x

Kérjük, válasszon nyelvet!

NYERJEN EGY HELYET A POWER RANGERS KARATE BOOT CAMP KIKÉPZŐTÁBORBA

Igen, tényleg! Tanulja meg minél jobban játszani a Power Up játékot és lehetősége nyílik megnyerni az exkluzív POWER RANGERS Karate Boot Camp kiképzőtáborban való részvételt. A nyeremény tartalmazza a helyszínre való utazást és szállást éjszakára.

Töltsön fel és nyerjen

menü

nyelvekADATVÉDELEM
ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató a „Power Your Day” versenyre érvényes.

Néhány ország adatvédelmi szabályzatainak előírásaival összhangban a jelen Tájékoztató tartalmazza, kinek a feladata az adatok összegyűjtése, milyen személyes adatokat gyűjtünk és hogyan kezeljük azokat, az adatkezelés céljait és jogalapját, mennyi ideig őrizzük a személyes adatokat, az Ön jogait, a személyes adatokhoz való hozzáférés módját, és hogy hová fordulhat további tájékoztatásért.

1. Általános rész

A Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgium, cégjegyzékszáma: 0414.688.361, magánszemélyek részére rendezi meg a Power Your Day versenyt (a „Versenyt”) 2021.04.15-től 2021.12.30-ig.

A „Power Your Day” versenyben kizárólag az alábbi országokban lakóhellyel rendelkező személyek vehetnek részt: Albánia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Észak-macedón Köztársaság, Málta, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Oroszország, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Hollandia, Törökország, Egyesült Királyság, Ukrajna.

A Verseny adminisztrátora egy külső szolgáltató, a BBC Ark bv (Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgium).

A Verseny további részvételi feltételeit a Versenyszabályzat tartalmazza.

2. Kinek a feladata az Ön személyes adatai összegyűjtése?

Az Ön személyes adatainak összegyűjtése független adatkezelőként a Panasonic Energy Europe NV (a továbbiakban: „Panasonic”) feladata. További információ az alábbi 6. pontból tudható meg.

3. Mi az Ön személyes adatai kezelésének célja és jogalapja?

A Panasonic az Ön (alábbiakban feltüntetett) személyes adatait a Verseny adminisztrálása céljából kezeli.

Személyes adatainak kezelése hozzájárulás alapján történik. A Verseny résztvevői tájékoztatást kapnak erről az adatfeldolgozásról, és megkérik őket arra, hogy jelöljék be a négyzetet („Egyetértek azzal, hogy személyes adataimat felhasználják a verseny lebonyolításához, a vonatkozó adatvédelmi irányelveknek megfelelően”), mielőtt a versenyre neveznek az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) által előírtaknak megfelelően. Az adatkezelés korlátozott és csak a szükséges adatokat érinti. A személyes adatokhoz csak a szükséges mértékben férnek hozzá.

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és hogyan kezeljük azokat?

Személyes adatok

Minden résztvevőtől a következő személyes adatokat gyűjtjük be: felhasználónév, utónév, e-mail cím, IP-cím és lakóhely szerinti ország.

A verseny minden nyertesétől a következő további személyes adatokat gyűjtjük be: vezetéknév, cím, telefonszám, születési dátum.

Hogyan kezeljük a személyes adatokat?

Személyes adatait egy olyan adatbázisban tároljuk, amely a Panasonic Energy Europe NV és a BCC Ark bv által Írországban tárolt és üzemeltetett szervereken található. A BCC Ark bv szerződéses kötelezettségeket vállalt a Panasonic-kal szemben az Ön személyes adatainak biztonsága érdekében. A BCC Ark bv elkötelezett a szigorú adatkezelési és -biztonsági gyakorlatok fenntartása iránt.

A Verseny megszervezésének céljából, személyes adatait a szükséges mértékben megoszthatjuk harmadik fél szolgáltatókkal (pl. e-mailek küldése céljából). Személyes adatai biztonságos kezelése érdekében a BCC Ark bv szerződéses kapcsolatba lépett ezekkel a harmadik felekkel.

A BCC Ark bv az alábbi jelentéseket és információkat oszthatja meg a Panasonic-kal:

  • Minden benyújtott adat megtekintése (az összes résztvevőtől begyűjtött összes személyes adat)
  • Az összes nyertesről begyűjtött összes személyes adat
  • A honlapról szóló analitikai információk (Google Analytics statisztika: a honlap látogatóinak száma, munkamenetek, eszközök, böngészők, stb.)

Az Ön személyes adatait jogi, igazságügyi vagy pénzügyi igényeink kielégítése céljához szükséges ideig őrizzük.

5. Milyen jogok illetik Önt meg az adatvédelmi jogszabályok alapján?

Ön hozzáférhet a személyes adataihoz és helyesbítést kérhet az alkalmazandó jogban foglalt feltételekkel és korlátozásokkal.

Amennyiben Ön az EU/EGT területén él, az Ön Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) szerinti jogai magukban foglalják a személyes adataihoz való hozzáféréshez és az azok másolatához való jogot, a helyesbítés kérésének vagy a pontatlan személyes adatok frissítésének jogát, valamint az Ön személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás vagy azok kezelése korlátozásának jogát a GDPR-ben foglalt feltételekkel. Ön bizonyos körülmények között jogosult személyes adatai törlését is kérni. Ezenkívül Ön bizonyos esetekben adathordozhatóságra való joggal rendelkezik. Ez az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő visszaszolgáltatására és azok harmadik személynek történő továbbítására vonatkozó kérésre irányuló jog (ha ez technikailag megvalósítható), melyet nem akadályozunk, és amelynek a saját titoktartási kötelezettségeink szerint teszünk eleget.

Amennyiben Ön a fenti jogok bármelyikét gyakorolni kívánja vagy további információt szeretne kapni, keressen meg bennünket:

  1. Postán: Protection of Personal Rights (Személyes adatok védelme), Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 5021731 Zellik, Belgium
  2. Kapcsolattartási űrlap: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/

Kérésére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül válaszolunk, kivéve, ha az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok ennél hosszabb időszakot engednek meg.

A fentiekben részletezett jogain kívül panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatóságnak, ha Ön nem elégedett azzal, ahogyan személyes adatait kezeljük.

6. Kihez fordulhatok további információért?

  1. Postán: Protection of Personal Rights (Személyes adatok védelme), Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 5021731 Zellik, Belgium
  2. Kapcsolattartási űrlap: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/