatoimisto, kuljetusyhtiö jne.);
 • viiveet kirjeiden tai pakettien postitoimituksissa;
 • sivuston tai sähköpostijärjestelmän tekniset ongelmat ja mahdollinen kilpailuun käytetyn tekniikan ja osallistujan käyttämän laite- ja ohjelmistokokonaisuuden yhteensopimattomuus;
 • voittajan lisäkustannukset palkinnon hyödyntämisestä tai käytöstä;
 • viranomaispäätökset, jotka estävät tai kieltävät voittajalta palkinnon hyödyntämisen, mukaan lukien rajoituksetta COVID-19-pandemiasta johtuvat hallituksen toimenpiteet/rajoitukset.
 • Viranomaispäätökset, joiden vuoksi Advanced Power Solutions NV:n on mahdotonta antaa palkinto, mukaan lukien rajoituksetta COVID-19-pandemiasta johtuvat hallituksen toimenpiteet/rajoitukset.

Lisäksi suljetaan kilpailusta kaikki osallistujat, jotka yrittävät estää kilpailun asianmukaisen toteutumisen.

ARTIKLA 10

Kaikista kilpailuun osallistumisen aiheuttamista kuluista vastaa osallistuja. Osallistujat eivät missään tapauksessa voi vaatia osallistumiskustannuksia järjestäjältä.

ARTIKLA 11

Advanced Power Solutions NV varaa itselleen oikeuden muuttaa ennalta ilmoittamatta kilpailusääntöjä tai lyhentää kilpailuaikaa tai peruuttaa kilpailun, mikäli se on tarpeen ennalta arvaamattomien tai yhtiön hallinnassa olemattomien olosuhteiden vuoksi. Missään olosuhteissa eivät tällaiset tapahtumat oikeuta vaatimuksiin Advanced Power Solutions NV:tä vastaan.

ARTIKLA 12

Tähän kilpailuun osallistumalla hyväksyt kaikki säännöt kokonaisuudessaan. Tilanteissa, joissa on vaikeuksia soveltaa sääntöjä käytäntöön, Advanced Power Solutions NV tekee asiasta lopullisen päätöksen. Tähän kilpailuun liittyvät valitukset on tehtävä kirjallisesti seitsemän arkipäivän kuluessa ja lähetettävä Advanced Power Solutions NV:n pääkonttoriin (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia). Missään olosuhteissa ei valituksista keskustella kasvokkain tai puhelimitse. Valituksia, joita ei ole toimitettu niille määrätyn ajan kuluessa, ei käsitellä.

ARTIKLA 13

Kilpailuun osallistumalla hyväksyt sen, että Advanced Power Solutions NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia, ja seuraava kolmas osapuoli sen toimittajana voivat säilyttää ja käyttää antamiasi henkilötietoja kilpailun hallinnoimiseksi asianmukaisen tietosuojakäytännön mukaisesti:

BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgia

ARTIKLA 14

Näihin sääntöihin sovelletaan Belgian lakia. Belgian tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista tästä kilpailusta aiheutuvat erimielisyydet.

ARTIKLA 15

Tätä kilpailua koskeviin kysymyksiin vastataan vain kirjallisesti.

ARTIKLA 16

Voittajat suostuvat osallistumaan millaiseen tahansa mainostukseen tai promootioon, joka liittyy heidän palkintojensa myöntämiseen.