x

Odaberite svoj jezik

OSVOJITE POWER RANGERS KARATE BOOT CAMP

Da, baš tako! Usavršite igru Power Up i dobijte priliku za osvajanje ekskluzivnog posjeta POWER RANGERS Karate Boot Campu. To uključuje putovanje na televizijski set i noćenje.

Igrajte i osvojite!

izbornik

jeziciPravila natjecanja

ČLANAK 1.

Društvo Advanced Power Solutions NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgija, organizira besplatno natjecanje bez obveze kupnje, od 15. 4. 2021. do 30. 12. 2021. U natjecanje se možete uključiti samo preko web-mjesta natjecanja (poweryourday.win).

ČLANAK 2.

Natjecanje je namijenjeno odraslim osobama u dobi od 18 godina i starijima (ili mlađim osobama uz roditeljsko dopuštenje) koji su stanovnici sljedećih zemalja: Albanije, Austrije, Belgije, Bugarske, Češke Republike, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Hrvatske, Irske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Mađarske, Malte, Nizozemske, Norveške, Njemačke, Poljske, Portugala, Republike Sjeverne Makedonije, Rumunjske, Rusije, Slovačke Republike, Španjolske, Švedske, Švicarske, Turske, Ujedinjene Kraljevine, Ukrajine. U natjecanju ne smiju sudjelovati stanovnici navedenih zemalja koji rade za društva Advanced Power Solutions NV i Hasbro, Inc. te zaposlenici centra koji koordinira natjecanje, kao ni članovi njihovih najužih obitelji (do prve generacije te uključujući i prvu generaciju). Društvo Advanced Power Solutions NV ima pravo zabraniti osobi sudjelovanje u bilo kojem trenutku (i bez obveze iznošenja razloga) na određeno vrijeme tijekom natjecanja koje organizira društvo Advanced Power Solutions NV, na temelju kršenja ili sumnje na kršenje nekog od uvjeta sudjelovanja te u slučaju zloupotrebe, povrede pravila ili varanja na natjecanju. Sudjelovanje na natjecanju na organizirani način i/ili kao dio skupine smatra se prijevarom i automatski dovodi do isključenja. Ovim vas putem obavještavamo da društvo Advanced Power Solutions NV provodi određene mjere u cilju sprječavanja prijevare, uključujući, ali ne ograničavajući se na prepoznavanje postupaka kao što je pretjerana upotreba iste IP adrese.

ČLANAK 3.

Da bi sudjelovali u natjecanju, sudionici moraju slijediti postupak naveden na web-mjestu (poweryourday.win) i registrirati se koristeći se valjanom adresom e-pošte. Ne postoji drugi način sudjelovanja u ovom natjecanju osim kako je navedeno u ovim pravilima. Sve nepotpune ili neispravno formatirane prijave na natjecanje smatraju se nevažećima.

ČLANAK 4.

Da bi sudjelovali u natjecanju, sudionici moraju točno i potpuno zadovoljiti zahtjeve i putem sljedećeg web-mjesta (poweryourday.win) predati:

 • Registraciju svojeg rezultata nakon igranja igre POWER UP na poweryourday.win (1 polje)
 • Svoj odgovor u slučaju neodlučnosti za mjesečnu nagradu (1 polje)
 • Svoj odgovor u slučaju neodlučnosti za glavnu nagradu (1 polje)
 • Svoje podatke u obrascu za sudjelovanje u Panasonicovu natjecanju (4 polja)
 • Suglasnost za objavu rezultata igre (1 označni okvir – nije obavezno)
 • Suglasnost s pravilima natjecanja i Pravilima o privatnosti (2 potvrdna okvira)

ČLANAK 5.

Dobitnici su:

Dobitnici prve nagrade (3): sudionik koji je registrirao najviši rezultat u igri POWER UP na poweryourday.win. U slučaju izjednačenja odlučuje odgovor u slučaju neodlučnosti za glavnu nagradu. Dobitnici prve nagrade posjetit će POWER RANGERS Karate Boot Camp na tajnoj lokaciji, uključujući let zrakoplovom i 3 noćenja u luksuznom hotelu. Svaki dobitnik može sa sobom povesti jednu osobu.

Drugoplasirani (50): na kraju natjecanja, 50 sudionika s najvišim rezultatima u igri POWER UP (izuzev dobitnika) dobit će Dino Fury Morpher i Nerf Ultra AMP. Nagrade će biti navedene na stranici poweryourday.win/hr/prizes. U slučaju izjednačenja odlučuje odgovor u slučaju neodlučnosti za glavnu nagradu.

Mjesečni pobjednici (25): Svakog mjeseca među sudionicima se bira 25 pobjednika koji su bili najbliži točnom odgovoru na pitanje za mjesečnu nagradu u obrascu natjecanja. U slučaju izjednačenja pobjeđuje sudionik koji je prvi unio svoj odgovor. Nagrade za svaki mjesec bit će navedene na stranici poweryourday.win/hr/prizes. Mjesečne nagrade su:

 • 5 x Nerf Ultra Amp i POWER RANGERS Battle Attackers, pakiranje od 2 komada (5 najboljih odgovora)
 • 20 x Nerf Elite 2.0 Phoenix CS-6 i POWER RANGERS Battle Attackers, pakiranje od 2 komada (odgovori 6 – 25)

Svaka osoba u natjecanju može sudjelovati samo jedanput mjesečno, s jednom valjanom adresom e-pošte. Sudionici mogu osvojiti ukupno najviše dvije mjesečne nagrade, kao i jednu prvu nagradu ili jednu drugoplasiranu nagradu na kraju natjecanja. Osobe se isključuju iz dobitka mjesečne ili drugoplasirane nagrade ako imaju istu IP ili fizičku adresu.

ČLANAK 6.

Društvo Advanced Power Solutions NV kontaktirat će s 25 mjesečnih pobjednika e-poštom tijekom tjedna nakon završetka mjeseca u kojem su sudjelovali u natjecanju (prvi tjedan sljedećeg mjeseca) te će ih zamoliti da potvrde svoje ime i prezime, adresu, datum rođenja i telefonski broj prije petka u sljedećem tjednu (drugi tjedan u mjesecu).

Društvo Advanced Power Solutions NV kontaktirat će e-poštom s dobitnicima prve nagrade i drugoplasiranima prije petka, 21. siječnja 2022., te će ih zamoliti da prije petka, 4. veljače 2022., potvrde svoje ime i prezime, adresu, datum rođenja i telefonski broj.

Nedostavljanje tih podataka rezultirat će oduzimanjem nagrada. Društvo Advanced Power Solutions NV pridržava pravo provjere identiteta i potrebne minimalne dobi u svrhu dodjele nagrade. Ako pobjednici ne potvrde da prihvaćaju nagradu u određenom roku, društvo Advanced Power Solutions NV ima pravo odabrati drugog pobjednika i dodijeliti nagradu toj osobi.

ČLANAK 7.

Nagrade se ne mogu razdijeliti i moraju se prihvatiti onakve kakve jesu. Nagrade se mogu dodijeliti samo pobjednicima i ne mogu se prenijeti na druge osobe. Pobjednici nemaju pravo tražiti novčanu vrijednost nagrade koja im se nudi niti mogu zamijeniti nagrade za neke druge proizvode. Pobjednici će svoje nagrade dobiti poštom nakon što potvrde svoju službenu adresu.

ČLANAK 8.

Društvo Advanced Power Solutions NV nije obvezno kompenzirati, vratiti ili razmijeniti za gotovinu bilo koje gubitke ili krađu. Namire u gotovini apsolutno nisu moguće. Društvo Advanced Power Solutions NV može zamijeniti nagrade koje se nude onima slične ili više vrijednosti bude li to nužno zbog dostupnosti. Društvo Advanced Power Solutions NV zadržava pravo to učiniti.

ČLANAK 9.

Društvo Advanced Power Solutions NV ne daje i ne nudi jamstva za nagrade i nije odgovorno za:

 • krađu, gubitak, štetu, nesreću ili troškove bilo koje prirode, uključujući one koji mogu biti izravna ili neizravna posljedica sudjelovanja u ovom natjecanju, dodjeljivanja nagrada ili bilo kojeg načina na koji se nagrade mogu iskoristiti;
 • ni za kakve gubitke, kašnjenja ili otkazivanja treće strane (zračnog prijevoznika, putničke agencije, prijevozničkog poduzeća itd.);
 • ni za koji oblik kašnjenja dostave pisama ili paketa koje dostavlja poštanska služba;
 • ni za bilo koji oblik tehničkih problema na web-mjestu i/ili sustavu e-pošte, ili bilo koju moguću neusklađenost između tehnologija rabljenih za natjecanje i konfiguracije hardvera i/ili softvera kojima se sudionik koristi;
 • ni za koji oblik dodatnih troškova koje pretrpi dobitnik da bi imao koristi od nagrade ili je iskoristio;
 • odluku ili odbijanje bilo kojeg oblika tijela koje sprječava ili zabranjuje dobitniku iskorištenje nagrade, uključujući, ali ne ograničavajući se na vladine mjere/ograničenja zbog pandemije virusa COVID-19.
 • Odluku ili odbijanje bilo kojeg oblika tijela koje onemogućava društvu Advanced Power Solutions NV nuđenje nagrade, uključujući, ali ne ograničavajući se na vladine mjere/ograničenja zbog pandemije virusa COVID-19.

Nadalje, bilo koji sudionik koji pokuša ometati ispravno odvijanje natjecanja isključuje se iz sudjelovanja.

ČLANAK 10.

Sve troškove nastale iz sudjelovanja u potpunosti podmiruje sudionik. Ni pod kojim uvjetima sudionik ne smije tražiti podmirivanje troškova sudjelovanja od organizatora.

ČLANAK 11.

Društvo Advanced Power Solutions NV zadržava pravo izmjene pravila natjecanja bez prethodne obavijesti ili skraćivanja ili otkazivanja natjecanja ako je to potrebno zbog nepredvidivih okolnosti ili okolnosti koje su izvan njegove kontrole. Ni pod kojim uvjetima takvi slučajevi neće opravdati bilo kakve žalbe protiv društva Advanced Power Solutions NV.

ČLANAK 12.

Sudjelovanjem u ovom natjecanju u potpunosti prihvaćate sva pravila. U slučaju bilo kakvih praktičnih poteškoća društvo Advanced Power Solutions NV donosi konačnu odluku u vezi s primjenom ili tumačenjem pravila. Svaka pritužba povezana s ovim natjecanjem mora biti podnesena u pisanom obliku u roku od sedam radnih dana i poslana u sjedište društva Advanced Power Solutions NV (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgija). Ni pod kojim se okolnostima prigovori neće razmatrati razgovorom uživo ili telefonski. Ne razmatraju se pritužbe koje nisu dostavljene unutar dodijeljenog vremena.

ČLANAK 13.

Ulaskom u natjecanje slažete se da svi osobni podatci koje navedete smiju biti pohranjeni i upotrebljavani od strane društva Advanced Power Solutions NV Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgija i sljedeće treće strane kao njegova dobavljača pri upravljanju natjecanjem u skladu s mjerodavnim Pravilima o zaštiti podataka:

BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgija

ČLANAK 14.

Na ova se pravila primjenjuje belgijski zakon. Belgijski sudovi nadležni su za rješavanje svih sporova koji proizađu iz ovog natjecanja.

ČLANAK 15.

Na sva pitanja o ovom natjecanju odgovara se samo pisanim putem.

ČLANAK 16.

Dobitnici se slažu sa sudjelovanjem u bilo kojem obliku oglašavanja ili promocije povezanih s dodjelom njihovih nagrada.