x

Selecteer je taal

WIN EEN POWER RANGERS KARATE BOOT CAMP

Ja, je leest het goed! Win het Power Up spel en maak kans op een exclusieve POWER RANGERS Karate Boot Camp, inclusief een uitstap naar de set en overnachtingen.

Speel en win!

menu

talenWedstrijdreglement

ARTIKEL 1

Van 15.04.2021 tot 30.12.2021 organiseert Advanced Power Solutions NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, België, een gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting. Deelnemen is enkel mogelijk via de wedstrijdwebsite (poweryourday.win).

ARTIKEL 2

De wedstrijd is toegankelijk voor volwassenen van minstens achttien jaar oud (of jongere personen met toestemming van een ouder) die in een van de volgende landen wonen: Albanië, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland. Dit met uitzondering van werknemers van Advanced Power Solutions NV en Hasbro, Inc. die in deze landen wonen en medewerkers van het centrum dat de wedstrijd coördineert, net als hun naaste familie (tot en met de eerste graad). Advanced Power Solutions NV kan een persoon op elk moment (en zonder verplichting om de beslissing te motiveren) uitsluiten van deelname gedurende een specifieke periode tijdens de wedstrijd die Advanced Power Solutions NV organiseert op grond van een inbreuk op (of verdenking van een inbreuk op) een van de deelnamevoorwaarden of in het geval van misbruik, fraude of een valse deelname aan de wedstrijd. Een georganiseerde en/of groepsdeelname aan de wedstrijd wordt beschouwd als fraude en leidt automatisch tot uitsluiting. U wordt hierbij op de hoogte gebracht van het feit dat Advanced Power Solutions NV bepaalde maatregelen treft tegen frauduleus gedrag, inclusief maar niet beperkt tot het opsporen van praktijken zoals overvloedig gebruik van één IP-adres.

ARTIKEL 3

Om aan de wedstrijd deel te nemen, moeten deelnemers de procedures volgen zoals vermeld op de website (poweryourday.win) en zich registreren met een geldig e-mailadres. Er is geen andere manier om deel te nemen aan deze wedstrijd dan die vermeld in deze regels. Onvolledige inzendingen of inzendingen die niet het juiste bestandstype hebben, worden als ongeldig beschouwd.

ARTIKEL 4

Om aan de wedstrijd deel te nemen, moeten deelnemers het volgende correct en volledig aanleveren via de website (poweryourday.win):

 • de registratie van hun score nadat ze het POWER UP spel hebben gespeeld op poweryourday.win (één veld);
 • hun antwoord op de schiftingsvraag voor de maandelijkse prijs (één veld);
 • hun antwoord op de schiftingsvraag voor de hoofdprijs (één veld);
 • hun gegevens in het Panasonic wedstrijdformulier (vier velden);
 • toestemming voor het publiceren van de scores in het spel (één checkbox - optioneel);
 • goedkeuring van het wedstrijdreglement en het privacybeleid (twee checkboxes).

ARTIKEL 5

De winnaars zijn:

Winnaars van de hoofdprijs (3): de deelnemer die de hoogste score noteert in het POWER UP spel op poweryourday.win. Bij een gelijke stand bepaalt de schiftingsvraag voor de hoofdprijs de winnaar. De winnaars mogen deelnemen aan een POWER RANGERS Karate Boot Camp op een geheime locatie. De vluchten en drie overnachtingen in een luxehotel zijn inbegrepen. Iedere winnaar mag één persoon meenemen.

Overige winnaars (50): aan het einde van de wedstrijd winnen de 50 deelnemers met de hoogste scores in het POWER UP spel (behalve de winnaars) een POWER RANGERS Dino Fury Morpher en een Nerf Ultra AMP. Deze winnaars worden bekendgemaakt op poweryourday.win/nl/prizes. Bij een gelijke stand bepaalt de schiftingsvraag voor de hoofdprijs de winnaar.

Maandelijkse winnaars (25): elke maand zijn deze winnaars de 25 deelnemers die het juiste antwoord op de maandelijkse prijsvraag in het wedstrijdformulier het dichtst benaderen. Bij een gelijke stand wint de deelnemer die zijn of haar antwoord eerst instuurde. Deze winnaars worden bekendgemaakt op poweryourday.win/nl/prizes. Dit zijn de maandelijkse prijzen:

 • 5 x Nerf Ultra Amp en POWER RANGERS Battle Attackers 2-Pack (5 beste antwoorden);
 • 20 x Nerf Elite 2.0 Phoenix CS-6 en POWER RANGERS Battle Attackers 2-Pack (antwoorden 6-25).

Iedere persoon kan slechts eenmaal per maand deelnemen aan de wedstrijd, met één geldig e-mailadres. Deelnemers kunnen maximaal twee maandelijkse prijzen winnen boven op de hoofdprijs of één andere prijs aan het einde van de wedstrijd. Deelnemers met hetzelfde IP- of fysieke adres worden uitgesloten voor de maandelijkse of andere prijzen.

ARTIKEL 6

Advanced Power Solutions NV neemt via e-mail contact op met de 25 maandelijkse winnaars om hun volledige naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer te bevestigen. Dit gebeurt in de week die volgt op het einde van de maand waarin de winnaars hebben deelgenomen aan de wedstrijd (eerste week van de volgende maand). De deelnemers moeten hun bevestiging doorgeven vóór de vrijdag van de daaropvolgende week (tweede week van de maand).

Advanced Power Solutions NV neemt vóór vrijdag 21 januari 2022 contact op met de winnaars van de hoofdprijs en de andere prijzen en vraagt hen om hun volledige naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer vóór vrijdag 4 februari 2022 te bevestigen.

Indien deze gegevens niet worden verschaft, worden de prijzen niet uitgereikt. Advanced Power Solutions NV behoudt zich het recht voor om de identiteit en de vereiste minimumleeftijd te controleren om de prijs te kunnen uitreiken. Als de winnaars niet binnen de gegeven termijn bevestigen dat zij hun prijs accepteren, heeft Advanced Power Solutions NV het recht om een andere winnaar aan te duiden en de prijs aan deze persoon toe te kennen.

ARTIKEL 7

Een prijs is ondeelbaar en moet worden aanvaard zoals deze is toegekend. De prijs kan alleen aan de winnaar worden uitgereikt en kan niet aan iemand anders worden overgedragen. De winnaar kan geen aanspraak maken op de tegenwaarde in geld van de aangeboden prijs, noch kan hij of zij de prijzen omruilen voor andere producten. De winnaars zullen hun prijs ontvangen per post, na bevestiging van hun officiële adres.

ARTIKEL 8

In het geval van verlies of diefstal is Advanced Power Solutions NV geen terugbetaling, omruiling tegen geldwaarde en/of compensatie verschuldigd. Er zal absoluut nooit sprake zijn van een terugbetaling in geld. Afhankelijk van de beschikbaarheid moet Advanced Power Solutions NV mogelijk de aangeboden prijzen vervangen door prijzen met dezelfde of een hogere waarde. Advanced Power Solutions NV behoudt zich dan ook het recht voor om dat te doen.

ARTIKEL 9

Advanced Power Solutions NV geeft of verleent geen garantie voor een prijs en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor:

 • diefstal, verlies, beschadiging, een ongeluk of kosten van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg kunnen zijn van deelname aan deze wedstrijd, het toekennen van de prijzen of eender welk gebruik van een prijs;
 • elk verlies, elke vertraging of elke annulering door een derde partij (luchtvaartmaatschappij, reisagentschap, vervoerfirma enz.);
 • eender welke vertraging in het aanleveren van brieven of pakketten door de postdiensten;
 • eender welke technische problemen op de website en/of in het e-mailsysteem, noch voor mogelijke incompatibiliteit tussen de technologieën die worden gebruikt voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt;
 • eender welke bijkomende kosten voor de winnaar om de prijs te benutten of te gebruiken;
 • de beslissing of weigering van eender welke autoriteit die voorkomt of verbiedt dat de winnaar gebruikmaakt van de prijs, inclusief maar niet beperkt tot de maatregelen/beperkingen van de overheid inzake de COVID-19-pandemie;
 • de beslissing of weigering van eender welke autoriteit die Advanced Power Solutions NV verbiedt om de prijs aan te bieden, inclusief maar niet beperkt tot de maatregelen/beperkingen van de overheid inzake de COVID-19-pandemie.

Bovendien zal iedere deelnemer die het goede verloop van de wedstrijd probeert te verstoren, van deelname worden uitgesloten.

ARTIKEL 10

Alle kosten die voortvloeien uit deelname aan de wedstrijd zijn volledig ten laste van de deelnemer. De deelnemers kunnen in geen enkel geval de kosten voor deelname verhalen op de organisator.

ARTIKEL 11

Advanced Power Solutions NV behoudt zich het recht voor om de wedstrijdregels onaangekondigd te wijzigen of de wedstrijd in te korten of te annuleren indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn controle dit vereisen. Dergelijke gevallen kunnen geen aanleiding geven tot eender welke vordering tegen Advanced Power Solutions NV.

ARTIKEL 12

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van deze regels in hun geheel. Advanced Power Solutions NV heeft de definitieve beslissingsbevoegdheid indien er praktische moeilijkheden optreden bij de toepassing of interpretatie van de regels. Elke klacht met betrekking tot deze wedstrijd moet binnen zeven werkdagen schriftelijk worden overgemaakt aan het hoofdkantoor van Advanced Power Solutions NV (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, België). In geen enkel geval worden klachten mondeling of telefonisch behandeld. Klachten die niet schriftelijk zijn overgemaakt of die zijn overgemaakt na de aangegeven termijn, worden niet in overweging genomen.

ARTIKEL 13

Door aan deze wedstrijd deel te nemen, stemt de deelnemer ermee in dat de persoonlijke gegevens die hij of zij verstrekt, door Advanced Power Solutions NV (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, België) en de volgende derde als leverancier conform het geldende privacybeleid worden bewaard en gebruikt voor de wedstrijdadministratie:

BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, België

ARTIKEL 14

Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving. Alleen de rechtbanken van België zijn bevoegd in het geval van geschillen die voortvloeien uit deze wedstrijd.

ARTIKEL 15

Vragen over deze wedstrijd worden uitsluitend schriftelijk beantwoord.

ARTIKEL 16

De winnaar gaat ermee akkoord om deel te nemen aan eender welke vorm van reclame of promotie die verband houdt met de toekenning van zijn of haar prijs.