x

Selecteer je taal

WIN EEN POWER RANGERS KARATE BOOT CAMP

Ja, je leest het goed! Win het Power Up spel en maak kans op een exclusieve POWER RANGERS Karate Boot Camp, inclusief een uitstap naar de set en overnachtingen.

Speel en win!

menu

talenGEGEVENSBESCHERMINGS-
EN PRIVACYVERKLARING

Deze Gegevensbeschermings- en privacyverklaring is van toepassing voor de Power Your Day wedstrijd.

In overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in sommige landen beschrijft deze verklaring wie verantwoordelijk is voor de verzameling van uw gegevens, welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe deze worden verwerkt, de doeleinden en wettelijke basis voor deze verwerking, hoelang we persoonsgegevens bewaren, welke rechten u hebt, hoe u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens en waar u meer informatie vindt.

1. Algemeen

Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, België, met btw-nummer 0414.688.361, organiseert van 15 april 2021 tot 30 december 2021 een Power Your Day wedstrijd (de 'wedstrijd') voor personen.

Alleen personen die in de volgende landen wonen, mogen deelnemen aan de Power Your Day wedstrijd: Albanië, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

De wedstrijdadministratie is in handen van een externe dienstverlener: BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, België.

Verdere voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd vindt u in het wedstrijdreglement.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verzameling van uw persoonsgegevens?

Panasonic Energy Europe NV (hierna 'Panasonic') is als onafhankelijk verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de verzameling van uw persoonsgegevens. Zie artikel 6 hieronder voor meer informatie.

3. Wat zijn onze doeleinden en de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Panasonic verwerkt uw persoonsgegevens (hieronder vermeld) voor de wedstrijdadministratie.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming. Deelnemers aan de wedstrijd worden ingelicht over deze verwerking en moeten actief een vakje aanvinken (“Ik accepteer dat mijn persoonsgegevens worden gebruikt voor de wedstrijdadministratie, in overeenstemming met het geldende privacybeleid”) voordat ze aan de wedstrijd kunnen deelnemen, zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er worden uitsluitend beperkte en noodzakelijke gegevens verwerkt. De persoonsgegevens worden alleen bekeken als dat strikt noodzakelijk is voor de wedstrijd.

4. Welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe worden deze verwerkt?

Persoonsgegevens

Van alle deelnemers worden de volgende persoonsgegevens verzameld: nickname, voornaam, e-mailadres, IP-adres en het land waar de deelnemer woont.

Van alle winnaars van de wedstrijd worden de volgende bijkomende persoonsgegevens verzameld: achternaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum.

Hoe worden de persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden bewaard in een database op servers die in Ierland worden gehost en worden beheerd door Panasonic Energy Europe NV en BBC Ark bv. BBC Ark bv is een contractuele verbintenis met Panasonic aangegaan om uw persoonsgegevens te beschermen. Hierbij hanteert BBC Ark bv strenge privacy- en beveiligingsprocedures.

Uw persoonsgegevens worden mogelijk gedeeld met externe dienstverleners (bv. voor het versturen van e-mails), voor zover dat nodig is voor de wedstrijdadministratie. BBC Ark bv is een contractuele verbintenis met deze derden aangegaan om uw persoonsgegevens te beschermen.

BBC Ark bv kan de volgende rapporten en informatie met Panasonic delen:

  • overzicht van alle inzendingen (alle verzamelde persoonsgegevens van alle deelnemers);
  • alle verzamelde persoonsgegevens van alle winnaars;
  • analytische gegevens over de website (Google Analytics statistieken: aantal bezoekers aan de website, sessies, apparaten, browsers ...).

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk om aan onze wettelijke, juridische of financiële behoeften te voldoen.

5. Welke rechten hebt u volgens de wet inzake gegevensbescherming?

U kunt uw persoonsgegevens inkijken en vragen om ze te corrigeren, binnen de grenzen van de voorwaarden en beperkingen in de geldende wet.

Als u in de EU/EER woont, geeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) u onder meer het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, het recht om hiervan een kopie te verkrijgen, het recht om een verzoek tot correctie of bijwerking van onjuiste persoonsgegevens in te dienen, en het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of deze verwerking te beperken conform de voorwaarden die in de AVG zijn vastgelegd. Onder bepaalde voorwaarden hebt u ook het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen. Bovendien hebt u in bepaalde gevallen recht op gegevensportabiliteit. Dit omvat het recht om te vragen dat we de persoonsgegevens die u aan ons hebt bezorgd aan u teruggeven in een gestructureerde, courante en machineleesbare indeling, en het recht om een doorgave aan derden aan te vragen indien dit technisch haalbaar is, zonder door ons belemmerd te worden en met inachtneming van uw eigen verplichtingen inzake vertrouwelijkheid.

Indien u een van de bovenvermelde rechten wilt uitoefenen of meer informatie wenst, neem dan contact met ons op:

  1. Via de post: Bescherming van persoonsgegevens, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, België
  2. Via het contactformulier: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact

We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. In elk geval reageren we niet later dan één maand nadat we uw verzoek hebben ontvangen, tenzij de toepasselijke gegevensbeschermingswet een langere periode toestaat.

Naast de hierboven vermelde rechten kunt u ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

6. Ik wil graag meer informatie. Met wie kan ik contact opnemen?

  1. Via de post: Bescherming van persoonsgegevens, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, België
  2. Via het contactformulier: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact