FITONI VENDIN TUAJ NË SERITË TELEVIZIVE TË POWER RANGERS

Ja shani juaj! Na dërgoni një video të shkurtër dhe mund të luani si shtesë në seritë televizive të POWER RANGERS. Udhëtimi përfshin fluturime në setin ekzotik dhe akomodimin brenda natës.

Fitoni!

menyja

gjuhët

Si je një
POWER RANGER
në jetën e përditshme?

Krijoni një video të shkurtër që të na i tregoni shkathtësitë tuaja në POWER RANGERS
dhe mund të fitoni mundësinë për t'u shfaqur në seritë televizive!

Fitoni vendin tuaj

Zbuloni heroin
brenda jush!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fitoni vendin tuaj

Fitoni çmime

Ngarkoni një video për të fituar vendin tuaj në seritë televizive të POWER RANGERS dhe shumë çmime të tjera. Çdo muaj ofrohet një shans i ri për të fituar dhurata nga POWER RANGERS dhe Panasonic.

Shikoni të gjitha videot

Fitoni çmime

Ngarkoni një video për të fituar vendin tuaj në seritë televizive të POWER RANGERS dhe shumë çmime të tjera. Çdo muaj ofrohet një shans i ri për të fituar dhurata nga POWER RANGERS dhe Panasonic.

Shikoni të gjitha videot