x

Lūdzu, atlasiet vajadzīgo valodu

IEGŪSTIET SPĒKA REINDŽERU KARATĒ TRENIŅU NOMETNI

Jā, tiešām! Kļūstiet par Power Up spēles meistaru un gūstiet iespēju laimēt ekskluzīvu SPĒKA REINDŽERU karatē treniņu nometni. Tas iekļauj braucienu uz apmešanās vietu un nakšņošanu.

Spēlējiet un uzvariet!

izvēlne

valodasPAZIŅOJUMS PAR DATU AIZSARDZĪBU
UN PRIVĀTUMU

Šis paziņojums par datu aizsardzību un privātumu attiecas uz konkursu “Power Your Day”.

Ievērojot dažās valstīs noteiktās datu privātuma aizsardzības noteikumu prasības, šajā paziņojumā ir norādīts, kurš ir atbildīgs par jūsu datu vākšanu, kādi persondati tiek vākti un kā tie tiek apstrādāti, apstrādes mērķi un juridiskais pamats, cik ilgi mēs glabājam persondatus, jūsu tiesības, kā piekļūt persondatiem un kur saņemt plašāku informāciju.

1. Vispārīga informācija

Panasonic Energy Europe NV, adrese: Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Beļģija, reģistrācijas numurs 0414.688.361, laikā no 2021. gada 15. aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim rīko konkursu “Power Your Day” (“Konkurss”) fiziskām personām.

Konkursā “Power Your Day” var piedalīties tikai fiziskas personas, kuru dzīvesvietas valsts ir kāda no turpmāk norādītajām: Albānija, Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Krievija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākijas Republika, Somija, Spānija, Šveice, Turcija, Ukraina, Ungārija, Vācija, Ziemeļmaķedonijas Republika, Zviedrija.

Konkursu administrē trešā persona — pakalpojuma sniedzējs BBC Ark bv, adrese: Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Beļģija.

Sīkākus nosacījumus par dalību Konkursā skatiet Konkursa noteikumos.

2. Kurš ir atbildīgs par jūsu persondatu vākšanu?

Par jūsu persondatu vākšanu ir atbildīgs Panasonic Energy Europe NV kā neatkarīgs datu pārzinis (turpmāk “Panasonic”). Papildinformāciju skatiet 6. nodaļā.

3. Kāds ir mūsu mērķis un juridiskais pamatojums, apstrādājot jūsu persondatus?

Panasonic apstrādās jūsu persondatus (norādīti turpmāk) Konkursa administrēšanas mērķiem.

Jūsu persondati tiks apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Konkursa dalībnieki tiks informēti par šo apstrādi un pirms dalības konkursā tiks lūgti atzīmēt attiecīgo lodziņu (“Es piekrītu, ka mani persondati tiks izmantoti šā konkursa administrēšanai saskaņā ar piemērojamo konfidencialitātes politiku”), kā to nosaka Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR). Apstrādē tiek iekļauta tikai ierobežota un nepieciešama informācija. Piekļuve persondatiem notiks, pamatojoties tikai uz nepieciešamību zināt.

4. Kādi persondati tiek vākti, un kā tie tiek apstrādāti?

Persondati

No visiem dalībniekiem tiks vākti šādi persondati: iesauka, vārds, e-pasta adrese, IP adrese un dzīvesvietas valsts.

No visiem konkursa uzvarētājiem tiks vākti šādi papildu persondati: vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un dzimšanas datums.

Kā tiek apstrādāti persondati?

Jūsu persondati tiks glabāti datubāzē serveros, ko Īrijā izmitina un apkalpo Panasonic Energy Europe NV un BCC Ark bv. BCC Ark bv ir noslēdzis ar Panasonic līgumsaistības par jūsu persondatu drošības garantēšanu. BCC Ark bv ir apņēmies ievērot visstingrāko konfidencialitāti un drošību.

Jūsu persondati, iespējams, tiks kopīgoti ar trešo personu pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, lai sūtītu e-pasta ziņojumus), ciktāl tas ir nepieciešams Konkursa īstenošanas nolūkā. BCC Ark bv ir uzņēmies līgumsaistības ar šīm trešajām personām, lai nodrošinātu jūsu personas datu drošību.

BCC Ark bv var veikt turpmāk norādīto ziņojumu un informācijas apmaiņu ar Panasonic.

  • Visu pieteikumu pārskats (visi savāktie visu dalībnieku persondati)
  • Visi savāktie visu uzvarētāju persondati
  • Analītiska informācija par tīmekļa vietni (Google Analytics statistika: tīmekļa vietnes apmeklētāju skaits, sesijas, ierīces, pārlūki…)

Mēs glabāsim jūsu persondatus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams mūsu tiesisko, juridisko vai finansiālo vajadzību nodrošināšanai.

5. Kādas ir jūsu tiesības saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem?

Jūs varat piekļūt saviem persondatiem un pieprasīt to labošanu, ievērojot piemērojamos tiesību aktos noteiktos nosacījumus un ierobežojumus.

Ja dzīvojat ES/EEZ, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (“VDAR”) jūsu tiesībās ietilpst tiesības piekļūt saviem persondatiem un saņemt to kopiju, tiesības pieprasīt neprecīzu persondatu labošanu vai atjaunināšanu un tiesības ierobežot savu persondatu apstrādi saskaņā ar VDAR paredzētajiem nosacījumiem. Jums ir arī tiesības pieprasīt savu persondatu dzēšanu saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem. Turklāt atsevišķos gadījumos jums ir tiesības uz datu pārnesamību. Tās ir tiesības pieprasīt, lai persondati, kurus esat mums sniedzis/sniegusi strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, tiktu atdoti, un pieprasīt šo datu nosūtīšanu trešai personai, ja tas ir tehniski iespējams, bez šķēršļiem no mūsu puses un saskaņā ar jūsu konfidencialitātes pienākumiem.

Ja vēlaties izmantot iepriekš minētās tiesības vai saņemt papildu informāciju, varat sazināties ar mums turpmāk norādītajos veidos.

  1. Pa pastu: Protection of Personal Data, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Beļģija
  2. Izmantojot saziņas veidlapu: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/

Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem ir atļauts ilgāks laika periods.

Ja jūs neapmierina tas, kā tiek apstrādāti jūsu persondati, tad papildus iepriekš norādītajām tiesībām varat iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei.

6. Ar ko es varu sazināties, lai uzzinātu papildu informāciju?

  1. Pa pastu: Protection of Personal Data, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Beļģija
  2. Izmantojot saziņas veidlapu: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/