x

Prašome pasirinkti kalbą

LAIMĖKITE POWER RANGERS KARATĖ STOVYKLĄ

Taip, tai tiesa! Įveikite „Power Up“ žaidimą ir turėkite galimybę laimėti visą POWER RANGERS karatė treniruočių stovyklą slaptoje vietoje. Tai apima kelionės ir nakvynės išlaidas.

Įkelkite ir laimėkite

meniu

kalbosDUOMENŲ APSAUGOS
IR PRIVATUMO PAREIŠKIMAS

Šis duomenų apsaugos ir privatumo pareiškimas apima „Power Your Day“ konkursą.

Pagal kai kurių šalių duomenų privatumo apsaugos įstatymų reikalavimus šiame pareiškime nurodoma, kas yra atsakingas už jūsų duomenų rinkimą, kokie asmens duomenys renkami ir kaip jie tvarkomi, tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas, kaip ilgai asmens duomenis saugome, jūsų teisės, būdai pasiekti asmens duomenis ir kur reikia kreiptis norint gauti tikslesnę informaciją.

1. Bendroji dalis

„Panasonic Energy Europe NV“, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgija, registracijos numeris 0414.688.361, organizuoja „Power Your Day“ konkursą (toliau – „Konkursas“) asmenims, kuris vyks nuo 2021 m. balandžio 15 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

„Power Your Day“ konkursas skirtas tik asmenims, gyvenantiems šiose šalyse: Albanija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vokietija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Šiaurės Makedonija, Malta, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Rusija, Slovakija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Nyderlandai, Turkija, Jungtinė Karalystė, Ukraina.

Šį konkursą administruoja trečiosios šalies tiekėjas, „BBC Ark bv“, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gentas, Belgija.

Tikslesnės dalyvavimo Konkurse sąlygos pateikiamos Konkurso taisyklėse.

2. Kas atsakingas už jūsų asmens duomenų rinkimą?

„Panasonic Energy Europe NV“ kaip nepriklausoma valdytoja (toliau – „Panasonic“) yra atsakinga už jūsų asmens duomenų rinkimą. Daugiau informacijos rasite 6 skyriuje.

3. Koks yra jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

„Panasonic“ tvarkys toliau nurodytus jūsų asmens duomenis Konkurso vykdymo tikslais.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi sutikimo pagrindu. Konkurso dalyviai bus informuoti apie šį tvarkymą ir prieš dalyvaujant Konkurse turės pažymėti laukelį („Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami konkurso vykdymo tikslais pagal galiojančią privatumo politiką“), kaip to reikalauja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Tvarkymas galioja tik ribotai ir būtinai informacijai. Asmens duomenys bus pasiekiami tik tiems, kam būtina juos žinoti.

4. Kokie asmens duomenys bus renkami ir kaip jie bus tvarkomi?

Asmens duomenys

Bus renkami šie visų dalyvių duomenys: slapyvardis, vardas, el. pašto adresas, IP adresas ir šalis, kurioje dalyvis gyvena.

Bus renkami šie papildomi visų konkurso nugalėtojų asmens duomenys: pavardė, adresas, telefono numeris, gimimo data.

Kaip tvarkomi asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus laikomi duomenų bazėje, kurios serverius „Panasonic Energy Europe NV“ ir „BCC Ark bv“ įrengė ir eksploatuoja Airijoje. „BCC Ark bv“ su „Panasonic“ sudarė sutartį dėl asmens duomenų apsaugos. „BCC Ark bv“ įsipareigoja laikytis griežtos privatumo ir saugumo praktikos.

Jūsų asmens duomenimis gali būti dalijamasi su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais (pvz., norint siųsti el. laiškus) tiek, kiek tai būtina konkurso administravimo tikslams. „BCC Ark bv“ su šiais trečiaisiais asmenimis sudarė sutartį dėl asmens duomenų apsaugos.

„BCC Ark bv“ gali su „Panasonic“ dalintis šiomis ataskaitomis ir informacija:

  • Visų paraiškų apžvalga (visi surinkti asmens duomenys iš visų dalyvių)
  • Visų laimėtojų surinkti asmens duomenys
  • Analitine informacija apie svetainę („Google Analytics“ statistika: svetainės lankytojų, sesijų skaičiumi, įrenginiais, naršyklėmis ir t. t.).

Jūsų asmens duomenys bus laikomi tol, kol to reikės pagal mūsų teisinius, teisminius ar finansinius reikalavimus.

5. Kokios yra jūsų teisės pagal duomenų apsaugos teisės aktus?

Savo asmens duomenis galite pasiekti ir reikalauti juos taisyti atsižvelgiant į galiojančiuose įstatymuose numatytas sąlygas bei apribojimus.

Jei jūs gyvenate ES/EEE, jūsų teisės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) apima teisę gauti prieigą prie savo asmens duomenų ir gauti jų kopiją, teisę prašyti ištaisyti ar atnaujinti asmens duomenų netikslumus bei teisę prieštarauti ar apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR nurodytas sąlygas. Jūs taip pat turite teisę esant tam tikroms sąlygoms reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis. Be to, kai kuriais atvejais turite teisę į duomenų perkeliamumą. Tai teisė prašyti grąžinti jums asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir elektroniniu formatu bei prašyti be trikdžių perduoti juos trečiosioms šalims (kai tai techniškai įmanoma) laikantis jūsų konfidencialumo įsipareigojimų.

Jei norite pasinaudoti kuria nors iš pirmiau nurodytų savo teisių ar gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis toliau nurodytais būdais:

  1. Paštu: Asmens duomenų apsauga, „Panasonic Energy Europe“ NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgija
  2. Užpildžius formą: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/

Į tokią gautą užklausą mes atsakysime nedelsdami, ne vėliau nei per mėnesį nuo jos gavimo, nebent galiojančiuose duomenų apsaugos įstatymuose numatytas ilgesnis laikotarpis.

Jei esate nepatenkinti, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, be pirmiau nurodytų teisių taip pat turite teisę pateikti skundą kompetentingai institucijai.

6. Į ką kreiptis dėl išsamesnės informacijos?

  1. Paštu: Asmens duomenų apsauga, „Panasonic Energy Europe“ NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgija
  2. Užpildžius formą: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/