x

Vă rugăm să selectați limba

CÂȘTIGAȚI O TABĂRĂ DE KARATE POWER RANGERS

Da, așa este! Desăvârșiți jocul Power Up și veți avea șansa de a câștiga o tabără de karate exclusivă POWER RANGERS. Aceasta include o excursie pe platou și cazare peste noapte.

Jucați și câștigați

meniu

limbiMENȚIUNI PRIVIND PROTEJAREA DATELOR
ȘI CONFIDENȚIALITATEA

Prezentele mențiuni privind protejarea datelor și confidențialitatea acoperă concursul Power Your Day.

Având în vedere cerințele reglementărilor privind protejarea datelor și confidențialitatea din unele țări, prezentele mențiuni stabilesc responsabilii pentru colectarea datelor dvs., datele cu caracter personal de colectat și modul de prelucrare al acestora, scopurile și temeiurile legale pentru prelucrare, durata pentru care vi se rețin datele cu caracter personal, modul de accesare a datelor cu caracter personal și unde puteți obține mai multe informații.

1. Generalități

Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia, cu numărul de înregistrare 0414.688.361, organizează un concurs numit Power Your Day („Concursul”) pentru persoane fizice, pe perioada cuprinsă între 15/04/2021 și 30/12/2021.

Concursul Power Your Day este destinat numai acelor persoane care locuiesc în următoarele țări: Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Republica Macedoniei de Nord, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Republica Slovacă, Spania, Suedia, Elveția, Olanda, Turcia, Regatul Unit, Ucraina.

Concursul este administrat de către un furnizor terță parte, BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgia.

Alte condiții de participare la concurs se regăsesc în regulile concursului.

2. Cine este responsabil de colectarea datelor dvs. cu caracter personal?

Compania Panasonic Energy Europe NV, în calitate de operator de date independent (denumită Panasonic), este responsabilă de colectarea datelor dvs. cu caracter personal. Puteți obține mai multe informații - consultați Secțiunea 6 de mai jos.

3. Care este scopul și temeiul nostru legal privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?

Panasonic vă va prelucra datele cu caracter personal (care sunt menționate mai jos) cu scopul de a administra concursul.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în baza unui consimțământ. Participanții la concurs vor fi informați cu privire la această prelucrare și vor fi rugați să bifeze în mod activ o casetă („Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie utilizate pentru administrarea acestui concurs, în conformitate cu politica de confidențialitate aplicabilă”) înainte de a intra în concurs, conform cerințelor reglementării generale privind protejarea datelor (GDPR). Prelucrarea implică numai informațiile limitate și necesare. Datele cu caracter personal vor fi accesibile numai celor care „trebuie să le cunoască”.

4. Ce date cu caracter personal se colectează și cum sunt acestea prelucrate?

Date cu caracter personal

Se vor colecta următoarele date cu caracter personal de la toți participanții: pseudonimul, prenumele, adresa de e-mail, adresa IP și țara de reședință.

Se vor colecta următoarele date cu caracter personal suplimentare de la toți câștigătorii concursului: numele de familie, adresa, numărul de telefon și data de naștere.

Cum se prelucrează datele cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate într-o bază de date care se află pe serverele găzduite și operate în Irlanda, de către Panasonic Energy Europe NV și BCC Ark bv. BCC Ark bv a încheiat un contract cu Panasonic prin care se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal. BCC Ark bv se angajează să păstreze practici stringente privind confidențialitatea și securitatea.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi partajate furnizorilor de servicii terți (de exemplu, pentru trimiterea de e-mailuri), în măsura necesară în vederea administrării concursului. BCC Ark bv a încheiat angajamente contractuale cu acești terți prin care se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal.

BCC Ark bv poate partaja către Panasonic următoarele rapoarte și informații:

  • Prezentarea generală a tuturor aplicărilor (toate datele cu caracter personal colectate de la toți participanții)
  • Toate datele cu caracter personal colectate de la toți câștigătorii
  • Informațiile analitice despre site-ul web (statisticile Google Analytics: nr. de vizitatori ai site-ului web, sesiuni, dispozitive, browsere...)

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii nevoilor noastre legale, juridice sau financiare.

5. Care sunt drepturile dvs. conform legislației privind protejarea datelor?

Vă puteți accesa datele cu caracter personal și puteți solicita corecții sub rezerva condițiilor și limitărilor stabilite în legislația aplicabilă.

Dacă locuiți în UE/SEE, drepturile dvs. conform Regulamentului general privind protejarea datelor („GDPR”) includ dreptul de acces la datele dvs. cu caracter personal și de a obține o copie a acestora, dreptul de a solicita corecția sau actualizarea oricăror date cu caracter personal lipsite de acuratețe și dreptul de a obiecta față de sau de a restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal conform condițiilor stabilite în GDPR. De asemenea, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite condiții. În plus, aveți și dreptul la portabilitatea datelor în anumite cazuri. Acesta este dreptul de a solicita returnarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat frecvent și prelucrabil electronic și de a solicita transmiterea acestora către o terță parte, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, fără vreun impediment din partea noastră și sub rezerva obligațiilor dvs. de confidențialitate.

Dacă doriți să exercitați oricare din drepturile de mai sus sau doriți să obțineți mai multe informații, puteți să ne contactați:

  1. Prin corespondență: Protejarea datelor cu caracter personal, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia
  2. Prin formulare de contact la adresa: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/

Vă vom răspunde solicitării fără întârziere și nu mai târziu de o lună de la primirea unei astfel de solicitări, cu excepția cazului în care se permite o perioadă mai îndelungată conform legilor aplicabile privind protejarea datelor.

Pe lângă drepturile dvs. evidențiate mai sus, puteți formula o reclamație adresată autorității de supraveghere competentă, dacă nu sunteți mulțumit de modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal.

6. Pe cine pot contacta pentru mai multe informații?

  1. Prin corespondență: Protejarea datelor cu caracter personal, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia
  2. Prin formulare de contact la adresa: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/