x

Vyberte svoj jazyk

VYHRAJTE ÚČASŤ VO VÝCVIKOVOM TÁBORE STRÁŽCOV VESMÍRU KARATE BOOT CAMP

Áno, je to tak! Ovládnite hru Power Up a máte šancu vyhrať účasť v exkluzívnom výcvikovom tábore STRÁŽCOV VESMÍRU Karate Boot Camp. Súčasťou výhry je aj výlet na miesto natáčania a ubytovanie cez noc.

Hrajte a vyhrajte!

ponuka

jazykyVyhlásenie o zbavení sa zodpovednosti

Žiadne vyhlásenie o záruke alebo presnosti

Aj keď spoločnosť Advanced Power Solutions NV vynakladá všetko primerané úsilie, aby zabezpečila, že všetky informácie na tejto webovej stránke budú správne, nedá sa zaručiť ich presnosť a spoločnosť Advanced Power Solutions NV nepreberá zodpovednosť za presnosť, úplnosť alebo autentickosť akýchkoľvek informácií obsiahnutých na tejto webovej stránke alebo poskytnutých prostredníctvom tejto webovej stránky. Táto webová stránka a všetky informácie a materiály obsiahnuté v tomto dokumente sa poskytujú „tak ako sú“, bez akejkoľvek výslovnej alebo implikovanej záruky.

Hypertextové odkazy

Táto webová stránka môže obsahovať hypertextové odkazy na iné internetové stránky, ktoré boli vyvinuté úplne nezávisle na tejto stránke. Spoločnosť Advanced Power Solutions NV preto neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o presnosť, úplnosť alebo autentickosť informácií obsiahnutých na akejkoľvek inej internetovej stránke, a prístup na akékoľvek iné internetové stránky spojené s touto stránkou je na vlastné riziko návštevníka.

Oznámenie o autorských právach

Celý obsah tejto stránky je chránený autorskými právami. Informácie, text, obrázky alebo grafiku obsiahnuté na tejto webovej stránke môžete používať iba pre svoje osobné, nekomerčné použitie a nesmiete ich reprodukovať, upravovať, prenášať, predávať v rámci licencie alebo publikovať, vcelku ani sčasti, na žiadny účel bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Advanced Power Solutions NV.

Ochranné známky

Všetky ochranné známky, logá a ďalšie ochranné značky zobrazené na tejto stránke sú majetkom spoločnosti Advanced Power Solutions NV, Panasonic Corporation of Japan alebo tretích strán. Nesmiete ich akýmkoľvek spôsobom používať, sťahovať, kopírovať alebo distribuovať bez písomného súhlasu spoločnosti Advanced Power Solutions NV, Panasonic Corporation alebo príslušnej tretej strany.

Zodpovednosť

Spoločnosť Advanced Power Solutions NV sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, následné alebo špeciálne škody, ktoré vzniknú v dôsledku alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiacim s vaším prístupom na webovú stránku alebo jej používaním, vrátane, ale nielen, akýchkoľvek škôd spôsobených vírusmi, ktoré by ovplyvnili vaše počítačové zariadenie či vaším spoliehaním sa na informácie získané prostredníctvom tejto stránky.

PRÍSTUPOM NA TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU A JEJ POUŽÍVANÍM PRIJÍMAJTE TIETO ZÁSADY, A TO BEZ AKÝCHKOĽVEK OBMEDZENÍ ALEBO KVALIFIKÁCIE. VÁŠ PRÍSTUP NA TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU UPRAVUJÚ TIETO ZÁSADY (KTORÉ SÚ ČAS OD ČASU AKTUALIZOVANÉ), AKO AJ VŠETKY UPLATNITEĽNÉ ZÁKONY.