x

Velg språket ditt

VINN EN POWER RANGERS KARATE-BOOTCAMP

Det stemmer! Mestre Power Up-spillet og få en sjanse til å vinne en eksklusiv POWER RANGERS-bootcamp. Dette inkluderer en reise til settet og overnatting.

Spill og vinn!

meny

språkKonkurranseregler

ARTIKKEL 1

En gratis konkurranse uten kjøpeplikt organiseres av Advanced Power Solutions NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia, fra 15.04.2021 til 30.12.2021. Du kan bare bli med i denne konkurransen via konkurransenettstedet (poweryourday.win).

ARTIKKEL 2

Konkurransen er åpen for voksne over atten år (eller yngre personer med foresattes tillatelse) som er bosatt i følgende land: Albania, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nord-Makedonia, Malta, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, Nederland, Tyrkia, Storbritannia, Ukraina. Med unntak av innbyggere i disse landene som arbeider for Advanced Power Solutions NV og Hasbro, Inc., og ansatte ved senteret som koordinerer konkurransen, inkludert deres nærmeste familie (opptil og inkludert første generasjon). Advanced Power Solutions NV har rett til å ekskludere en person fra å delta til enhver tid (og uten å måtte oppgi noen grunn) for en viss periode under konkurransen organisert av Advanced Power Solutions NV, basert på deltakerens brudd på – eller mistanke om brudd på – ett av vilkårene og betingelsene for deltakelse, eller ved tilfeller av misbruk, overtredelse eller uredelig deltakelse i konkurransen. Deltakelse i konkurransen på en organisert måte og/eller som en gruppe blir betraktet som uredelig, og vil automatisk føre til ekskludering. Du gjøres herved oppmerksom på at Advanced Power Solutions NV har iverksatt visse tiltak mot uærlig atferd, inkludert men ikke begrenset til, identifiserende tiltak som f.eks. overdreven bruk av en enkelt IP-adresse.

ARTIKKEL 3

For å delta må deltakerne følge retningslinjene som er oppgitt på nettsiden (poweryourday.win) og registrere seg med en gyldig e-postadresse. Det finnes ingen andre måter å delta i konkurransen på enn de som er oppgitt i disse reglene. Ufullstendige eller feilaktig formaterte konkurransebidrag vurderes som ugyldige.

ARTIKKEL 4

For å delta i konkurransen må deltakerne riktig og fullstendig sende inn følgende via nettstedet (poweryourday.win):

 • Registreringen av resultatet etter å ha spilt POWER UP-spillet på poweryourday.win (1 felt)
 • Svaret på tiebreak-spørsmålet for den månedlige premien (1 felt)
 • Svaret på tiebreak-spørsmålet for hovedpremien (1 felt)
 • Opplysningene sine i Panasonics konkurranseskjema (4 felt)
 • Samtykke til å publisere spillresultater (1 avmerkingsboks – valgfritt)
 • Bekreftelse på konkurransereglene og personvernerklæringen (2 avmerkingsbokser)

ARTIKKEL 5

Vinnerne er:

Førstepremievinnere (3): deltakeren som har registrert høyest spillresultat i POWER UP-spillet på poweryourday.win. I tilfelle uavgjort, vil tiebreak-spørsmålet for hovedpremien avgjøre. Vinnerne av førstepremien får en POWER RANGERS Karate-bootcamp på et topphemmelig sted, inkludert flyreise og 3 overnattinger på et luksushotell. Hver vinner kan ta med seg en ledsager.

Finalister (50): når konkurransen avsluttes, vil de 50 deltakerne som har høyest spillresultat i POWER UP-spillet (med unntak av vinnerne) motta en POWER RANGERS Dino Fury Morpher og en Nerf Ultra AMP. Premiene publiseres på poweryourday.win/no/prizes. I tilfelle uavgjort, vil tiebreak-spørsmålet for hovedpremien avgjøre.

Månedlige vinnere (25): De 25 månedlige vinnerne er deltakerne som gjettet nærmest det riktige svaret på spørsmålet for den månedlige premien i konkurranseskjemaet. I tilfelle uavgjort, vinner den deltakeren som først sendte inn svaret sitt. De månedlige premiene publiseres på poweryourday.win/no/prizes. De månedlige premiene er:

 • 5 x Nerf Ultra Amp og POWER RANGERS Battle Attackers 2-pakning (5 beste svar)
 • 20 x Nerf Elite 2.0 Phoenix CS-6 og POWER RANGERS Battle Attackers 2-paking (svar 6–25)

Hver enkeltperson kan bare delta i konkurransen én gang per måned og med én gyldig e-postadresse. Deltakere kan vinne maksimalt to månedlige premier totalt, samt førstepremien eller én trøstepremie når konkurransen avsluttes. Enkeltpersoner ekskluderes fra å vinne en månedlig premie eller trøstepremie hvis de deler en IP-adresse eller fysisk adresse.

ARTIKKEL 6

Advanced Power Solutions NV tar kontakt med de 25 månedlige vinnerne på e-post i løpet av uken etter at deltakelsesmåneden avsluttes (den påfølgende månedens første uke), og ber dem bekrefte navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer før fredag i påfølgende uke (månedens andre uke).

Advanced Power Solutions NV kontakter vinneren av hovedpremien og finalister på e-post før fredag 21. januar 2022, og ber vedkommende bekrefte navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer før fredag 4. februar 2022.

Unnlatelse av å oppgi denne informasjonen vil føre til at premiene trekkes tilbake. Advanced Power Solutions NV forbeholder seg retten til å sjekke identitet og påkrevd minimumsalder for å kunne levere premien. Hvis vinnerne ikke bekrefter at de godtar premien innen den gitte fristen, vil Advanced Power Solutions NV ha rett til å velge en annen vinner og tildele premien til denne personen.

ARTIKKEL 7

Premiene kan ikke deles opp og må aksepteres slik de er. Premiene kan kun tildeles vinnerne og er ikke overførbare til andre. Vinnerne kan ikke kreve verdien av premiene utbetalt i kontanter, og kan heller ikke bytte premiene med alternative produkter. Vinnerne vil motta sine premier i posten etter at de har bekreftet sin offisielle adresse.

ARTIKKEL 8

Advanced Power Solutions NV er ikke forpliktet til å kompensere, betale tilbake eller bytte i kontanter eventuelle tap eller tyveri. Det er under ingen omstendigheter mulighet for kontantoppgjør. Advanced Power Solutions NV kan erstatte de tilbudte premiene med andre av tilsvarende eller høyere verdi hvis dette skulle bli nødvendig på grunn av tilgjengelighet. Advanced Power Solutions NV forbeholder seg retten til å gjøre dette.

ARTIKKEL 9

Advanced Power Solutions NV gir eller tilbyr ingen garantier for premier, og er heller ikke forpliktet eller ansvarlig ved:

 • tyveri, tap, skade, uhell eller kostnader av enhver art, inkludert slike som kan være direkte eller indirekte konsekvenser av deltakelse i denne konkurransen, fordeling av premier eller en annen type bruk av premier;
 • alle tap, forsinkelser eller kanselleringer av en tredjepart (flyselskap, reisebyrå, transportselskap osv.);
 • enhver form for forsinkelse av brev eller pakker sendt med postvesenet;
 • enhver form for tekniske problemer på nettsiden og/eller i e-postsystemet, eller enhver mulig inkompatibilitet mellom teknologien som brukes for konkurransen og den maskinvare og/eller programvare som brukes av deltakeren;
 • enhver form for ekstra kostnad pådratt av vinneren for å ha nytte av eller bruke premien;
 • avgjørelse eller avslag av enhver form for myndighet som hindrer eller forbyr vinneren å kunne benytte premien, inkludert, men ikke begrenset til myndigheters tiltak/restriksjoner som følge av COVID-19-pandemien.
 • Avgjørelse eller avslag av enhver form for myndighet som gjør det umulig for Advanced Power Solutions NV å tilby premien, inkludert, men ikke begrenset til myndigheters tiltak/restriksjoner som følge av COVID-19-pandemien.

I tillegg vil enhver deltaker som prøver å hindre korrekt fremgang i konkurransen bli ekskludert fra å delta.

ARTIKKEL 10

Alle kostnader som påløper fra deltakelse i konkurransen skal betales i sin helhet av deltakeren. Deltakerne kan under ingen omstendigheter kreve at kostnader for deltakelse dekkes av arrangøren.

ARTIKKEL 11

Advanced Power Solutions NV forbeholder seg retten til å endre konkurransereglene uten forvarsel, eller forkorte eller avslutte konkurransen hvis dette skulle være nødvendig grunnet uforutsette omstendigheter eller omstendigheter utenfor deres kontroll. Under ingen omstendigheter kan slike hendelser begrunne noe form for krav mot Advanced Power Solutions NV.

ARTIKKEL 12

Ved å delta i konkurransen aksepterer du alle reglene i sin helhet. Hvis det skulle oppstå noen praktiske vanskeligheter vil Advanced Power Solutions NV ta den endelige avgjørelsen med hensyn til bruk eller tolkning av reglene. Alle klager relatert til konkurransen må sendes inn skriftlig innen syv virkedager, og sendes til Advanced Power Solutions NVs hovedkvarter (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia). Under ingen omstendighet vil klager bli diskutert ansikt-til-ansikt eller på telefon. Det vil ikke bli tatt hensyn til klager som blir sendt inn etter den tildelte tiden.

ARTIKKEL 13

Ved å delta i konkurransen, godtar du at personlig informasjon som oppgis av deg kan bli oppbevart og brukt av Advanced Power Solutions NV Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia og følgende tredjepart som leverandør, for å administrere konkurransen i samsvar med den relevante personvernerklæringen:

BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgia

ARTIKKEL 14

Disse reglene er underlagt belgisk lov. Den belgiske domstolen vil ha full domsmyndighet til å avgjøre eventuelle tvister i forbindelse med denne konkurransen.

ARTIKKEL 15

Spørsmål om denne konkurransen vil kun bli besvart skriftlig.

ARTIKKEL 16

Vinnerne sier seg enig i å delta i enhver form for reklame eller kampanje i forbindelse med utdelingen av premiene deres.