x

Selecteer je taal

WIN EEN POWER RANGERS KARATE BOOT CAMP

Ja, je leest het goed! Win het Power Up spel en maak kans op een exclusieve POWER RANGERS Karate Boot Camp, inclusief een uitstap naar de set en overnachtingen.

Speel en win!

menu

talen

Advanced Power Solutions – Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vertellen we u hoe we de informatie gebruiken die we over u verzamelen (we noemen deze informatie ‘persoonsgegevens’ en leggen hieronder uit wat we precies met deze term bedoelen). Wanneer u de pop-up over het cookiebeleid accepteert, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de huidige algemene gebruiksvoorwaarden.

IDe privacyverklaring is van toepassing op diensten, apparaten, producten, websites of apps die verwijzen naar of linken naar de privacyverklaring (hierna gezamenlijk onze ‘diensten’ genoemd) en is geldig wanneer u deze diensten bezoekt via een computer, mobiele telefoon, tablet, tv of ander apparaat.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Voor de toepassing van deze privacyverklaring wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu (zoals uzelf). Gegevens op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden, zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, foto’s, betalingsgegevens, het identificatienummer van een specifiek Advanced Power Solutions-product of -apparaat dat u hebt gekocht, locatiegegevens, een online identificatie (zoals cookies en uw IP-adres), enzovoort. Gegevens waarmee u niet direct geïdentificeerd kunt worden, maar die we wel kunnen koppelen aan u als persoon, worden ook beschouwd als persoonsgegevens.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt Advanced Power Solutions over u?

A. Persoonsgegevens die u zelf opgeeft

Voor bepaalde diensten die we aanbieden, moet/kunt u uw persoonsgegevens aan ons doorgeven.

 • Wanneer u een APS-account aanmaakt op onze websites of apps
  Wanneer u een APS-account aanmaakt op een APS-website of app, vragen we u om bepaalde persoonsgegevens, zoals uw geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum en woonland. De gegevens die nodig zijn, variëren en zijn afhankelijk van de dienst die u hebt gekozen.
 • Wanneer u een product of apparaat registreert bij APS
  Indien u ervoor kiest om het relevante product of apparaat bij ons te registreren om bepaalde functionaliteiten in te schakelen of te profiteren van een eventuele verlengde garantieperiode of aanbieding. Om uw product of apparaat te kunnen registreren, kunnen we persoonsgegevens verzamelen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en informatie over het APS-product of -apparaat dat u bezit, zoals serienummer (of andere identificatiecodes van het product/apparaat) en de datum van aankoop.
 • Wanneer u met APS communiceert
  Wanneer u via e-mail, live chat, telefoon of persoonlijk contact met ons opneemt of communiceert met medewerkers van onze klantenservice, kunnen we persoonsgegevens verzamelen, zoals uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren. We kunnen ook gegevens verzamelen over de APS-producten of -apparaten in uw bezit, zoals hun serienummers en aankoopdatums. We kunnen ook logboeken/rapportages aanmaken die we gebruiken om problemen met de prestaties van producten of apps te diagnosticeren en gegevens met betrekking tot het probleem te verzamelen. We gebruiken deze gegevens om u onze klantenservice en productondersteuning te kunnen bieden. Wij hebben toegang tot uw ‘My APS’-account of andere relevante APS-accounts om de hulp en ondersteuning te kunnen bieden die u nodig hebt of waarom u hebt gevraagd. We kunnen ook uw gesprekken met onze klantenservice opnemen en bekijken (wanneer u telefonisch contact met ons opneemt). Dit doen we voor trainingsdoeleinden en klachtenafhandeling, en om eventuele informatie te bekijken die u hebt opgegeven naar aanleiding van ons/onze vrijwillige klantenonderzoek(en). We nemen uw gesprekken met ons alleen op en zullen deze alleen in een later stadium bekijken wanneer dit toegestaan is door de geldende wetgeving. We zullen u in ieder geval aan het begin van het gesprek informeren dat we het gesprek opnemen.
 • Prikborden en forums
  Sommige APS-websites en -apps hebben een prikbord, forum, mededelingenbord, chatfunctie, blog of vergelijkbare functies (‘communityberichten’) waarop u informatie, berichten en ander materiaal kunt posten. Wanneer u via dit soort diensten persoonsgegevens opgeeft, raden we aan om zeer zorgvuldig te zijn. Uw gegevens kunnen namelijk openbaar worden voor bezoekers aan onze websites en het algemene publiek. Om mee te kunnen doen aan communityberichten verzamelen we bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum en contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer) en in bepaalde gevallen ook productinformatie zoals model- en serienummer en eventueel andere informatie die u communiceert via dergelijke communityberichten.
 • Aanbiedingen, games, prijstrekkingen en wedstrijden
  Indien u meedoet aan loterijen, prijsvragen, online games, prijstrekkingen, competities of online aanbiedingen zoals cashback (‘Activiteiten’) kunnen we de persoonsgegevens (zoals uw voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum en woonland) die u opgeeft, gebruiken om deze activiteiten te beheren. Indien de algemene voorwaarden van een dergelijke aanbieding wat betreft de behandeling van uw persoonsgegevens strijdig zijn met deze privacyverklaring, zullen de algemene voorwaarden van de aanbieding gelden. We adviseren u dan ook om de algemene voorwaarden van elke activiteit zorgvuldig te bekijken.
 • Abonnementen en nieuwsbrieven
  Indien u zich opgeeft voor onze promotionele communicatieberichten en nieuwsbrieven verzamelen we uw persoonsgegevens, zoals e-mailadres, voornaam, achternaam en geslacht. We zullen dergelijke abonnementsdiensten alleen aan u leveren in overeenstemming met de geldende wetgeving en alleen indien u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.
 • Wanneer u persoonsgegevens uploadt naar een APS-website of online app
  Behalve in de bovengenoemde gevallen, kunnen we ook persoonsgegevens verzamelen die u verstrekt door content (bijv. video’s of foto’s) te uploaden op onze websites of online apps. In dergelijke gevallen kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld om de content op onze websites of online apps te kunnen plaatsen: uw naam, e-mailadres, factuurgegevens als bewijs (bijv. voor bepaalde online aanbiedingen) en eventuele persoonsgegevens in de content die u uploadt. Indien we dergelijke content verzamelen, doen we dit altijd in overeenstemming met de geldende wetgeving.

B. Informatie over uw gebruik van onze diensten

We kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van onze diensten, onder meer via software op uw APS-apparaat of -product, of over uw gebruik van onze online apps. We kunnen bijvoorbeeld de volgende informatie verzamelen:

 • Informatie over het apparaat of product – zoals uw hardwaremodel, het MAC-adres van de draadloze netwerkinterface van het apparaat en het mobiele telefoonnummer dat door het apparaat gebruikt wordt wanneer u contact opneemt met APS mobiele netwerkinformatie, uw mobiele besturingssysteem, de door u gebruikte mobiele browser, de tijdszone-instelling en andere unieke kenmerken die uw apparaat identificeren, het IP-adres, gegevens over het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat waarmee u toegang krijgt tot de diensten.
 • Loggegevens, zoals het tijdstip en de duur van uw gebruik van de dienst, zoekopdrachten die u hebt ingevoerd via de diensten en informatie van cookies die we op uw apparaat (zoals uw pc, mobiele telefoon of tablet) of onze app hebben geplaatst.
 • Locatie-informatie, zoals het GPS-signaal van uw product of apparaat of informatie over nabijgelegen wifi-toegangspunten en zendmasten die naar ons toe wordt gestuurd wanneer u bepaalde diensten gebruikt. Sommige van onze locatiegestuurde diensten werken alleen met uw persoonsgegevens. Indien u van deze functie gebruik wilt maken, zal u op het moment van gegevensverzameling gevraagd worden om toestemming te geven dat uw gegevens voor dit doeleinde gebruikt worden. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de instellingen van uw apparaat of product te wijzigen.
 • Steminformatie, zoals opnames van uw stem die we maken en kunnen opslaan op onze servers wanneer u gebruikmaakt van spraakopdrachten.
 • Andere informatie over uw gebruik van de diensten, zoals de online apps die u gebruikt, de websites die u bezoekt en hoe u communiceert met content die door onze diensten wordt aangeboden.

C. Persoonsgegevens van derden

We kunnen persoonsgegevens ontvangen van derden (m.a.w. andere bedrijven). Wilt u hier meer over weten, bekijk dan de volgende, additionele informatie:

 • Informatie van openbare bronnen
  We kunnen persoonsgegevens van u ontvangen vanuit openbaar toegankelijke bronnen, op voorwaarde dat de ontvangst van dergelijke gegevens in overeenstemming is met van toepassing zijnde wetten. We zullen deze gegevens wellicht combineren met andere informatie die we van of over u ontvangen.
 • Wanneer u bij uw account inlogt met uw inloggegevens voor sociale media
  We kunnen ook persoonsgegevens van u ontvangen via sociale netwerksites, wanneer u ervoor kiest om deze sites te bezoeken. Voor het inloggen bij uw APS-account kunt u gebruik maken van uw Facebook- of Youtube-account (of een account van een ander sociaal netwerk). Indien u dit doet, geeft u Facebook (of het andere sociale netwerk) toestemming om bepaalde persoonsgegevens van uw account met ons te delen. Deze persoonsgegevens omvatten uw naam, geslacht, algemene locatie, een link naar uw Facebook-profiel, uw tijdszone, uw geboortedatum, uw profielfoto, uw ‘vind ik leuks’ en uw lijst van ‘vrienden’. Deze persoonsgegevens worden verzameld door Facebook – als verwerkingsverantwoordelijke – en vallen nadat ze aan ons zijn verstrekt eveneens onder de onderhavige privacyverklaring. We raden u aan om kennis te nemen van de manier waarop Facebook werkt, zodat u weet hoe u uw persoonsgegevens kunt beheren en kunt controleren welke gegevens Facebook met ons deelt. U doet dit met behulp van de privacy-instellingen in uw Facebook-account.

3. Op welke juridische basis verwerken we persoonsgegevens?

We mogen persoonsgegevens alleen verwerken als we daarvoor een geldige juridische basis hebben. We zullen uw persoonsgegevens dan ook alleen verwerken wanneer:

 • we hiervoor uw voorafgaande eenduidige toestemming hebben verkregen
 • de verwerking noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen aan u uit te voeren of om, op uw verzoek, precontractuele stappen te ondernemen
 • de verwerking noodzakelijk is om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen
 • de verwerking noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van andere natuurlijke personen te beschermen
 • of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en vrijheden prevaleren. Voorbeelden van dergelijke ‘legitieme belangen’ zijn:
  • Het profiteren van kosteneffectieve platforms (bijv. we kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van bepaalde platforms die leveranciers aanbieden)
  • Het beschermen van onze IT-systemen, architectuur en netwerken
  • Het halen van onze zakelijke doelstellingen en doelen wat betreft onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

4. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We kunnen de persoonsgegevens die we verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het aanmaken van een account/inlognaam op onze websites en apps, zodat u een profiel kunt aanmaken en kunt inloggen bij onze websites en apps
 • Het registreren van producten of apparaten, zodat u uzelf of uw apparaat kunt registreren voor enige van onze diensten
 • Het leveren van onze diensten, zodat we onze diensten of een bepaalde door u verzochte functie kunnen leveren. Hiermee kunnen we ook voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u (zoals een apparaat- of productgarantie)
 • Onderzoeken, zodat we u kunnen vragen om uw mening en andere opmerkingen over onze diensten en om andere onderzoeken uit te kunnen voeren
 • Gepersonaliseerde en doelgerichte content, zodat we u gepersonaliseerde content aan kunnen bieden en aanbevelingen kunnen doen op basis van uw eerdere activiteiten binnen onze diensten. We kunnen persoonsgegevens gebruiken om onze diensten, content, aanbevelingen, reclame- en communicatieberichten doelgerichter te kunnen versturen (meer informatie over dit onderwerp vindt u in ons cookiebeleid);
 • Marketingactiviteiten, zodat we u nieuwsbrieven en andere communicatieberichten kunnen versturen via post, e-mail, telefoon en/of tekstbericht (SMS), enkel en alleen indien u hiervoor toestemming hebt gegeven of wij anderszins wettelijk gerechtigd zijn om dit te doen.
 • Profilering, zodat we voorspellingen kunnen doen over uw interesses en u op basis daarvan directe marketingberichten kunnen sturen;
 • Reclame, zodat we u gepersonaliseerde reclame, gesponsorde content en promotionele communicatie kunnen versturen
 • Analysedoelstellingen, zodat we onze markt, klanten, producten, apparaten en andere diensten kunnen evalueren en analyseren (zoals het vragen om uw mening over onze producten en diensten en het uitvoeren van klantenonderzoeken)
 • Statistieken, zodat we anonieme, geaggregeerde statistieken kunnen samenstellen over het gebruik van onze diensten. Deze geanonimiseerde gegevens kunnen met derden worden gedeeld;
 • Verbetering van onze dienstverlening, zodat we nieuwe en bestaande Advanced Power Solutions-producten en -diensten, aanbevelingen en reclame- en andere communicatieberichten kunnen ontwikkelen en verbeteren, en uw voorkeuren beter leren kennen
 • Klantenservicediensten, om klanten de juiste klantenservice te kunnen bieden met betrekking tot hun apparaat of product, of om enige andere vragen af te handelen die u eventueel hebt (bijv. klachtenafhandeling)
 • Zakelijke doelstellingen, zodat we onze zakelijke activiteiten kunnen volgen en intern gegevens bij kunnen houden
 • Het publiceren van uw opmerkingen, zodat we uw opmerkingen kunnen publiceren of koppelen (ook in onze eigen reclame-uitingen) indien u een product- of apparaatbeoordeling, opmerking of content hebt geüpload naar onze websites of apps
 • Beveiliging, om onze klanten te beschermen (bijv. bij het voorkomen van spam of pogingen om gebruikers van onze diensten op te lichten); om de veiligheid van onze diensten actief te bewaken en te behouden (bijv. door aanvallen op onze systemen en netwerken te voorkomen of stoppen); of om de rechten en eigendommen van Advanced Power Solutions te beschermen – onder meer door het handhaven van de voorwaarden of overeenkomsten die gelden voor het gebruik van onze diensten;
 • Wettelijke verplichtingen, zodat we kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (volgens nationale en EU wet- en regelgeving)
 • Wedstrijden en promotieacties, zodat we activiteiten kunnen uitvoeren en uw deelname hieraan kunnen registreren en, indien toegestaan door de wet, uw persoonsgegevens kunnen doorgeven aan onze partners en sponsors van dergelijke activiteiten
 • Training, met het oog op personeelstrainingen en kwaliteitszorgdoeleinden, vooral met betrekking tot onze vertegenwoordigers klantenservice
 • Updates, zodat we met u kunnen communiceren, zoals communicatie met u over uw account, profielen of transacties met ons, het geven van belangrijke informatie over uw producten, apparaten, apps of andere diensten en het versturen van mededelingen over enige wezenlijke wijzigingen aan onze privacyverklaring
 • Combineren van persoonsgegevens, door persoonsgegevens die we van u verzamelen te combineren, zodat we u bijvoorbeeld een betere ondersteuning en een meer gepersonaliseerde content kunnen bieden
 • Zakelijke transactie, zodat we zakelijke transacties met betrekking tot ons bedrijf kunnen beheren, zoals reorganisaties, fusies, overnames, verkopen, joint ventures, overdrachten of andere terbeschikkingstellingen van alle of een deel van de Advanced Power Solutions-activiteiten, activa of aandelen, zonder beperking, in verband met enig faillissement of vergelijkbare procedure.

5. Aan wie en waar maken we uw persoonsgegevens openbaar?

Zonder uw toestemming zullen we uw persoonsgegevens niet delen met derden die deze willen gebruiken voor hun eigen marketing- of zakelijke doeleinden. We kunnen uw persoonsgegevens echter wel met de volgende entiteiten delen:

A. Externe ontvangers van de persoonsgegevens (derden)

 • Dochterondernemingen van Advanced Power Solutions
  Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten overdragen aan andere dochterondernemingen van Advanced Power Solutions om de diensten te leveren die u nodig hebt of enige andere dienst/hulp waarom u verzoekt. Alle dochterondernemingen van Advanced Power Solutions dienen de in deze privacyverklaring beschreven privacyprocedures en -praktijken te volgen.
 • Geselecteerde partners
  We kunnen uw persoonsgegevens delen met zorgvuldig geselecteerde zakelijke partners, waaronder ook mobiele aanbieders. Deze partners kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u de APS-diensten te leveren waarom u hebt verzocht (zoals videocontent) of voorspellingen te doen over uw interesses, en kunnen u promotiemateriaal, reclame en ander materiaal toesturen.
 • Dienstverleners
  We maken gebruik van externe dienstverleners die ons, namens ons, helpen met het beheer van bepaalde activiteiten, zoals het afhandelen van uw aankopen en leveren van uw producten, het beheren van activiteiten, verwerken van creditcardbetalingen, versturen van post, e-mail en tekstberichten (SMS), leveren van reclame, analyseren van het gebruik van onze diensten, het bijhouden van de effectiviteit van onze marketingcampagnes, mogelijk maken dat gebruikers hun sociale netwerken kunnen gebruiken, controleren van fraude en leveren van klantenservice. We kunnen uw persoonsgegevens delen met dergelijke externe dienstverleners, enkel en alleen zodat zij hun diensten namens ons uit kunnen voeren en altijd in overeenstemming met onze instructies. Hieronder volgen voorbeelden van externe dienstverleners die we gebruiken:
  • Aanbieders van e-maildiensten: we maken gebruik van clouddiensten van bijv. Eloqua van Oracle om ons te assisteren met de verzending van e-mails aan u in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren.
  • Aanbieders van analysediensten: we maken gebruik van leveranciers van analysediensten, zodat we meer inzicht krijgen in het gebruik van onze producten, apparaten en andere diensten en onze diensten kunnen verbeteren. We werken op dit moment samen met Google Analytics als leverancier van analysediensten. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid.
 • Aanbieders van sociale netwerken
  We kunnen uw persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres, delen met bepaalde aanbieders van sociale netwerken, zodat zij ons kunnen helpen om onze advertenties over onze diensten te plaatsen op uw socialenetwerkpagina’s. We zullen uw persoonsgegevens alleen met aanbieders van sociale netwerken delen in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren en geldende wetgeving.
 • Derden indien vereist door de wet of om onze diensten te beschermen
  We zullen uw persoonsgegevens delen indien we dit moeten doen om ons aan de wet te houden of als respons op geldige wettelijke procedures, zoals van rechtshandhavings- of andere overheidsinstanties. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen om onze klanten te beschermen (bijv. bij het voorkomen van spam of pogingen om gebruikers van onze diensten op te lichten); om de veiligheid van onze diensten actief te bewaken en te behouden (bijv. door aanvallen op onze systemen en netwerken te voorkomen of stoppen); of om de rechten en eigendommen van Advanced Power Solutions te beschermen – onder meer door het handhaven van de voorwaarden of overeenkomsten die gelden voor het gebruik van onze diensten.
 • Anonieme statistieken
  We creëren en ontwikkelen anonieme, geaggregeerde of algemene gegevens en statistieken voor verschillende redenen (zoals aangegeven in deze privacyverklaring). Omdat deze gegevens anoniem zijn (d.w.z. u kunt er niet door geïdentificeerd worden) beschouwen we deze gegevens niet als persoonsgegevens. Daarom kunnen we deze delen met willekeurige derden (zoals onze dochterondernemingen, partners, adverteerders of andere partijen).
 • Andere partijen, met uw toestemming of volgens uw aanwijzing
  We kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u hier toestemming voor hebt gegeven of hierom hebt verzocht.

Bij een aantal diensten van APS hebt u de mogelijkheid om bepaalde persoonsgegevens te uploaden en te delen, zoals berichten, foto’s, video’s en andere content. Alle persoonsgegevens die u uploadt en deelt op een publiek toegankelijk profiel kunnen door anderen bekeken worden. In die zin dient u altijd zorgvuldig te handelen wanneer u gebruikmaakt van dergelijke diensten van APS.

B. Internationale gegevensoverdracht

De persoonsgegevens die we over u verzamelen kunnen worden opgeslagen en verwerkt in uw eigen regio, of ze kunnen worden overgedragen, opgeslagen of anderszins verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’), inclusief (maar niet beperkt tot) Canada en Japan of in een ander land waar geen door de Europese Commissie erkende adequate gegevensbeschermingsrichtlijn geldt en waar APS of haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of dienstverleners over faciliteiten beschikken.

Indien we uw persoonsgegevens overdragen naar een land buiten de EER, zorgen we ervoor dat er passende veiligheidsmaatregelen worden genomen, zoals passende overdrachtsovereenkomsten en -mechanismen (zoals de EU-modelclausules) om ervoor te zorgen dat onze externe dienstverleners een bevredigende bescherming van uw persoonsgegevens leveren. U kunt hierover extra informatie opvragen en op verzoek een kopie van de relevante veiligheidsmaatregelen verkrijgen door een aanvraag hiervoor te versturen naar de contactgegevens die staan aangegeven in de sectie Contact/Meer informatie in de onderstaande privacyverklaring.

6. Wat doen we om uw persoonsgegevens veilig te houden?

A. Algemeen

Advanced Power Solutions heeft passende fysieke en technische maatregelen genomen voor de beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens die we in verband met onze diensten verzamelen. Deze maatregelen houden rekening met:

 • De stand van de techniek op dat moment
 • De kosten van implementatie
 • De aard van de gegevens
 • Het risico van de verwerking

Het doel is om de gegevens te beschermen tegen onrechtmatige vernietiging of modificatie, accidenteel verlies, ongeautoriseerde openbaarmaking of inzage en andere onrechtmatige verwerkingsprocedures.

We maken u er echter op attent dat, ondanks het feit dat we de juiste stappen ondernemen om uw persoonsgegevens te beschermen, geen enkele website, product, online app of gegevensoverdracht, computersysteem of draadloze verbinding volledig veilig is. Daarom kunnen we de absolute veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen.

B. Versleuteling

Alle persoonsgegevens die u ons levert, worden opgeslagen op onze veilige servers. Indien we u een wachtwoord hebben gegeven (of u er een gekozen hebt) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde diensten bent u er zelf verantwoordelijk voor om dit wachtwoord geheim te houden en we vragen u om uw wachtwoord niet met anderen te delen.

C. Gebruikmaken van sociale media en forumfuncties

Bepaalde diensten omvatten activiteiten op sociale netwerken en functies voor chatrooms en forums. U dient ervoor te waken dat u bij uw gebruik van deze functies geen persoonsgegevens verstrekt waarvan u niet wilt dat ze gezien, verzameld of gebruikt worden door andere gebruikers.

7. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

A. Wat zijn uw rechten?

Advanced Power Solutions verzamelt, bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met uw rechten volgens de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Uw rechten onder de Europese wetgeving op het gebied van de gegevensbescherming zijn onder meer: het recht op inzage in een kopie van uw persoonsgegevens, het recht op het laten corrigeren of actualiseren van onjuiste persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden zoals beschreven in de geldende wetgeving.

U hebt ook het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te vragen, en als u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u het recht om de toestemming daarvoor op elk moment in te trekken (waarbij deze intrekking geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking). Daarnaast hebt u in bepaalde gevallen ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit is het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt terug te vragen in een gestructureerde en courante indeling die door een machine kan worden gelezen, en de overdracht van dergelijke persoonsgegevens aan een derde, zonder dat wij dit belemmeren en met inachtneming van uw eigen geheimhoudingsplicht.

B. Uitoefening van uw rechten

Indien u een of meerdere van de bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen door middel van een van de communicatiekanalen hieronder in de sectie Contact/Meer informatie van deze privacyverklaring.

C. Klachten

Indien u ontevreden bent over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de een van de communicatiekanalen hieronder in de sectie Contact/Meer informatie van deze privacyverklaring of kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Deze mogelijkheden bestaan bovenop de rechten die we hierboven hebben beschreven.

8. Dataretentie - Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld, zoals beschreven in deze privacyverklaring – tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist is. Wanneer uw persoonsgegevens niet meer vereist zijn voor de doelstelling waarvoor ze verzameld werden of voor zover vereist door geldende wetgeving, worden deze verwijderd en/of aan u terugbezorgd in overeenstemming met geldende wetgeving.

9. Links en producten van derden binnen onze diensten

Onze websites, apps en producten kunnen links bevatten naar websites van derden die niet beheerd worden door APS, en onze websites of uw product en apparaten kunnen apps bevatten die u kunt downloaden van derden. APS heeft geen zeggenschap over deze gelinkte websites en apps. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de privacyprocedures en -praktijken of voor de inhoud van zulke gelinkte websites en online apps. Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van een website of app van derden, vallen persoonsgegevens die door de website van derden verzameld worden onder een eventueel privacybeleid van die derde. We raden u ten zeerste aan om de tijd te nemen om het privacybeleid te bekijken van een eventuele derde aan wie u uw persoonsgegevens opgeeft.

10. Cookies

A. Wat zijn cookies?

Advanced Power Solutions en bepaalde derden die content, advertenties of andere functies voor onze diensten leveren, kunnen op bepaalde plekken binnen onze diensten gebruikmaken van cookies en andere trackingtechnologie. Cookies zijn kleine trackingcodes die gelezen kunnen worden door een webserver in het domein dat de cookie op uw harde schijf heeft geplaatst. We kunnen gebruikmaken van cookies om uw voorkeuren en instellingen op te slaan, ondersteuning te bieden bij het aanmelden, gerichte advertenties te leveren en de werking van de website te analyseren.

We maken u erop attent dat u uw browser kunt instellen zodat deze u waarschuwt wanneer cookies verstuurd worden. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u er ook voor kiezen om cookies te weigeren door de relevante instellingen te activeren in uw browser. Indien u alle cookies weigert, kan het zijn dat bepaalde functies van de diensten niet toegankelijk zijn of niet goed werken. Tot slot kunt u ook cookies verwijderen die al aan u verstuurd zijn.

B. Meer informatie over cookies

Meer informatie over cookies, over de manier waarop APS en derden cookies toepassen en over de manier waarop u cookies kunt uitschakelen vindt u in ons cookiebeleid.

11. Uw keuzes (bijv. marketinggerelateerde e-mails of anderszins)

Wij en andere dochterondernemingen van Advanced Power Solutions kunnen uw persoonsgegevens (zoals uw contactgegevens: voornaam, achternaam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer) gebruiken om u per post, e-mail, telefoon en/of tekstbericht (zoals sms) marketinginformatie over APS-producten, -apparaten en andere diensten te sturen. We doen dit in overeenstemming met uw e-mail- en contactvoorkeuren of op een andere manier waarmee u hebt ingestemd.

Wanneer u APS-producten of -apparaten koopt, contact opneemt met vertegenwoordigers van onze klantenservice, een account of profiel aanmaakt voor een van onze diensten of u aanmeldt voor een van onze diensten, krijgt u de mogelijkheid om u op te geven (via opt-in) of – indien de geldende wetgeving die mogelijkheid biedt – af te melden (via opt-out) voor het ontvangen van dergelijke marketingberichten. We delen geen persoonsgegevens met derden voor marketingdoeleinden van deze derden.

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om uw marketingberichten te personaliseren en doelgerichter te versturen om er, in de mate waarin dit mogelijk is, voor te zorgen dat deze marketingberichten relevant voor u zijn.

Om u via opt-out af te melden voor het ontvangen van marketingberichten van APS moet u uw e-mail- en contactvoorkeuren bijwerken. U kunt ook klikken op ‘Afmelden’ in de marketing- of promotionele e-mails die u van ons ontvangt.

12. Persoonsgegevens van kinderen

A. Wie is een kind?

Voor Advanced Power Solutions wordt iedereen die jonger is dan 16 jaar beschouwd als een kind, tenzij de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming een jongere leeftijd aangeeft.

B. Verzamelen we persoonsgegevens van kinderen?

We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van of over kinderen zonder de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of een voogd en proberen dit ook niet te doen. Indien we persoonsgegevens van kinderen verzamelen, zullen we altijd redelijke inspanningen leveren om na te gaan of er toestemming is gegeven door de ouder of voogd van het kind.

C. Wat doen we als kinderen persoonsgegevens aan ons opgeven?

Als wij vaststellen dat persoonsgegevens betrekking hebben op een kind en dat deze gegevens zijn verstrekt zonder de toestemming van een ouder of voogd, leveren wij redelijke inspanningen om deze persoonsgegevens zo snel mogelijk te wissen. Indien wissen niet mogelijk blijkt, zorgen wij ervoor dat deze persoonsgegevens voor geen enkel doel worden gebruikt en evenmin worden bekendgemaakt aan derden.

D. Vragen van ouder of voogd

Indien u als ouder of voogd vragen hebt over de verwerking door APS van de persoonsgegevens van uw kind, neem dan contact met ons op. U vindt de nodige contactgegevens in de paragraaf ‘Contact/meer informatie’ hieronder.

13. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Advanced Power Solutions kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De ‘Recentste update’-datum onderaan deze pagina geeft aan wanneer deze verklaring voor het laatst is bijgewerkt is en of er wijzigingen zijn die ingaan nadat we de bijgewerkte privacyverklaring plaatsen.

We houden u op de hoogte wanneer deze wijzigingen ingaan, en verkrijgen uw toestemming als dit wordt vereist door de geldende wetgeving. U ontvangt onze kennisgeving via e-mail of door middel van een wijzigingsbericht in de relevante diensten of op de website van Advanced Power Solutions.

14. Contact/meer informatie

Indien u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens of u wenst uw toestemming voor enig aspect van deze privacyverklaring te corrigeren, blokkeren, verbeteren, weerspreken, herroepen of in te zien, of enige van uw persoonsgegevens te verwijderen, neem dan contact met ons op:

Advanced Power Solutions NV
Brusselsesteenweg 502
1731 Zellik
België
Ondernemingsregister nr. 0414.688.361

Recentste update: 27/09/2021