x

Välj ditt språk

VINN EN POWER RANGERS KARATE BOOT CAMP

Ja det stämmer! Bemästra Power Up-spelet och ha en chans att vinna ett exklusivt POWER RANGERS Karate Boot Camp. Detta inkluderar resan till platsen och övernattning.

Spela och vinn!

meny

språkDATASKYDD-
OCH INTEGRITETSMEDDELANDE

Detta dataskydd- och integritetsmeddelande täcker Power Your Day-tävlingen.

I överensstämmelse med kraven i bestämmelser om dataskydd i vissa länder anger detta meddelande vem som är ansvarig för insamlingen av dina uppgifter, vilka personuppgifter som samlas in, hur de behandlas, syftet och den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge vi behåller personuppgifterna, dina rättigheter, hur du får åtkomst till personuppgifterna, och var du kan vända dig för ytterligare information.

1. Allmänt

Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgien, med registreringsnummer 0414.688.361 tillhandahåller en Power Your Day-tävling ("tävlingen") för personer som pågår från 15/04/2021 till 30/12/2021.

Power Your Day-tävlingen tillhandahålls endast till personer som är bosatta i följande länder: Albanien, Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Republiken Nordmakedonien, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna, Turkiet, Storbritannien, Ukraina.

Tävlingen administreras av en tredjepartsleverantör, BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgien.

Eventuella ytterligare villkor för deltagande i tävlingen finns bland tävlingsreglerna.

2. Vem ansvarar för insamlingen av dina personuppgifter?

Panasonic Energy Europe NV som en oberoende kontrollant (kallas "Panasonic") ansvarar för insamlingen av dina personuppgifter. Mer information kan erhållas - se avsnitt 6 nedan.

3. Vad är vårt syfte och rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter?

Panasonic kommer att behandla dina personuppgifter (som nämns nedan) i syfte att administrera tävlingen.

Dina personuppgifter behandlas på grundval av samtycke. Deltagarna i tävlingen kommer att informeras om denna behandling och kommer att uppmanas att aktivt kryssa i en ruta ("Jag godkänner att mina personuppgifter användas för att administrera denna tävling i enlighet med tillämplig sekretesspolicy") innan deltagande i tävlingen i enlighet med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Behandlingen omfattar endast begränsad och nödvändig information. Personuppgifterna kommer endast att användas när det finns ett behov.

4. Vilka personuppgifter samlas in och hur behandlas de?

Personuppgifter

Följande personuppgifter kommer att samlas in från alla deltagare: smeknamn, förnamn, e-postadress, IP-adress och bosättningsland.

Från vinnare av tävlingen kommer dessutom följande personuppgifter att samlas in: efternamn, adress, telefonnummer och födelsedatum.

Hur behandlas personuppgifterna?

Dina personuppgifter kommer att lagras i en databas på servrar i Irland av Panasonic Energy Europe NV och BCC Ark bv. BCC Ark bv har ingått ett avtal med Panasonic för att säkra dina personuppgifter. BCC Ark bv har åtagit sig att upprätthålla stränga integritets- och säkerhetsrutiner.

Dina personuppgifter kan delas med tredje parter såsom tjänsteleverantörer (t.ex. för att skicka e-postmeddelanden) i den utsträckning som krävs i syfte att administrera tävlingen. BCC Ark bv har ingått avtal med dessa tredje parter för att säkra dina personuppgifter.

BCC Ark bv kan dela följande rapporter och information med Panasonic:

  • Översikt över alla inlämningar (alla insamlade personuppgifter från alla deltagare)
  • Alla insamlade personuppgifter om vinnare
  • Analytisk information om webbplatsen (Google Analytics-statistik: antal besökare, sessioner, enheter, webbläsare...)

Dina personuppgifter kommer att bevaras så länge som de behövs för att tillgodose våra juridiska, rättsliga och ekonomiska behov.

5. Vilka är dina rättigheter enligt lagstiftningen om dataskydd?

Du kan komma åt dina personuppgifter och begära rättelse med förbehåll för villkor och begränsningar i tillämplig lag.

Om du är baserad i EU/EES så har du enligt förordningen om allmän dataskydd ("GDPR") rätt till att få åtkomst till dina personuppgifter och få en kopia, begära rättelse eller uppdatering av felaktiga personuppgifter, och invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter under villkoren i GDPR. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter under vissa villkor. Du har även i vissa fall rätt till dataportabilitet. Detta är rätten att begära returnering av de personuppgifter du tillhandahållit i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format samt överföring till en tredje part (när så är tekniskt genomförbart) utan hinder från oss och med förbehåll för din egna integritetsförpliktelser.

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller få ytterligare information så kan du kontakta oss:

  1. Via post: Protection of Personal Data, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgien
  2. Via kontaktformulär: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/

Vi kommer att svara på din begäran utan onödigt dröjsmål och senast en månad efter mottagandet av en sådan begäran såvida inte en längre period är tillåten enligt gällande dataskyddslagar.

Utöver dina rättigheter ovan kan du även lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter.

6. Vem kan jag kontakta för mer information?

  1. Via post: Protection of Personal Data, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgien
  2. Via kontaktformulär: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/