x

Vyberte svoj jazyk

VYHRAJTE ÚČASŤ VO VÝCVIKOVOM TÁBORE STRÁŽCOV VESMÍRU KARATE BOOT CAMP

Áno, je to tak! Ovládnite hru Power Up a máte šancu vyhrať účasť v exkluzívnom výcvikovom tábore STRÁŽCOV VESMÍRU Karate Boot Camp. Súčasťou výhry je aj výlet na miesto natáčania a ubytovanie cez noc.

Hrajte a vyhrajte!

ponuka

jazyky

Vyhlásenie spoločnosti Advanced Power Solutions o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako používame akékoľvek informácie, ktoré o vás získame (nazývané „osobné informácie“, vysvetlené nižšie). Prijatím vyskakovacieho okna s informáciami o zásadách používania súborov cookies vyjadrujete svoj jednoznačný súhlas s týmito všeobecnými podmienkami použitia.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na služby, zariadenia, produkty, webové stránky alebo aplikácie, ktoré sa odvolávajú na vyhlásenie o ochrane osobných údajov alebo naň odkazujú (spoločne len naše „služby“) a bude platiť, keď naše služby využijete prostredníctvom počítača, mobilného telefónu, tabletu, televízora alebo iného zariadenia.

1. Čo je osobná informácia?

Na účely tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, „Osobné informácie“ pozostávajú z akýchkoľvek informácií, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby (napr. vás). Napríklad informácie, ktoré vás identifikujú, môžu predstavovať vaše meno, adresu, telefónne číslo, fotografie, platobné informácie, konkrétne identifikačné číslo produktu/zariadenia od spoločnosti Advanced Power Solutions, ktoré ste si zakúpili, údaje o polohe, online identifikátor (napríklad súbory cookies a vaša IP adresa) atď. Informácie, ktoré vás neidentifikujú samé o sebe, ale ktoré s vami spojíme, sa tiež považujú za osobné informácie.

2. Aké osobné informácie o vás spoločnosť Advanced Power Solutions zhromažďuje?

A. Osobné informácie, ktoré o sebe poskytnete priamo

Niektoré služby, ktoré ponúkame, umožňujú/vyžadujú, aby ste nám poskytli vaše osobné informácie.

 • Keď si vytvoríte konto APS na našich webových stránkach, v našich aplikáciách
  Keď si vytvoríte účet APS na webovej stránke alebo v aplikácii od spoločnosti APS, požiadame vás o poskytnutie určitých osobných informácií, ako napríklad vaše pohlavie, krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, dátum narodenia a krajina bydliska. Požadované špecifické informácie sa môžu líšiť v závislosti od služby, ktorú ste si vybrali.
 • Keď si zaregistrujete produkt alebo zariadenie u spoločnosti APS
  Ak sa rozhodnete zaregistrovať si u nás príslušný produkt alebo zariadenie, aby sme vám povolili určité funkcie alebo poskytli možnosť čerpania výhod z akejkoľvek rozšírenej záruky alebo propagácie. Ak chcete zaregistrovať svoj produkt alebo zariadenie, môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje, ako napríklad vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a informácie o produkte alebo zariadení od spoločnosti APS, ktoré vlastníte, napríklad jeho sériové číslo (alebo iný identifikátor produktu/zariadenia) a dátum jeho zakúpenia.
 • Keď komunikujete so spoločnosťou APS
  Keď nás kontaktujete alebo komunikujete s našimi zástupcami zákazníckej podpory prostredníctvom e-mailu, živého rozhovoru, telefonicky alebo osobne, môžeme zhromažďovať vaše osobné informácie, ako napríklad vaše meno, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a kontaktné preferencie; a môžeme tiež zhromažďovať informácie o produktoch alebo zariadeniach od spoločnosti APS, ktoré vlastníte, ako napr. ich sériové čísla a dátum ich zakúpenia. Taktiež môžeme vytvoriť protokoly/hlásenia, ktoré sú užitočné pri diagnostike problémov súvisiacich s výkonom produktu alebo aplikácie a zachytávajú informácie týkajúce sa problému. Tieto informácie používame na poskytovanie zákazníckej a produktovej podpory. Môžeme pristupovať k vášmu účtu „My APS“ alebo iným príslušným účtom APS, aby sme vám poskytli potrebnú pomoc alebo podporu, ktorú požadujete teraz alebo ste požadovali skôr. Takisto môžeme zaznamenať a skontrolovať vaše rozhovory s našimi zástupcami zákazníckej podpory (napríklad, keď nás kontaktujete telefonicky) pre potreby školenia a vybavovania sťažností a tiež môžeme skontrolovať všetky informácie, ktoré ste poskytli v rámci dobrovoľného zákazníckeho prieskumu. Vaše konverzácie s nami zaznamenáme a/alebo skontrolujeme len vtedy, ak nám to umožňujú platné zákony a oznámime vám to najneskôr na začiatku rozhovoru.
 • Správy a fóra
  Niektoré webové stránky a aplikácie spoločnosti APS obsahujú prehľad správ, fóra, bulletiny, funkciu chatu, blogy a podobné funkcie („Komunitné príspevky“), prostredníctvom ktorých môžete odosielať informácie, správy a iné materiály. Keď zverejňujete akékoľvek osobné informácie prostredníctvom takýchto služieb, odporúčame vám byť veľmi opatrní, pretože sa môžu stať verejnými informáciami a budú k dispozícii pre návštevníkov našich webových stránok a širokú verejnosť. Aby sme sa mohli podieľať na komunitných príspevkoch, zhromažďujeme určité osobné informácie, ktoré obsahujú vaše meno, používateľské meno, heslo, e-mailovú adresu, dátum narodenia a kontaktné údaje (napr. e-mailovú adresu, telefónne číslo) a v určitých prípadoch informácie o produkte, ako napr. číslo modelu a sériové číslo a akékoľvek ďalšie informácie, o ktorých sa rozhodnete komunikovať prostredníctvom takýchto komunitných príspevkov.
 • Propagačné kampane, hry, žrebovania cien a súťaže
  Ak sa zapojíte do stávok, súťaží, online hier, žrebovaní cien alebo online propagačných akcií, napr. vrátenie peňazí („Aktivity“), môžeme použiť vami poskytnuté osobné údaje na správu aktivít, ktoré zahŕňajú vaše meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, dátum narodenia a krajinu trvalého bydliska. V rozsahu, v akom sú podmienky akejkoľvek takejto propagácie týkajúcej sa zaobchádzania s osobnými informáciami o vás v rozpore s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, budú nadradené podmienky propagácie a my vás poučíme o tom, aby ste si starostlivo preštudovali všetky zmluvné podmienky týkajúce sa špecifickej aktivity.
 • Predplatné a letáky s novinkami
  Ak sa prihlásite k odberu našich propagačných oznámení a letákov a novinkami, budeme zhromažďovať vaše osobné informácie, vrátane vašej e-mailovej adresy, krstného mena, priezviska a pohlavia. Služby predplatného vám budeme poskytovať iba v súlade s platnými zákonmi a len vtedy, ak ste o to výslovne požiadali.
 • Keď nahráte osobné informácie na webovú stránku spoločnosti APS alebo do online aplikácie
  Okrem vyššie uvedeného môžeme zhromažďovať aj iné osobné informácie, ktoré poskytnete odovzdaním obsahu (napríklad videí alebo fotografií) na naše webové stránky alebo do online aplikácií. V takýchto prípadoch môže dochádzať k zhromažďovaniu nasledujúcich osobných informácií na zverejnenie obsahu na našich webových stránkach alebo v online aplikáciách: vaše meno, e-mailová adresa, fakturačné údaje ako dôkaz (napr. pre niektoré online propagačné kampane) a akékoľvek osobné informácie nachádzajúce sa v obsahu, ktorý sa rozhodnete nahrať. Ak takýto obsah zhromažďujeme, konáme tak len v súlade s platnými zákonmi.

B. Informácie o vašom používaní služieb

Môžeme zhromažďovať informácie o používaní našich služieb prostredníctvom softvéru vo vašom zariadení/produkte od spoločnosti APS a inými prostriedkami alebo o používaní našich online aplikácií. Môžeme zhromažďovať, napr.:

 • Informácie o zariadení/produkte – napríklad váš hardvérový model, MAC adresa rozhrania bezdrôtovej siete zariadenia a číslo mobilného telefónu, ktoré zariadenie používa v prípade, že kontaktujete mobilnú sieť spoločnosti APS, operačný systém vášho mobilného zariadenia, typ používaného prehliadača mobilného zariadenia, nastavenie časového pásma a ďalšie jedinečné identifikátory zariadení, IP adresa, detaily operačného systému a nastavenia zariadenia, ktoré používate na prístup k službám.
 • Informácie denníka - napríklad čas a dĺžka trvania vášho používania služby, termíny vyhľadávacích dopytov zadávaných prostredníctvom služieb a všetky informácie uložené v súboroch cookies, ktoré sme nastavili vo vašom zariadení (napríklad váš počítač, mobilný telefón alebo tablet) alebo v našej aplikácii.
 • Informácie o polohe - napríklad GPS signály vášho produktu alebo zariadenia, alebo informácie o blízkych prístupových bodoch WiFi a signálnych vežiach mobilných telefónov, ktoré nám môžu byť poskytnuté pri vašom používaní určitých služieb. Niektoré z našich služieb s povolenou lokalizáciou vyžadujú vaše osobné informácie, aby fungovali. Ak chcete použiť konkrétnu funkciu, budete vyzvaní, aby ste v čase zhromažďovania údajov súhlasili s používaním vašich údajov na tento účel. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavení vo vašom zariadení/produkte.
 • Hlasové informácie - napríklad nahrávky vášho hlasu, ktoré vytvárame a ktoré sa môžu ukladať na našich serveroch, keď používate hlasové povely.
 • Ďalšie informácie - o vašom používaní služieb, ako sú napríklad online aplikácie, ktoré používate, navštívené webové stránky a spôsob interakcie s obsahom ponúkaným prostredníctvom našich služieb.

C. Osobné informácie z externých zdrojov

Osobné informácie môžeme získať od tretích strán (t. j. iných spoločností). Ďalšie podrobnosti nájdete v nasledujúcich doplňujúcich informáciách:

 • Informácie z verejne dostupných zdrojov
  Osobné informácie o vás môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov za predpokladu, že prijatie takýchto informácií je v súlade s platnými zákonmi, ktoré môžeme kombinovať s inými informáciami, ktoré dostaneme od vás alebo o vás.
 • Keď sa prihlásite k účtu s prihlasovacími údajmi z vašich sociálnych médií
  Taktiež môžeme získať informácie o vás zo stránok sociálnych sietí, keď sa rozhodnete spojiť s týmito stránkami. Účet APS vám umožňuje zaregistrovať sa a prihlásiť sa prostredníctvom svojho účtu na sieti Facebook, Youtube (alebo na inej sociálnej sieti). Ak tak učiníte, povolíte spoločnosti Facebook (alebo inému účtu sociálnych sietí) zdieľať s nami určité osobné údaje z vášho účtu na sociálnej sieti Facebook. Tieto osobné údaje zahŕňajú vaše meno, pohlavie, všeobecnú polohu, odkaz na váš profil na sociálnej sieti Facebook, časové pásmo, dátum narodenia, obrázok vášho profilu, vaše označenia „páči sa mi“ a váš zoznam „priateľov“. Tieto osobné údaje sú zhromažďované spoločnosťou Facebook ako správcom a sú nám poskytované a vzťahuje sa na ne toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Odporúčame, aby ste sa oboznámili s fungovaním systému Facebook, aby ste vedeli, ako môžete spravovať svoje osobné údaje a ich zdieľanie službou Facebook s našou spoločnosťou prostredníctvom nastavenia ochrany osobných údajov vo vašom účte Facebook.

3. Na akom právnom základe spracovávame osobné informácie?

Nesmieme spracovávať osobné informácie, ak sa nemôžeme oprieť o platný právny základ. Preto budeme spracovávať vaše osobné informácie len vtedy, keď:

 • sme získali váš predchádzajúci jednoznačný súhlas;
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvných záväzkov voči vám alebo na splnenie krokov pred uzatvorením zmluvy, o ktoré ste požiadali;
 • je spracovanie nevyhnutné na splnenie našich zákonných alebo regulačných povinností;
 • je spracovanie nevyhnutné na ochranu vašich životných záujmov alebo záujmov inej fyzickej osoby;
 • alebo je spracovanie nevyhnutné pre naše legitímne záujmy, s výnimkou prípadov, keď sú prekonané vašimi záujmami alebo základnými právami a slobodami. Príklady takýchto „legitímnych záujmov“ sú:
  • využívanie nákladovo efektívnych služieb (napríklad sa môžeme rozhodnúť používať určité platformy ponúkané dodávateľmi);
  • ochrana bezpečnosti našich IT systémov, architektúry a sietí; a
  • splnenie našich cieľov v oblasti korporátnej a sociálnej zodpovednosti.

4. Ako používame vaše osobné informácie?

Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme, môžeme použiť na nasledujúce účely:

 • Vytvorenie účtu/prihlásenie sa na našich webových stránkach, aplikáciách – umožní vám vytvoriť si profil na našich webových stránkach, aplikáciách a umožní vám prihlásiť sa na takéto webové stránky a aplikácie
 • Registrácia produktov/zariadení - registrácia vás a vášho zariadenia alebo produktu do niektorej z našich služieb;
 • Poskytovanie našich služieb - poskytovanie našich služieb alebo akejkoľvek špeciálnej funkcie, ktorú požadujete, a to aj z dôvodu, aby sme mohli plniť svoje záväzky vyplývajúce z akejkoľvek zmluvy s vami (napríklad záruka na produkt alebo zariadenie);
 • Prieskumy - žiadosť o poskytnutie vašich názorov alebo pripomienok k našim službám a vykonanie ďalších prieskumov;
 • Prispôsobený a cielený obsah - poskytovanie prispôsobeného obsahu a poskytovanie odporúčaní na základe vašich predchádzajúcich aktivít v našich službách. Osobné informácie môžeme používať na efektívnejšie zacielenie našich služieb, obsahu, odporúčaní, reklám a komunikácie (viac informácií k tomu nájdete v našich zásadách používania súborov cookies);
 • Marketingové aktivity - poskytovanie letákov s novinkami a iných oznámení poštou, e-mailom, telefónom a/alebo textovou správou (SMS) iba vtedy, ak ste poskytli svoj súhlas, alebo nám to umožňujú platné právne predpisy.
 • Profilovanie – vytváranie predpovedí o vašich záujmoch a poskytovanie priameho marketingu na tomto základe;
 • Reklama - pre inzerciu, ako napríklad poskytovanie prispôsobených reklám a sponzorovaného obsahu a odosielanie propagačných oznámení;
 • Analytické účely - pre hodnotenie a analýzu nášho trhu, zákazníkov, produktov, zariadení a ďalších služieb (vrátane žiadosti o poskytnutie vašich názorov na naše produkty a služby a vykonávanie zákazníckych prieskumov);
 • Štatistika – vytvorenie anonymných a agregovaných štatistík o používaní našich služieb. Tieto anonymizované údaje môžu byť zdieľané s tretími stranami;
 • Zlepšenie služby – vývoj a vylepšovanie nových a existujúcich produktov a služieb od spoločnosti Advanced Power Solutions, odporúčaní, reklám a ďalšej komunikácie a získanie podrobnejších informácií o vašich preferenciách;
 • Služby zákazníckej podpory - poskytovanie služieb zákazníckej podpory pre vaše zariadenie alebo produkt, alebo riešenie akýchkoľvek ďalších požiadaviek, ktoré môžete mať na zákaznícku podporu (napríklad spracovanie sťažností);
 • Obchodné účely - monitoring obchodnej činnosti a vedenie interných záznamov;
 • Publikovanie vašich pripomienok - ak odovzdávate recenzie produktov alebo zariadení, komentáre, alebo obsah na našu webovú stránku alebo do našich aplikácií, alebo ak ste reagovali na dobrovoľný prieskum, môžeme odkazovať, publikovať alebo propagovať vaše komentáre aj v našich vlastných reklamách;
 • Zabezpečenie – na ochranu našich zákazníkov (napr. na zabránenie spamu alebo pokusom o podvádzanie používateľov našich služieb); na prevádzkovanie a udržiavanie bezpečnosti našich služieb (napr. zabránenie alebo zastavenie útoku na naše systémy alebo siete); alebo na ochranu práv a majetku spoločnosti Advanced Power Solutions, vrátane presadzovania akýchkoľvek podmienok alebo dohôd upravujúcich používanie našich služieb;
 • Zákonné povinnosti – dodržiavanie našich zákonných povinností podľa právnych predpisov členských štátov alebo podľa právnych predpisov Európskej únie;
 • Súťaže a propagačné akcie - vykonávanie aktivity a zaznamenávanie vašej účasti na týchto akciách tak, ako to umožňuje zákon, ako aj poskytovanie vašich osobných informácií našim partnerom a sponzorom týchto aktivít;
 • Školenie - na účely školenia zamestnancov a zabezpečenie kvality, najmä vo vzťahu k našim zástupcom zákazníckej podpory;
 • Aktualizácie - komunikácia s vami, vrátane komunikácie s vami o vašom účte, profiloch alebo transakciách s nami; poskytovanie dôležitých informácií o vašich produktoch, zariadeniach, aplikáciách alebo iných službách; zasielanie oznámení o akýchkoľvek podstatných zmenách vyhlásenia o ochrane osobných údajov;
 • Kombinovanie osobných údajov – kombinovanie osobných informácií, ktoré zhromažďujeme od vás, napríklad na účely poskytovania lepších podporných služieb a osobnejšieho obsahu;
 • Korporátna transakcia – riadenie korporátnych transakcií týkajúcich sa našej spoločnosti, vrátane reorganizácie, zlúčenia, prevodu, predaja, spoločného podniku, postúpenia alebo iného predaja celku alebo akejkoľvek časti podnikania, majetku alebo akcií spoločnosti Advanced Power Solutions, vrátane okrem iného v spojitosti s konkurzom alebo podobným konaním.

5. Komu a kde poskytujeme vaše osobné informácie?

Vaše osobné údaje nezverejníme tretím stranám na ich vlastné nezávislé marketingové alebo obchodné účely bez vášho súhlasu. Môžeme však zverejniť vaše osobné informácie nasledujúcim subjektom:

A. Externí príjemcovia osobných údajov

 • Dcérske spoločnosti Advanced Power Solutions
  Možno bude potrebné, aby sme vaše osobné údaje previedli na iné dcérske spoločnosti Advanced Power Solutions, aby sme vám mohli poskytovať požadované služby alebo akékoľvek iné služby/pomoc, o ktoré žiadate. Všetky dcérske spoločnosti Advanced Power Solutions musia dodržiavať nariadenia na ochranu osobných údajov uvedené v tomto vyhlásení.
 • Vybraní partneri
  Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi starostlivo vybranými obchodnými partnermi, vrátane operátorov bezdrôtových sietí. Títo partneri môžu používať vaše osobné informácie na poskytovanie služieb spoločnosti APS, ktoré požadujete (napríklad videoobsah), na odhadovanie vašich záujmov a poskytovanie propagačných materiálov, reklám a iných materiálov.
 • Poskytovatelia služieb
  Využívame externých poskytovateľov služieb, ktorí nám pomáhajú spravovať určité činnosti a služby v našom mene, ako napríklad spracovanie vašich nákupov a doručovanie produktov, spravovanie činností, spracovanie platieb kreditnou kartou, posielanie poštových správ a e-mailov, odosielanie textových správ (SMS), poskytovanie reklám, analýza využívania našich služieb, sledovanie efektívnosti našich marketingových kampaní, umožnenie používateľom pripojiť sa k ich sociálnej sieti, poskytovanie služieb kontroly podvodov a služieb zákazníckej podpory. Osobné informácie o vás môžeme zdieľať s takýmito externými poskytovateľmi služieb výhradne s cieľom umožniť im poskytovať služby v našom mene a títo budú konať iba v súlade s našimi pokynmi. Tu sú príklady externých poskytovateľov, ktorých využívame:
  • Poskytovatelia e-mailových služieb - cloudové služby, napr. služba Eloqua od spoločnosti Oracle slúži na to, aby nám pomohla pri odosielaní e-mailov podľa vašich marketingových preferencií;
  • Poskytovatelia analytických služieb - poskytovatelia analytických služieb nám pomáhajú pochopiť používanie našich produktov/zariadení a iných služieb, aby sme mohli naše služby vylepšiť. Na analýzu v súčasnosti využívame službu Google Analytics. Bližšie informácie nájdete v našich zásadách používania súborov cookies.
 • Poskytovatelia sociálnych sietí
  Vaše osobné informácie, ako napríklad vašu e-mailovú adresu, môžeme poskytnúť niektorým poskytovateľom sociálnych sietí, aby nám mohli pomôcť zobrazovať reklamy na naše služby na vašich stránkach v sociálnych sieťach. Vaše osobné údaje budeme zdieľať iba s poskytovateľmi sociálnych sietí v súlade s vašimi marketingovými preferenciami a platnými zákonmi.
 • Tretie strany vyžadované zákonom alebo za účelom ochrany našich služieb
  Vaše osobné údaje zverejníme, aby sme dodržiavali platné zákony alebo v reakcii na platný súdny proces a aj na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní alebo iných štátnych orgánov; na ochranu našich zákazníkov (napr. zabránenie spamu alebo pokusom podviesť používateľov našich služieb); prevádzkovanie a udržiavanie bezpečnosti našich služieb (napr. zabránenie alebo zastavenie útoku na naše systémy alebo siete); alebo na ochranu práva alebo majetku spoločnosti Advanced Power Solutions, vrátane presadzovania akýchkoľvek podmienok alebo dohôd upravujúcich používanie našich služieb.
 • Anonymné štatistiky
  Pripravujeme a vyvíjame anonymné, agregované alebo všeobecné údaje a štatistiky na rôzne účely (ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov). Keďže tieto údaje sú anonymné (t. j. nie je možné vás na ich základe identifikovať), nepovažujeme tieto informácie za osobné informácie. Ako také ich môžeme zdieľať s treťou stranou (ako sú naše dcérske spoločnosti, partneri, inzerenti alebo iní).
 • Iné strany s vaším súhlasom alebo na základe vášho usmernenia
  Osobné informácie o vás môžeme zdieľať s tretími stranami, keď s tým súhlasíte alebo o takéto zdieľanie žiadate. Viacero služieb spoločnosti APS vám poskytuje možnosť a schopnosť odovzdávať a zdieľať určité osobné informácie, napríklad správy, fotografie, videá a iný obsah. Akékoľvek osobné informácie, ktoré ste sa rozhodli odovzdať a zdieľať na verejne prístupnom profile, môžu byť prezerané a sprístupnené ostatným. V takom prípade by ste mali vždy pri používaní takýchto služieb spoločnosti APS postupovať obozretne.

B. Medzinárodný prenos údajov

Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu byť uložené a spracované vo vašom regióne alebo môžu byť prenesené a uložené alebo inak spracované mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), vrátane okrem iného v Kanade a v Japonsku alebo v akejkoľvek inej krajine, ktorá neponúka rovnakú úroveň ochrany údajov, akú uznala Európska komisia, a na územiach, kde spoločnosť APS alebo jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti alebo poskytovatelia služieb prevádzkujú svoje zariadenia.

V prípade prenosu vašich osobných údajov mimo územie EHP zabezpečíme, aby boli zavedené vhodné záruky, ako sú príslušné dohody o prevode a mechanizmy (napr. modelové doložky EÚ), ktoré pomôžu zabezpečiť, aby naši externí poskytovatelia služieb poskytovali primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov. V tomto smere môžete požiadať o dodatočné informácie a na požiadanie môžete obdržať kópiu príslušných bezpečnostných opatrení zaslaním žiadosti kontaktom uvedeným nižšie v časti Kontakt/Ďalšie informácie v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

6. Čo robíme pre zaistenie bezpečnosti vašich osobných informácií?

A. Všeobecne

Spoločnosť Advanced Power Solutions zaviedla príslušné fyzické a technické opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s našimi službami. Tieto opatrenia zohľadňujú:

 • súčasný stav techniky;
 • náklady na implementáciu;
 • povahu údajov; a
 • riziko spracovania.

Účelom je ochrana pred náhodným alebo nezákonným zničením alebo zmenou, náhodnou stratou, neoprávneným sprístupnením alebo prístupom a pred inými protiprávnymi formami spracovania.

Upozorňujeme však, že hoci podnikáme vhodné kroky na ochranu vašich osobných údajov, žiadna webová stránka, produkt, zariadenie, on-line aplikácia alebo prenos dát, počítačový systém alebo bezdrôtové pripojenie, nie je úplne bezpečné, a preto nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich osobných informácií.

B. Šifrovanie

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú uložené na našich zabezpečených serveroch. V prípade, že sme vám (alebo ste si sami vybrali) zadali heslo, ktoré vám umožňujú prístup k určitým službám, ste zodpovední za zachovanie dôvernosti tohto hesla a žiadame vás, aby ste toto heslo s nikým nezdieľali.

C. Používanie sociálnych médií a fór

Niektoré služby zahŕňajú funkcie sociálnych sietí, chatu alebo fóra. Mali by ste zabezpečiť, aby ste pri používaní týchto funkcií nepoužívali žiadne osobné informácie, ktoré nechcete zverejniť alebo poskytnúť iným používateľom.

7. Aké máte práva a ako ich môžete uplatniť?

A. Aké máte práva?

Spoločnosť Advanced Power Solutions zhromažďuje, uchováva a spracúva vaše osobné údaje v súlade s vašimi právami podľa platných zákonov na ochranu osobných údajov.

Vaše práva v rámci európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zahŕňajú právo na prístup ku kópii vašich osobných informácií, právo požiadať o opravu alebo aktualizáciu nepresných osobných informácií a právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných informácií za podmienok uvedených v platnom právnom poriadku.

Máte tiež právo požiadať o vymazanie vašich osobných informácií a ak ste súhlasili so spracovaním vašich osobných informácií, máte právo kedykoľvek odvolať taký súhlas (toto odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania informácií v období pred vykonaním odvolania súhlasu). Okrem toho máte v niektorých prípadoch aj právo na prenos údajov. Toto je právo na požiadanie o vrátenie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a vyžiadanie si odovzdania takýchto osobných informácií tretej strane bez akýchkoľvek prekážok z našej strany a podľa vášho vlastného uváženia.

B. Uplatnenie vašich práv

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás prostredníctvom pomocou ktoréhokoľvek z nižšie uvedených komunikačných prostriedkov v časti Kontakt/Ďalšie informácie v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

C. Sťažnosti

Ak nie ste spokojní s tým, ako spracovávame vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených komunikačných prostriedkov v časti Kontakt/Ďalšie informácie v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo alternatívne môžete podať sťažnosť na príslušný orgán dohľadu ako doplnok k vašim vyššie uvedeným právam.

8. Uchovanie údajov – Ako dlho budeme uchovávať vaše osobné informácie

Vaše osobné informácie budeme uchovávať počas obdobia, ktoré je nevyhnutné na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené vaše osobné údaje, ako je to uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, pokiaľ si zákon nevyžaduje dlhšie obdobie uchovávania údajov. Ak vaše osobné informácie už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo na účely vyžadované platnými zákonmi, budú vymazané a/alebo vrátené v súlade s platnými právnymi predpismi.

9. Externé odkazy a produkty v rámci našich služieb

Naše webové stránky, aplikácie a produkty, môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky tretích strán, ktoré neprevádzkuje spoločnosť APS, a naše webové stránky alebo váš produkt a zariadenia môžu obsahovať aplikácie, ktoré si môžete prevziať od tretích strán. Tieto prepojené stránky a aplikácie nie sú pod kontrolou spoločnosti APS, a preto nie sme zodpovední za postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo za obsah akýchkoľvek prepojených webových stránok a online aplikácií. Ak sa rozhodnete používať webové stránky alebo aplikácie tretích strán, všetky osobné údaje zhromaždené na webových stránkach alebo aplikáciách tretej strany budú podliehať akýmkoľvek existujúcim pravidlám ochrany osobných údajov tejto tretej strany. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov všetkých tretích strán, ktorým poskytnete osobné informácie.

10. Súbory Cookies

A. Čo sú súbory cookies?

Spoločnosť Advanced Power Solutions, ako aj niektoré ďalšie tretie strany, ktoré poskytujú obsah, reklamu alebo iné funkcie v našich službách, môžu používať súbory cookies a iné technológie v určitých oblastiach našich služieb. Súbory cookies sú malé sledovacie kódy, ktoré si môže prečítať webový server v doméne, ktorá súbor cookie umiestnila na váš pevný disk. Súbory cookies môžeme použiť na uloženie vašich preferencií a nastavení, na pomoc pri prihlasovaní, poskytovaní cielených reklám a pri analýze operácií na stránkach.

Upozorňujeme vás, že váš prehliadač môžete upraviť tak, aby vás upozornil na prijímanie súborov cookies. Ak nechcete prijímať súbory cookies, môžete úplne odmietnuť súbory cookies aktiváciou príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Upozorňujeme vás, že ak sa rozhodnete odmietnuť všetky súbory cookies, niektoré funkcie týchto služieb nemusia byť dostupné alebo nemusia fungovať správne. Nakoniec môžete vymazať aj súbory cookies, ktoré už boli odoslané.

B. Ďalšie informácie o súboroch cookies

Ďalšie informácie o tom, čo sú súbory cookies, o tom, ako ich používa spoločnosť APS a iné tretie strany, a podrobnosti o tom, ako môžete používanie súborov cookies zakázať, nájdete v našich zásadách používania súborov cookies.

11. Vaše voľby (napr. marketingové e-maily alebo iné)

My a ostatné dcérske spoločnosti Advanced Power Solutions môžeme používať vaše osobné údaje (ako napr. vaše kontaktné informácie (napr. meno, priezvisko, pohlavie, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo)) na zasielanie marketingovej korešpondencie poštou, e-mailom, telefonicky a/alebo textovými správami (napr. SMS) v súvislosti s produktmi, zariadeniami a inými službami spoločnosti APS v súlade s vašimi e-mailovými a kontaktnými preferenciami alebo iným vaším súhlasom.

Keď si zakúpite produkty alebo zariadenia spoločnosti APS, kontaktujete našich zástupcov zákazníckej podpory, vytvoríte si účet alebo profil jednej z našich služieb alebo si objednáte niektorú z našich služieb, môže vám byť poskytnutá možnosť prihlásiť sa na zasielanie (alebo tam, kde je to zákonom povolené, právo odhlásiť sa z takejto služby) marketingovej korešpondencie. Osobné informácie nezdieľame s tretími stranami na marketingové účely tretích strán.

Vaše osobné údaje môžeme tiež použiť na personalizáciu a efektívnejšie zacielenie našej marketingovej komunikácie, aby sme v čo najväčšej možnej miere zabezpečili, že každá korešpondencia súvisiaca s marketingom bude pre vás relevantná.

Ak chcete zrušiť prijímanie marketingovej korešpondencie od spoločnosti APS, aktualizujte svoje preferencie e-mailov a kontaktov alebo kliknite na položku „Odhlásiť z odberu“ v ktoromkoľvek marketingovom alebo propagačnom e-maile, ktorý od nás dostanete.

12. Osobné informácie detí

A. Kto sa považuje za dieťa?

Spoločnosť Advanced Power Solutions považuje za dieťa osobu, ktorá ešte nedosiahla vek 16 rokov, alebo v mladšom veku podľa toho, ako to stanovujú príslušné zákony na ochranu osobných údajov.

B. Zbierame osobné informácie od detí?

Vedome nezbierame, ani sa nesnažíme zbierať osobné informácie od detí alebo o deťoch bez súhlasu rodiča alebo opatrovníka. Tam, kde zhromažďujeme osobné údaje od detí, budeme vždy vyvíjať primerané úsilie, aby sme si overili, že rodič alebo opatrovník dieťaťa s tým súhlasil.

C. Čo robíme, keď nám deti odošlú osobné informácie?

Ak zistíme, že osobné informácie, ktoré nám boli predložené, sa týkajú dieťaťa bez súhlasu rodiča alebo opatrovníka, vynaložíme primerané úsilie: aby sme tieto osobné informácie vymazali čo najskôr alebo ak vymazanie nie je možné, zaistíme, aby sa tieto osobné informácie nepoužívali na žiadny účel ani neboli ďalej poskytnuté žiadnej tretej strane.

D. Otázky rodičov alebo opatrovníkov

Ak ste rodič alebo opatrovník a máte otázky týkajúce sa spracovania osobných informácií vášho dieťaťa spoločnosťou APS, kontaktujte nás pomocou informácií uvedených v časti „Kontaktujte nás/Ďalšie informácie“ nižšie.

13. Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Advanced Power Solutions môže z času na čas zmeniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. „Dátum poslednej aktualizácie“ v spodnej časti tejto stránky uvádza, kedy bolo oznámenie naposledy aktualizované a akékoľvek zmeny nadobudnú účinnosť po oznámení revidovaného vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Upozorníme vás, ak budú tieto zmeny podstatné a ak to vyžadujú príslušné zákony, vyžiadame si váš súhlas. Toto vyhlásenie oznámime e-mailom alebo zverejnením oznámenia o zmenách na webovej stránke spoločnosti Advanced Power Solutions alebo prostredníctvom príslušných služieb.

14. Kontaktujte nás/Bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo použitia vašich osobných informácií, alebo ak chcete opraviť, zablokovať, zrušiť, namietať voči, pristupovať k, odvolať svoj súhlas s akýmkoľvek príslušným aspektom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, alebo odstrániť niektoré z vašich osobných informácií, kontaktujte nás:

Advanced Power Solutions NV
Brusselsesteenweg 502
1731 Zellik
Belgicko
Registrovaná spoločnosť č. 0414.688.361

Dátum poslednej aktualizácie: 27/09/2021