x

Prašome pasirinkti kalbą

LAIMĖKITE POWER RANGERS KARATĖ STOVYKLĄ

Taip, tai tiesa! Įveikite „Power Up“ žaidimą ir turėkite galimybę laimėti visą POWER RANGERS karatė treniruočių stovyklą slaptoje vietoje. Tai apima kelionės ir nakvynės išlaidas.

Įkelkite ir laimėkite

meniu

kalbosKonkurso taisyklės

1 STRAIPSNIS

Laisvą konkursą be įsipareigojimų įsigyti produktą „Advanced Power Solutions NV“, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgija, organizuoja nuo 2021-04-15 iki 2021-12-30. Registruotis į šį konkursą galite tik jo svetainėje (poweryourday.win).

2 STRAIPSNIS

Konkurse gali dalyvauti asmenys nuo aštuoniolikos metų (jaunesniems asmenims reikia tėvų sutikimo), gyvenantys šiose šalyse: Albanija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vokietija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Šiaurės Makedonija, Malta, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Rusija, Slovakija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Nyderlandai, Turkija, Jungtinė Karalystė, Ukraina. Konkurse dalyvauti negali tose šalyse gyvenantys „Advanced Power Solutions NV“ ir „Hasbro, Inc.“ darbuotojai bei konkursą organizuojančio centro darbuotojai bei jų šeimos nariai (įskaitant pirmąją kartą). „Advanced Power Solutions NV“ bendrovė jos rengiamo konkurso metu turi teisę bet kuriuo metu (ir nenurodant priežasties) tam tikram laikui neleisti kokiam nors asmeniui dalyvauti konkurse, įtarus jį pažeidus arba jam pažeidus vieną iš konkurso sąlygų arba dalyvaujant konkurse apgaulės būdu arba piktnaudžiaujant. Organizuotas (arba grupinis) dalyvavimas konkurse laikomas sukčiavimu ir automatiškai pašalina asmenį iš konkurso. Todėl šiuo jus informuojame, kad „Advanced Power Solutions NV“ ėmėsi tam tikrų kovos su sukčiavimu priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant priemonėmis, naudojamomis tokiai praktikai kaip skaitlingas prisijungimų iš vieno IP adreso skaičius, nustatyti.

3 STRAIPSNIS

Norėdami dalyvauti konkurse dalyviai privalo laikytis tinklalapyje nurodytos tvarkos (poweryourday.win) ir užsiregistruoti naudojant galiojantį el. pašto adresą. Nėra jokių kitų būdų dalyvauti šiame konkurse nei nurodyta šiose taisyklėse. Nepilnos ar neteisingai užpildytos dalyvavimo paraiškos bus laikomos netinkamomis.

4 STRAIPSNIS

Norėdami dalyvauti konkurse dalyviai turi teisingai ir pilnai tinklalapyje (poweryourday.win) pateikti toliau nurodytus duomenis:

 • Po POWER UP žaidimo rezultatai registruojami poweryourday.win svetainėje (1 laukas)
 • Atsakymą į klausimą dėl laimėtojo mėnesio prizui laimėti (1 laukas)
 • Atsakymą į klausimą dėl laimėtojo pagrindiniam prizui laimėti (1 laukas)
 • Duomenys „Panasonic“ paraiškos formoje (4 laukai)
 • Žaidimo rezultatų skelbimo patvirtinimas (1 žymimasis langelis - neprivalomas)
 • Sutikimas su konkurso taisyklėmis ir privatumo politika (2 žymimieji laukeliai)

5 STRAIPSNIS

Laimėtojai:

Pirmojo prizo laimėtojai (3): dalyvis, užregistravęs didžiausią žaidimo rezultatą POWER UP žaidime svetainėje poweryourday.win. Esant lygiosioms, bus nustatytas laimėtojas pagrindiniam prizui. Pirmojo prizo laimėtojai gaus POWER RANGERS karatė treniruočių stovyklą slaptoje vietoje, skrydžius ir 3 nakvynes prabangiame viešbutyje. Kiekvienas nugalėtojas gali pasiimti po vieną draugą.

Antrosios vietos laimėtojai (50): pasibaigus varžyboms, 50 dalyvių, surinkusių daugiausiai taškų POWER UP žaidime (išskyrus nugalėtojus), gaus POWER RANGERS Dino Fury Morpher ir Nerf Ultra AMP. Prizai bus išvardinti svetainėje poweryourday.win/lt/prizes. Esant lygiosioms, bus nustatytas laimėtojas pagrindiniam prizui.

Mėnesio laimėtojai (25): Kiekvieną mėnesį bus atrinkti 25 žaidėjai, kurie tiksliausiai atsakė į paraiškos formoje užduotą mėnesio prizo klausimą. Esant lygiosioms, laimės dalyvis, pirmasis įrašęs savo atsakymą. Kiekvieno mėnesio prizai bus pateikti svetainėje poweryourday.win/lt/prizes. Mėnesio prizai yra:

 • 5 Nerf Ultra Amp ir POWER RANGERS Battle Attackers 2-Pack (5 geriausi atsakymai)
 • 20 Nerf Elite 2.0 Phoenix CS-6 ir POWER RANGERS Battle Attackers 2-Pack (6-25 atsakymai)

Kiekvienas asmuo kiekvieną mėnesį gali dalyvauti tik 1 kartą su 1 galiojančiu el. pašto adresu. Dalyviai konkurso metu gali laimėti daugiausiai 2 mėnesio prizus bei pagrindinį prizą arba 1 papildomą prizą. Asmenys negali laimėti mėnesio ar papildomo prizo, jei jų IP adresas arba fizinis adresas yra tas pats.

6 STRAIPSNIS

„Advanced Power Solutions NV“ susisieks su 25 mėnesio laimėtojais el. paštu per vieną savaitę nuo mėnesio, kurį jie pateikė paraišką dalyvauti konkurse, pabaigos (t. y. per pirmąją kito mėnesio savaitę) ir paprašys jų iki kitos savaitės (antrosios mėnesio savaitės) penktadienio patvirtinti savo pilną vardą, adresą, gimimo datą bei telefono numerį.

„Advanced Power Solutions NV“ susisieks su didžiojo prizo laimėtojais el. paštu iki 2022 m. sausio 21 d., penktadienio, ir paprašys jo(s) patvirtinti savo adresą ir telefono numerį iki 2022 m. vasario 4 d., penktadienio.

Nenurodžius šių duomenų, bus atšauktas skirtas prizas. „Advanced Power Solutions NV“ pasilieka teisę tikrinti tapatybę ir nustatyti minimalų amžių, kad galėtų įteikti prizą. Jei laimėtojai nepatvirtina, kad per nustatytą laiką priima prizą, „Advanced Power Solutions NV“ turi teisę pasirinkti kitą laimėtoją ir apdovanoti prizu šį asmenį.

7 STRAIPSNIS

Prizų negalima dalyti dalimis ir juos reikia atsiimti tokius, kokie jie yra. Prizai skiriami tik laimėtojams ir jų negalima perduoti kitiems. Laimėtojai neturi teisės reikalauti išmokėti prizo vertę pinigais, taip pat jie negali prašyti pakeisti prizus kitais produktais. Laimėtojai gaus savo prizus paštu, patvirtinę savo oficialų adresą.

8 STRAIPSNIS

„Advanced Power Solutions NV“ neprivalo kompensuoti, atlyginti ar išmokėti pinigais esant bet kokiems nuostoliams ar vagystės atveju. Nėra jokios galimybės išmokėti prizą pinigais. „Advanced Power Solutions NV“ gali pakeisti siūlomus prizus panašios ar didesnės vertės prizais, jei tai yra būtina dėl pradinio prizo nebuvimo. „Advanced Power Solutions NV“ pasilieka teisę taip elgtis.

9 STRAIPSNIS

„Advanced Power Solutions NV“ nesuteikia jokių garantijų už prizus ir neprisiima atsakomybės už:

 • vagystę, nuostolius, sugadinimus, nelaimingą atsitikimą ar bet kokios rūšies išlaidas, įskaitant tas, kurios gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai patirtos dalyvaujant šiame konkurse, prizų paskirstymą arba bet kokį būdą, kuriuo galima naudotis prizais;
 • visus nuostolius, vėlavimus ar trečiosios šalies (oro linijų bendrovės, kelionių agentūros, transporto įmonės ir kt.) atšaukimus;
 • bet kokio pobūdžio vėlavimus, kai pašto paslaugų tarnyba įteikia laiškus ar siuntinius;
 • bet kokias technines problemas svetainėje ir (arba) el. pašto sistemoje arba bet kokius galimus konkursui naudojamų technologijų ir dalyvio naudojamos techninės ir (arba) programinės įrangos konfigūracijos nesuderinamumus;
 • bet kokias laimėtojo patirtas papildomas išlaidas naudojantis prizu;
 • bet kokį institucijos sprendimą užkirsti kelią, drausti ar atsisakymą leisti laimėtojui naudotis prizu, įskaitant, bet neapsiribojant vyriausybės taikomomis priemonėmis ar apribojimais, susijusiais su COVID-19 pandemija.
 • Bet kokios formos institucijos sprendimą užkirsti kelią „Advanced Power Solutions NV“ pasiūlyti prizą, įskaitant, bet neapsiribojant vyriausybės taikomomis priemonėmis ar apribojimais, susijusiais su COVID-19 pandemija.

Be to, bet kokiam dalyviui, bandančiam trukdyti tinkamai vykdyti konkursą, bus uždrausta jame dalyvauti.

10 STRAIPSNIS

Visas išlaidas, patirtas dalyvaujant konkurse, visiškai padengia dalyvis. Dalyviai jokiu būdu negali reikalauti, kad organizatorius padengtų jų dalyvavimo išlaidas.

11 STRAIPSNIS

„Advanced Power Solutions NV“ pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo iš dalies keisti konkurso taisykles arba sutrumpinti arba atšaukti konkursą, jei tai būtina dėl nenumatytų aplinkybių ar aplinkybių, kurios nuo bendrovės nepriklauso. Tokie įvykiai jokiu būdu nesuteikia teisės teikti pretenziją „Advanced Power Solutions NV“ bendrovei.

12 STRAIPSNIS

Dalyvaudami šiame konkurse visiškai sutinkate su visomis taisyklėmis. Esant kokių nors praktinių sunkumų „Advanced Power Solutions NV“ priima galutinį sprendimą dėl taisyklių taikymo ar aiškinimo. Bet kokie skundai, susiję su šiuo konkursu, turi būti pateikiami raštu per septynias darbo dienas ir siunčiami į „Advanced Power Solutions NV“ būstinę (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgija). Skundai jokiomis aplinkybėmis negali būti aptariami akis į akį arba telefonu. Skundai, kurie nepateikiami per nustatytą laiką, nebus nagrinėjami.

13 STRAIPSNIS

Dalyvaudami konkurse sutinkate, kad bet kokią jūsų pateiktą asmeninę informaciją gali laikyti ir naudoti „Advanced Power Solutions NV“ bendrovė, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgija, ir ši trečioji šalis kaip jos tiekėja siekiant administruoti konkursą remiantis aktualia privatumo politika:

BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gentas, Belgija

14 STRAIPSNIS

Šias taisykles reglamentuoja Belgijos teisė. Bet kokių ginčų, kylančių iš šio konkurso, jurisdikcijos vieta yra Belgijos teismai.

15 STRAIPSNIS

Į bet kokius klausimus dėl šio konkurso atsakoma tik raštu.

16 STRAIPSNIS

Nugalėtojai sutinka dalyvauti bet kokios formos reklaminėje arba rinkodaros veikloje, susijusioje su prizų gavimu.