x

Wybierz język

WYGRAJ WYJAZD NA KARATE BOOT CAMP POWER RANGERS

Zgadza się! Zostań mistrzem gry Power Up i wygraj wyjątkowy wyjazd na Karate Boot Camp POWER RANGERS. Nagroda obejmuje także wycieczkę na plan i zakwaterowanie.

Graj i wygraj!

menu

językiZastrzeżenie

Brak oświadczenia gwarancji lub dokładności

Pomimo tego, że Advanced Power Solutions NV dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności wszelkich informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej dokładności wszystkich informacji. Advanced Power Solutions NV nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani autentyczność jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie lub przekazywanych za jej pośrednictwem. Niniejsza strona oraz wszystkie informacje i materiały na niej zawarte są dostarczane na zasadzie „tak jak jest”, bez jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji.

Odnośniki

Niniejsza Strona internetowa może zawierać łącza hipertekstowe – odnośniki do innych stron internetowych, które zostały opracowane całkowicie niezależnie od tej strony. W związku z tym Advanced Power Solutions NV nie składa żadnych zapewnień ani gwarancji co do dokładności, kompletności ani autentyczności informacji zawartych na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, a dostęp do innych stron internetowych powiązanych ze Stroną internetową odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.

Informacja o prawach autorskich

Cała zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Mają Państwo prawo wykorzystywać informacje, tekst, zdjęcia lub grafikę zawarte na tej stronie internetowej wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego i nie mogą Państwo powielać, modyfikować, przekazywać, licencjonować ani publikować ich w całości ani w części w jakimkolwiek celu bez uprzedniej pisemnej zgody Advanced Power Solutions NV.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe, logo i inne znaki przedstawione na tej stronie są własnością Advanced Power Solutions NV, Panasonic Corporation of Japan lub podmiotów zewnętrznych. Wykorzystywanie, pobieranie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób bez uzyskania pisemnej zgody Advanced Power Solutions NV, Panasonic Corporation lub stosownego podmiotu zewnętrznego jest zakazane.

Odpowiedzialność

Advanced Power Solutions NV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub specjalne szkody wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z dostępem lub korzystaniem ze strony internetowej, w tym między innymi za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusy infekujące sprzęt komputerowy użytkownika lub poleganie na informacjach uzyskanych za pośrednictwem niniejszej strony.

UZYSKUJĄC DOSTĘP DO TEJ STRONY INTERNETOWEJ I KORZYSTAJĄC Z NIEJ, AKCEPTUJĄ PAŃSTWO TE ZASADY BEZ OGRANICZEŃ I ZASTRZEŻEŃ. DOSTĘP DO TEJ STRONY PODLEGA ZATEM NINIEJSZYM ZASADOM, KTÓRE SĄ OKRESOWO AKTUALIZOWANE, JAK RÓWNIEŻ WSZYSTKIM OBOWIĄZUJĄCYM PRZEPISOM PRAWA.