x

Kérjük, válasszon nyelvet!

NYERJEN EGY HELYET A POWER RANGERS KARATE BOOT CAMP KIKÉPZŐTÁBORBA

Igen, tényleg! Tanulja meg minél jobban játszani a Power Up játékot és lehetősége nyílik megnyerni az exkluzív POWER RANGERS Karate Boot Camp kiképzőtáborban való részvételt. A nyeremény tartalmazza a helyszínre való utazást és szállást éjszakára.

Töltsön fel és nyerjen

menü

nyelvekVersenyszabályok

1. CIKK

A Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgium egy ingyenes versenyt szervez, vásárlási kötelezettség nélkül 2021.04.15. és 2021.12.30. között. A versenyben kizárólag a verseny weboldalán (poweryourday.win) keresztül lehet indulni.

2. CIKK

A versenyben az alábbi országokban élő 18 év feletti (vagy szülői engedéllyel fiatalabb) személyek vehetnek részt: Albánia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Észak-macedón Köztársaság, Málta, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Oroszország, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Hollandia, Törökország, Egyesült Királyság, Ukrajna. Kivételt képeznek a fenti országokban élő, a Panasonic Energy Europe NV és a Hasbro, Inc. vállalatnál dolgozó személyek, valamint a versenyt koordináló munkatársak, továbbá azok közvetlen családtagjai (az első generációval bezárólag). A Panasonic Energy Europe NV fenntartja a jogot, hogy bármilyen személyt bármikor kizárjon a versenyből (indoklási kötelezettség nélkül) egy bizonyos időre a Panasonic Energy Europe NV által szervezett verseny időtartama során, ha az illető személy megszegi - vagy vélhetően megszegte - a verseny egyik részvételi feltételét, vagy ha a versenyben történő részvétellel visszaél, megszegi annak szabályait vagy csalárd módon vesz részt abban. A versenyben szervezett jelleggel és/vagy csoportosan történő részvétel tisztességtelennek minősül és automatikus kizárást von maga után. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Panasonic Energy Europe NV a csalások megakadályozása érdekében bizonyos lépéseket, többek között az egyetlen IP-cím túlzott használatának azonosítására szolgáló gyakorlatokat vezetett be.

3. CIKK

A versenyben való induláshoz a résztvevőknek a weboldalon (poweryourday.win) megadott eljárást kell követniük és érvényes e-mail címmel kell regisztrálniuk. A versenyben való részvétel csak a jelen szabályok szerinti módon lehetséges. A verseny során hiányos vagy helytelen formában tett bejegyzések érvénytelennek minősülnek.

4. CIKK

A versenyben való induláshoz a résztvevőknek az alábbi adatokat helyesen és hiánytalanul meg kell adniuk a weboldalon (poweryourday.win):

 • A POWER UP játék lejátszása után pontszámok regisztrálása a poweryourday.win (1 mező) oldalon
 • A holtversenynél adott válaszaik a havi díjért (1 mező)
 • A holtversenynél adott válaszaik a fődíjért (1 mező)
 • Adataik a Panasonic verseny űrlapon (4 mező)
 • Jóváhagyás a játék pontszámainak közzétételére vonatkozóan (1 jelölőnégyzet - opcionális)
 • A verseny szabályainak és az Adatvédelmi Irányelvek elfogadása (2 jelölőnégyzet)

5. CIKK

A nyertesek:

Első díj nyertesei (3): az a résztvevő, aki a legmagasabb játék pontszámot regisztrálta a POWER UP játékban a poweryourday.win oldalon. Sorsolás esetén a fődíjért játszott döntő fogja eldönteni, hogy ki a nyertes. Az első díj nyertesei a POWER RANGERS Karate Boot Camp kiképzőtáborban vehetnek részt, melyet egy titkos helyen rendeznek meg. A nyeremény tartalmazza a repülőjegyeket és a 3 éjszakás szállást egy luxushotelben. Mindegyik nyertes plusz egy személyt vihet magával.

Második helyezettek (50): a verseny végén a POWER UP játékban az 50 legmagasabb pontszámot elért résztvevő (az első díj nyertesein kívül) egy POWER RANGERS Dino Fury Morpher játékot és egy Nerf Ultra AMP játékfegyvert kap. A díjazottak listája a poweryourday.win/hu/prizes oldalon található majd. Sorsolás esetén a fődíjért játszott döntő fogja eldönteni, hogy ki a nyertes.

Havi nyertesek (25): Minden hónapban az lesz a 25 nyertes, akik a verseny űrlapján a havi nyereménykérdésre a helyes válaszhoz a legközelebbi tippet adta meg. Döntetlen eredmény esetén a válaszait előbb megadó résztvevő nyer. A díjazottak listája minden hónapban a poweryourday.win/hu/prizes oldalon található majd. A havi díjak az alábbiak:

 • 5 x Nerf Ultra Amp játékfegyver és POWER RANGERS Battle Attackers játékfigura 2 darabos csomagban (5 legjobb válasz)
 • 20 x Nerf Elite 2.0 Phoenix CS-6 kilövő és POWER RANGERS Battle Attackers játékfigura 2 darabos csomagban (6-25 válaszok)

Mindenki csak egyszer nevezhet a versenyben minden 1 hónapban 1 érvényes e-mail címmel. A résztvevők összesen maximum 2 havi díjat nyerhetnek, valamint a verseny végén az első díjat vagy 1 második helyezett díját. Az azonos IP címmel vagy fizikai címmel rendelkező személyek nem nyerhetnek havi díjat vagy a második helyezett díját.

6. CIKK

A Panasonic Energy Europe NV e-mailben veszi fel a kapcsolatot a 25 havi nyertessel annak a hónapnak a lezárását követő héten, amelyben neveztek a versenyre (a következő hónap első hete), és megkéri őket, hogy erősítsék meg teljes nevüket, címüket, születési idejüket és a telefonszámukat a következő hét pénteki napjáig (a hónap második hete).

A Panasonic Energy Europe NV 2022. január 21., pénteki napig e-mailben felveszi a kapcsolatot az első díj nyerteseivel és a második helyezettekkel, és felkéri őket, hogy 2022. február 4., péntekig erősítsék meg teljes nevüket, címüket, születési dátumukat és telefonszámukat.

A fenti adatok megadásának elmulasztása a nyeremény visszavonásával jár. A Panasonic Energy Europe NV fenntartja a jogot arra, hogy a nyeremény odaítélése érdekében ellenőrizze a nyertes személyazonosságát és a részvételhez szükséges minimum életkort. Amennyiben a nyertes a megadott időn belül nem erősíti meg nyereményátvételi szándékát, akkor a Panasonic Energy Europe NV-nek jogában áll egy másik nyertest kiválasztani, és a kiválasztott személynek ítélni a nyereményt.

7. CIKK

A nyeremények nem oszthatók fel és az adott formában kell átvenni azokat. A nyeremény csak a nyertesnek adható, másokra nem ruházható át. A nyertesek nem követelhetik a számukra felajánlott nyeremény értékét készpénzben, és nem választhatnak nyereményként alternatív termékeket. A nyertesek hivatalos címük visszaigazolását követően postai úton kapják meg a nyereményüket.

8. CIKK

A Panasonic Energy Europe NV nem kötelezhető arra, hogy bármilyen veszteség vagy lopás esetén a nyereményt pótolja, visszafizesse vagy készpénzben megtérítse. A készpénzben történő elszámolás teljesen kizárt. A Panasonic Energy Europe NV a felajánlott nyeremények helyett hasonló vagy magasabb értékű díjakat adhat, amennyiben erre azért lenne szükség, mert az eredeti díj nem áll rendelkezésre. A Panasonic Energy Europe NV fenntartja az erre vonatkozó jogot.

9. CIKK

A Panasonic Energy Europe NV nem vállal garanciát a nyereményekkel kapcsolatban, és nem vonható felelősségre az alábbiak miatt:

 • lopás, elveszés, kár, bármilyen jellegű baleset vagy költség, beleértve a versenyben történő részvételből, a nyeremények odaítéléséből vagy a nyeremény bármilyen jellegű használatából adódó közvetlen vagy közvetett következményeket is;
 • harmadik fél (légitársaság, utazási iroda, szállítmányozási vállalat, stb.) miatti bármilyen veszteség, késedelem, vagy lemondás;
 • a levelek vagy csomagok postai úton történő kézbesítésének bármilyen jellegű késedelme;
 • a weboldalon és/vagy a levelezési rendszerben előforduló bármilyen jellegű műszaki probléma, ideértve a verseny során alkalmazott technológiák és a résztvevő által használt hardveres és/vagy szoftveres konfiguráció közötti kompatibilitás hiányát;
 • a nyereménynek a nyertes általi igénybevételéből vagy használatából származó bármilyen jellegű további költség;
 • bármely olyan hatósági döntés vagy elutasítás, amely megakadályozza vagy megtiltja a nyertesnek a nyeremény felhasználását, ideértve, de nem kizárólagosan, a COVID-19 járvány miatti kormányzati intézkedéseket/korlátozásokat.
 • Bármely olyan hatósági döntés vagy elutasítás, amely lehetetlenné teszi a Panasonic Energy Europe NV számára a nyeremény átadását, beleértve, de nem kizárólagosan a COVID-19 járvány miatti kormányzati intézkedéseket/korlátozásokat.

Ezen felül a szervező kizár a versenyből a verseny megfelelő alakulásának megakadályozását megkísérlő minden résztvevőt.

10. CIKK

A versenyben való részvételből adódó összes költséget teljes mértékben a résztvevő viseli. A résztvevők semmilyen körülmények között nem követelhetik a szervezőtől a részvétel költségeinek megtérítését.

11. CIKK

A Panasonic Energy Europe NV fenntartja a jogot arra, hogy a versenyre vonatkozó szabályokat vagy annak időtartamát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje a versenyt, ha ez előre nem látható vagy az irányításán kívül eső körülmények miatt szükséges. Ilyen esetben semmilyen körülmények között nem támasztható semmilyen követelés a Panasonic Energy Europe NV-vel szemben.

12. CIKK

A versenyben történő részvétellel Ön beleegyezik, hogy minden szabályt teljes egészében elfogad. Gyakorlati nehézségek esetén a szabályok alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos végső döntést a Panasonic Energy Europe NV hozza meg. A versennyel kapcsolatos bármilyen jellegű panaszt hét munkanapon belül, írásban kell benyújtani a Panasonic Energy Europe NV központi irodájának (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgium). A panaszok semmilyen körülmények között sem kezelhetők személyesen vagy telefonon. A megadott időn túl eljuttatott panaszokat a szervező nem veszi figyelembe.

13. CIKK

A nyereményjátékban való részvétellel beleegyezik abba, hogy minden Ön által megadott adatot a Panasonic Energy Europe NV (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgium) tárolhat és kezelhet, valamint a verseny adminisztrációját az alábbi harmadik fél beszállítóként a vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően végzi:

BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgium

14. CIKK

A jelen szabályokat a belga törvények szabályozzák. A verseny kapcsán felmerülő bármilyen vita rendezéséhez a belga bíróságok rendelkeznek kizárólagos jogkörrel.

15. CIKK

A versennyel kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés megválaszolása kizárólag írásban történhet.

16. CIKK

A nyertesek beleegyeznek, hogy részt vesznek a nyereményük odaítéléséhez kapcsolódó bármilyen jellegű reklám-, illetve promóciós tevékenységben.