x

Velg språket ditt

VINN EN POWER RANGERS KARATE-BOOTCAMP

Det stemmer! Mestre Power Up-spillet og få en sjanse til å vinne en eksklusiv POWER RANGERS-bootcamp. Dette inkluderer en reise til settet og overnatting.

Spill og vinn!

meny

språkDATABESKYTTELSES-
OG PERSONVERNERKLÆRING

Denne databeskyttelses- og personvernerklæringen dekker Power Your Day-konkurransen.

I samsvar med kravene til personvernlovgivningen i noen land, forklarer denne erklæringen hvem som er ansvarlig for innsamlingen av opplysningene dine, hvilke personopplysninger som samles inn og hvordan de behandles, hvor lenge vi oppbevarer personopplysninger, dine rettigheter, hvordan du får tilgang til personopplysningene dine og hvor du kan få ytterligere informasjon.

1. Generelt

Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia, med registreringsnummer 0414.688.361, leverer en Power Your Day-konkurranse ("konkurransen") for enkeltpersoner fra 15.04.2021 til 30.12.2021.

Power Your Day-konkurransen leveres kun til enkeltpersoner som er bosatt i følgende land: Albania, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nord-Makedonia, Malta, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, Nederland, Tyrkia, Storbritannia, Ukraina.

Konkurransen administreres av en tredjepartsleverandør, BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgia.

Ytterligere betingelser for deltakelse i konkurransen er tilgjengelige i konkurransereglene.

2. Hvem har ansvar for innsamlingen av personopplysningene dine?

Panasonic Energy Europe NV som uavhengig behandlingsansvarlig (omtalt som "Panasonic") har ansvar for innsamlingen av personopplysningene dine. For ytterligere informasjon, se del 6 under.

3. Hva er hensikten med og det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene mine?

Panasonic behandler personopplysningene dine (som nevnt under) for å administrere konkurransen.

Personopplysningene dine behandles på grunnlag av samtykke. Deltakere i konkurransen får informasjon om behandlingen, og vil bli bedt om å aktivt krysse av en boks ("Jeg godtar at personopplysningene mine brukes til å administrere denne konkurransen i samsvar med gjeldende personvernerklæring") før de deltar i konkurransen som påkrevd av personvernforordningen (også kjent som GDPR). Behandlingen omfatter kun begrenset og nødvendig informasjon. Tilgang til personopplysningene gis kun der det er nødvendig.

4. Hvilke personopplysninger samles inn, og hvordan behandles de?

Personopplysninger

Følgende personopplysninger samles inn fra alle deltakere: kallenavn, fornavn, e-postadresse, IP-adresse og bostedsland.

Følgende ytterligere personopplysninger samles inn fra alle konkurransens vinnere: etternavn, adresse, telefonnummer og fødselsdato.

Hvordan behandles personopplysninger?

Personopplysningene dine lagres i en database på servere som hostes og drives i Irland av Panasonic Energy Europe NV og BBC Ark bv. BBC Ark bv har inngått et kontraktsforpliktelser med Panasonic for å sikre personopplysningene dine. BBC Ark bv forplikter seg til å opprettholde streng personvern- og sikkerhetspraksis.

Personopplysningene dine kan deles med tredjeparts tjenesteleverandører (f.eks. til å sende e-poster) i den grad det er nødvendig for å kunne administrere konkurransen. BBC Ark bv har inngått kontraktsforpliktelser med disse tredjepartene for å sikre personopplysningene dine.

BBC Ark bv kan dele følgende rapporter og informasjon med Panasonic:

  • En oversikt over alle registreringer (alle deltakeres innsamlede personopplysninger)
  • Alle vinneres innsamlede personopplysninger
  • Analytisk informasjon om nettstedet (Google Analytics-statistikk: antall besøkende på nettstedet, økter, enheter, nettlesere ...)

Personopplysningene dine lagres så lenge det er nødvendig for å møte våre juridiske, rettslige eller økonomiske interesser.

5. Hvilke rettigheter har du i henhold til personvernlovgivning?

Du kan få tilgang til personopplysningene dine og be om retting avhengig av betingelsene og begrensningene som beskrevet i gjeldende lov.

Hvis du er bosatt i EU/EØS, omfatter rettighetene dine i henhold til personvernforordningen ("personvernforordningen") retten til å få tilgang til personopplysningene dine og motta en kopi av disse, retten til å be om retting eller oppdatering av unøyaktige personopplysninger og retten til å protestere mot eller begrense behandlingen av personopplysningene dine i samsvar med betingelsene beskrevet i personvernforordningen. Du har også rett til å be om sletting av personopplysningene dine i visse tilfeller. I noen tilfeller har du også rett til dataportabilitet. Dette er retten til å be om tilbakelevering av personopplysningene du har oppgitt til oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinleselig format, og til å be om overføring til en tredjepart, der det er teknisk mulig, uten begrensning fra oss og underlagt egne taushetsplikter.

Hvis du vil ta i bruk rettighetene over eller vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med oss:

  1. På e-post: Vern av personopplysninger, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia
  2. På kontaktskjema: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact

Vi svarer på forespørselen din innen rimelig tid og ikke senere enn én måned fra mottatt forespørsel, med mindre en lengre svarperiode er tillatt i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Utover rettighetene dine som beskrevet over, kan du også levere en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler personopplysningene dine.

6. Hvem kan jeg ta kontakt med for ytterligere informasjon?

  1. På e-post: Vern av personopplysninger, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia
  2. På kontaktskjema: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact