x

Välj ditt språk

VINN EN POWER RANGERS KARATE BOOT CAMP

Ja det stämmer! Bemästra Power Up-spelet och ha en chans att vinna ett exklusivt POWER RANGERS Karate Boot Camp. Detta inkluderar resan till platsen och övernattning.

Spela och vinn!

meny

språkTävlingsregler

ARTIKEL 1

En gratis tävling utan inköpsskyldighet organiseras av Advanced Power Solutions NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgien, från 15/04/2021 till 30/12/2021 Du kan endast delta i denna tävling via tävlingswebbplatsen (poweryourday.win).

ARTIKEL 2

Tävlingen är öppen för vuxna från 18 års ålder och äldre (eller yngre personer med föräldrartillstånd) som är bosatta i följande länder: Albanien, Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Republiken Nordmakedonien, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna, Turkiet, Storbritannien, Ukraina. Utesluter invånare i de länder som arbetar för Advanced Power Solutions NV och Hasbro, Inc. och personal vid centret som samordnar tävlingen, tillsammans med deras närmaste familjer (till och med den första generationen). Advanced Power Solutions NV har rätt att utesluta en person från deltagande när som helst (och utan att behöva ange skäl) under en viss tid under tävlingen som anordnats av Advanced Power Solutions NV baserat på deras intrång i - eller misstanke om intrång i - en av reglerna och villlkoren för deltagnade, eller vid missbruk, överträdelse eller bedrägligt deltagande i tävlingen. Deltagande i tävlingen på ett organiserat sätt och/eller som grupp ska betraktas som bedrägeri och automatiskt leda till utestängning. Du informeras härmed om att Advanced Power Solutions NV har implementerat vissa åtgärder mot bedrägligt beteende, inklusive men inte begränsat till att identifiera tillvägagångssätt som kraftig användning av en enda IP-adress.

ARTIKEL 3

För att delta i tävlingen måste deltagarna följa proceduren som anges på webbplatsen (poweryourday.win) och registrera sig med en giltig e-postadress. Det finns inget annat sätt att delta i tävlingen än det sätt som beskrivs i dessa regler. Alla ofullständiga eller felaktigt formaterade tävlingsbidrag kommer anses vara ogiltiga.

ARTIKEL 4

För att delta i tävlingen måste deltagarna korrekt och fullständigt skicka in följande via webbplatsen (poweryourday.win):

 • Registreringen av deras poäng efter att ha spelat POWER UP-spelet på poweryourday.win (1 fält)
 • Deras svar på utslagsfrågan för det månatliga priset (1 fält)
 • Deras svar till utslagsfrågan för huvudpriset (1 fält)
 • Deras uppgifter i Panasonic-tävlingsformuläret (4 fält)
 • Godkännande för publicering av spelresultat (1 kryssruta - valfritt)
 • Godkännande av tävlingsregler och integritetspolicy (2 kryssrutor)

ARTIKEL 5

Vinnarna är:

Vinnare av förstapris (3): deltagaren som registrerade högsta spelpoäng i POWER UP-spelet på poweryourday.win. Om det blir oavgjort så kommer utslagsfrågan för huvudpriset att avgöra. De första prisvinnarna kommer att få en POWER RANGERS Karate Boot Camp på en hemlig plats som inkluderar flyg och 3 nätter på lyxhotell. Varje vinnare kan ta en plus-one.

Runner-ups (50): i slutet av tävlingen får de 50 deltagarna med den högsta poängen i POWER UP-spelet (förutom vinnarna) en POWER RANGERS Dino Fury Morpher och en Nerf Ultra AMP. Priserna kommer att listas på poweryourday.win/sv/prizes. Om det blir oavgjort så kommer utslagsfrågan för huvudpriset att avgöra.

Månatliga vinnare (25): Varje månad kommer de 25 vinnarna att vara de deltagare som har den närmaste gissningen till rätt svar på månadsprisfrågan i tävlingsformuläret. Om det blir oavgjort så vinner den deltagare som lämnade in sitt svar först. Priserna för varje månad kommer att listas på poweryourday.win/sv/prizes. De månatliga priserna är:

 • 5 x Nerf Ultra Amp och POWER RANGERS Battle Attackers 2-pack (5 bästa svaren)
 • 20 x Nerf Elite 2.0 Phoenix CS-6 och POWER RANGERS Battle Attackers 2-pack (svaren 6-25)

En individ kan endast delta i tävlingen 1 gång per månad, med en giltig e-postadress. Deltagarna kan vinna högst två månadspriser, liksom förstapriset eller annat pris i slutet av tävlingen. Individer är exkluderade från att vinna ett månadspris eller annat pris om de har samma IP-adress eller fysiska adress.

ARTIKEL 6

Advanced Power Solutions NV kommer att kontakta de 25 månatliga vinnarna via e-post under veckan efter den månad som de deltog i tävlingen (första veckan i nästa månad) och be dem bekräfta deras fullständiga namn, adress, födelsedatum och telefonnummer före fredagen påföljande vecka (andra veckan i månaden).

Advanced Power Solutions NV kommer att kontakta förstaprisvinnarna och runner-ups via e-post före fredagen den 21 januari 2022 och be dem att bekräfta deras fullständiga namn, adress, födelsedatum och telefonnummer före fredagen den 4 februari 2022.

Underlåtenhet att tillhandahålla dessa uppgifter leder till att priserna dras tillbaka. Advanced Power Solutions NV förbehåller sig rätten att kontrollera identitet och minimiålder innan priset delas ut. Om vinnarna inte bekräftar att de accepterar priset inom den angivna tiden har Advanced Power Solutions NV rätt att välja en annan vinnare och tilldela priset till denna person.

ARTIKEL 7

Priserna kan inte delas upp och måste tas emot som de är. Priserna kan endast delas ut till vinnarna och kan inte överlåtas till andra. Vinnarna har inte rätt att kräva kontantvärdet för det pris de erbjuds, och de kan inte heller byta ut priserna för alternativa produkter. Vinnarna får sina priser per post när de har bekräftat sin officiella adress.

ARTIKEL 8

Advanced Power Solutions NV har ingen skyldighet till gottgörelse, återbetalning eller byte mot kontanter vid förlust eller stöld. Inget kontantalternativ kommer att övervägas. Advanced Power Solutions NV kan komma att byta de priser som erbjuds med priser av samma eller högre värde, om detta krävs till följd av bristande tillgång. Advanced Power Solutions NV förbehåller sig rätten till detta.

ARTIKEL 9

Advanced Power Solutions NV ger eller erbjuder inga prisgarantier och ska inte vara ansvarig för:

 • någon som helst typ av stöld, förlust, skada, olyckshändelse eller kostnad, inklusive sådana som kan vara en direkt eller indirekt följd av deltagande i tävlingen, utdelning av priser eller något sätt som priserna kan komma att användas,
 • förlust, försening eller avbokning av tredje part (flygbolag, resebyrå, transportföretag osv.),
 • någon form av försening av tillhandahållande av brev eller paket av posten,
 • någon form av tekniska problem på webbplatsen och/eller i e-postsystemet, eller eventuell oförenlighet mellan den teknik som används för tävlingen och hårdvara och/eller programvarukonfiguration som används av deltagaren;
 • någon form av extrakostnad som vinnaren ådrar sig för att dra fördel av eller använda priset, eller
 • beslutet eller vägran från en myndighet som hindrar eller förbjuder vinnaren från att använda priset inklusive men inte begränsat till statliga åtgärder/begränsningar på grund av COVID-19-pandemin.
 • Beslut eller vägran från en myndighet som gör det omöjligt för Advanced Power Solutions NV att erbjuda priset inklusive men inte begränsat till statliga åtgärder/begränsningar på grund av COVID-19-pandemin.

Dessutom ska alla deltagare som försöker hindra tävlingens förlopp uteslutas från tävlingen.

ARTIKEL 10

Alla kostnader som uppstår vid deltagande i tävlingen ska till fullo betalas av deltagaren. Under inga omständigheter ska deltagarna begära ersättning av anordnaren för kostnader i samband med deltagandet.

ARTIKEL 11

Advanced Power Solutions NV förbehåller sig rätten att ändra tävlingsreglerna utan föregående meddelande, eller att förkorta eller avbryta tävlingen om det behövs till följd av oförutsedda omständigheter eller omständigheter bortom vår kontroll. Under inga omständigheter ska sådana händelser berättiga några som helst anspråk på Advanced Power Solutions NV.

ARTIKEL 12

Genom att delta i denna tävling accepterar du alla regler i sin helhet. I händelse av praktiska svårigheter ska Advanced Power Solutions NV fatta det slutgiltiga beslutet om hur reglerna ska tillämpas eller tolkas. Alla klagomål i samband med tävlingen ska göras skriftligen inom sju arbetsdagar och skickas till Advanced Power Solutions NV:s huvudkontor (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgien). Under inga omständigheter ska klagomål diskuteras ansikte-mot-ansikte eller per telefon. Klagomål som inte lämnas inom angiven tid beaktas inte.

ARTIKEL 13

Genom att delta i tävlingen samtycker du till att alla personuppgifter som du tillhandahåller kan hållas och användas av Advanced Power Solutions NV Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgien och följande tredje part som sin leverantör för att administrera tävlingen i enlighet med relevant integritetspolicy:

BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgien

ARTIKEL 14

Dessa regler regleras av belgisk lagstiftning. Belgiska domstolar har exklusiv jurisdiktion vid eventuella tvister som uppstår i samband med denna tävling.

ARTIKEL 15

Alla frågor om denna tävling kommer endast besvaras skriftligen.

ARTIKEL 16

Vinnarna samtycker till att delta i alla former av reklam eller PR i samband med utdelningen av priser.