x

Velg språket ditt

VINN EN POWER RANGERS KARATE-BOOTCAMP

Det stemmer! Mestre Power Up-spillet og få en sjanse til å vinne en eksklusiv POWER RANGERS-bootcamp. Dette inkluderer en reise til settet og overnatting.

Spill og vinn!

meny

språkAnsvarsfraskrivelse

Ingen erklæringer om garanti eller nøyaktighet

Selv om Advanced Power Solutions NV treffer alle rimelige tiltak for å sikre at informasjonen på dette nettstedet er korrekt, kan nøyaktighet ikke garanteres, og Advanced Power Solutions NV påtar seg intet ansvar for nøyaktighet, fullstendighet eller autentisitet av all informasjon på eller som levert via dette nettstedet. Dette nettstedet og all dets informasjon og materialer i denne leveres til deg "som de er", uten uttrykkelige eller stilltiende garantier av noe slag.

Hyperlenker

Siden kan inneholde hypertekstlenker til andre nettsteder som er utviklet fullstendig uavhengig av dette nettstedet. Advanced Power Solutions NV gir derfor ingen erklæringer eller garantier for nøyaktigheten, fullstendigheten eller autentisiteten til informasjonen på et slikt nettsted og tilgangen til andre nettsteder som er lenket til nettstedet skjer på egen risiko.

Opphavsrettserklæring

Alt innhold på dette nettstedet beskyttes av opphavsrett. Du kan bruke informasjonen, teksten, bilder eller grafikk på denne siden til personlig, ikke-kommersiell bruk, og har ikke tillatelse til å reprodusere, endre, sende, lisensiere eller publisere den, helt eller delvis, til alle formål uten Advanced Power Solutions NVs skriftlige forhåndsgodkjenning.

Varemerker

Alle varemerker, logoer og andre merker som vises på denne siden tilhører Advanced Power Solutions NV, Panasonic Corporation of Japan, eller tredjeparter. Du har ikke rett til å bruke, laste ned, kopiere eller distribuere disse på noen måte uten skriftlig tillatelse fra Advanced Power Solutions NV, Panasonic Corporation eller tredjeparter, avhengig av omstendighetene.

Ansvar

Advanced Power Solutions NV fraskriver seg spesifikt ethvert ansvar for direkte, indirekte, tilfeldige, konsekvensmessige eller spesielle skader som følge av eller i tilknytning til din tilgang til bruken av nettstedet, inkludert men ikke begrenset til, ethvert tap eller skade påført av virus som påvirker datamaskinutstyret eller din mulighet til å stole på informasjon fra dette nettstedet.

NÅR DU GODTAR OG BRUKER DETTE NETTSTEDET, GODTAR DU DENNE ERKLÆRINGEN UTEN BEGRENSNINGER ELLER KVALIFISERING. DIN TILGANG TIL DETTE NETTSTEDET ER DERFOR UNDERLAGT DENNE ERKLÆRINGEN (SOM OPPDATERES FRA TID TIL ANNEN), SAMT GJELDENDE LOVER.