x

Välj ditt språk

VINN EN POWER RANGERS KARATE BOOT CAMP

Ja det stämmer! Bemästra Power Up-spelet och ha en chans att vinna ett exklusivt POWER RANGERS Karate Boot Camp. Detta inkluderar resan till platsen och övernattning.

Spela och vinn!

meny

språkFriskrivning

Ingen representation av garanti eller riktighet

Även om Advanced Power Solutions NV vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att all information på denna webbplats är korrekt så kan inte noggrannhet garanteras och Advanced Power Solutions NV tar inget ansvar för riktigheten, fullständigheten eller äktheten av information på eller som tillhandahålls via denna webbplats. Denna webbplats och all information och material som ingår häri tillhandahålls till dig på "som den är"-basis utan någon garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd.

Hyperlänkar

Webbplatsen kan innehålla hypertextlänkar till andra webbplatser som har utvecklats helt oberoende av denna webbplats. Advanced Power Solutions NV lämnar därför inte någon garanti för riktigheten, fullständigheten eller äktheten av informationen som finns på en sådan webbplats och användningen av webbplatser som det länkas till sker på egen risk.

Upphovsrättsmeddelande

Allt innehåll på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt. Du får endast använda informationen, texten, bilderna och grafiken på denna webbplats för personligt och icke-kommersiellt bruk och får inte reproducera, modifiera, överföra, licensera eller publicera helt eller delvist utan Advanced Power Solutions NV:s föregående skriftliga godkännande.

Varumärken

Alla varumärken, logotyper och andra märken som visas på denna webbplats tillhör Advanced Power Solutions NV, Panasonic Corporation of Japan eller en tredje part. Du får inte använda, ladda ner, kopiera eller distribuera dem på något sätt utan skriftligt godkännande från Advanced Power Solutions NV, Panasonic Corporation eller sådan tredje part, i förekommande fall.

Ansvar

Advanced Power Solutions NV friskriver sig från allt ansvar för direkta, indirekta, tillfälliga, följd- eller särskilda skador som uppstår till följd av eller på något sätt kopplat till din åtkomst till eller användning av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till förlust eller skada orsakad av virus som påverkar din datorutrustning eller att du förlitar dig på information som erhållits via webbplatsen.

GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS GODKÄNNER DU DENNA POLICY UTAN BEGRÄNSNING ELLER KVALIFICERING. DIN ÅTKOMST TILL DENNA WEBBPLATS ÄR FÖRMÅL FÖR DENNA POLICY (SOM KAN KOMMA ATT UPPDATERAS) OCH GÄLLANDE LAGAR.