x

Zgjidhni gjuhën

FITONI VENDIN TUAJ NË SERITË TELEVIZIVE TË POWER RANGERS

Ja shani juaj! Na dërgoni një video të shkurtër dhe mund të luani si shtesë në seritë televizive të POWER RANGERS. Udhëtimi përfshin fluturime në setin ekzotik dhe akomodimin brenda natës.

Fitoni!

menyja

gjuhët

Lewis

MB

FITONI VENDIN TUAJ
NË SERITË TELEVIZIVE!

Fituesi i çmimit të parë do të luajë si shtesë në seritë televizive të POWER RANGERS! Ju ofrohet gjithashtu një fluturim në setin ekzotik dhe akomodim për kohëzgjatjen e xhirimit.

Shkoni te konkursi