x

Будь ласка, вибери мову

ВИГРАВАЙ ПОЇЗДКУ ДО ТРЕНУВАЛЬНОГО ТАБОРУ POWER RANGERS З КАРАТЕ

Так все вірно! Пройди гру Енергія і отримай шанс виграти ексклюзивну поїздку в тренувальний табір POWER RANGERS з карате. Це включає в себе поїздку на двох і проживання.

Грай та вигравай!

меню

мови

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОГО ЗАХОДУ – КОНКУРСУ "ВІДКРИЙ В СОБІ МОГУТНЬОГО РЕЙНДЖЕРА"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Рекламний захід – Конкурс "ВІДКРИЙ В СОБІ МОГУТНЬОГО РЕЙНДЖЕРА" (далі за текстом – Конкурс), проводиться в рамках рекламної кампанії споживчих товарів (елементів живлення), які продаються під торговою маркою "Panasonic". Метою Конкурсу є привернення уваги до товарів (елементів живлення "Panasonic"), формування та/або підтримка інтересу до таких товарів, а також їх просування на ринку.
 2. Конкурс не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу. Участь у Конкурсі є безоплатною. Конкурс проводиться на веб-сайті https://poweryourday.win.eu.panasonic.com/uk (далі за текстом – Сайт). Ці Правила та інша інформація, пов'язана з проведенням Конкурсу, розміщені на Сайті.
 3. Конкурс проводиться серед громадян України, що проживають на території України, за винятком тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, та у АР Крим, визначених відповідно до законів України.
 4. Переможці Конкурсу з числа учасників Конкурсу, визначені відповідно цих Правил, отримають призи, опис, перелік та загальна кількість яких наведено у розділі 8 цих Правил (далі за текстом – Призи).

2. ОРГАНІЗАТОРИ КОНКУРСУ

 1. Організаторами Конкурсу є:
  1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД", код за ЄДРПОУ 37413729, місцезнаходження: 03022 м. Київ, вул. Васильківська, 30.
  2. Advanced Power Solutions NV, місцезнаходження: Brusselsesteenweg 502, B-1731, Zellik, Бельгія.
 2. ТОВ "ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД" має право залучити для окремих дій щодо проведення Конкурсу (зокрема, для розсилання (надання) Призів) третіх осіб.

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

 1. Учасниками Конкурсу (далі за текстом – Учасники) можуть стати будь-які дієздатні, повнолітні фізичні особи, які постійно проживають на території, визначеній у пункті 1.3 цих Правил, та мають громадянство України. Неповнолітні особи (особи віком до 18 років) мають право брати участь у Конкурсі через своїх законних представників, які відповідають вимогам, визначеним у цьому пункті. Участь неповнолітньої особи у Конкурсі означає наявність згоди законного представника такої особи. Законні представники в такому разі діють в інтересах своєї дитини, яка вважається Учасником Конкурсу. Бажаним є зазначення під час реєстрації на Сайті електронної адреси саме законного представника неповнолітнього Учасника Конкурсу.
 2. Після реєстрації на Сайті на електронну адресу, зазначену Учасником під час реєстрації, буде автоматично надіслано електронне повідомлення про участь у Конкурсі. У разі, якщо законний представник Учасника не надає згоди на участь у Конкурсі, він повинен якомога швидше надіслати електронне повідомлення про відсутність такої згоди. Якщо законний представник Учасника не надіслав такого повідомлення, вважається, що згода законного представника на участь у Конкурсі надана.
 3. Учасниками Конкурсу вважаються особи, які виконали умови, викладені у розділі 5 цих Правил.
 4. Не можуть брати участь у Конкурсі такі особи:
  1. Працівники та представники Організаторів, а також осіб, афілійованих з Організаторами;
  2. Члени родин осіб, зазначених у пункті 3.4.1;
  3. Працівники, підрядники та представники інших осіб, що мають безпосереднє відношення до організації та/або проведення цього Конкурсу, а також члени родин таких осіб;
  4. Неповнолітні особи, які не представлені законним представником, або якщо законні представники не надали згоди неповнолітній особі на участь у Конкурсі, особи, які не є громадянами України, а також особи, визнані судом обмежено дієздатними чи недієздатними.

4. СТРОКИ

 1. Конкурс проводитиметься з 15 квітня 2021 року по 30 грудня 2021 року (період проведення Конкурсу). Саме у цей період проведення Учасники можуть вчиняти дії, що наведені у пунктах 5.1, 5.2, 5.4 та 5.5 цих Правил, для участі у Конкурсі.
 2. Переможці Конкурсу, які отримають Головний Приз та Заохочувальні Призи (у кількості 50 штук), будуть визначені журі Конкурсу у період з 01 січня 2022 року по 11 січня 2022 року.
 3. Переможці, які отримають Головний Приз та Заохочувальні Призи, будуть повідомлені персонально електронною поштою за адресами, які будуть наведені ними під час реєстрації на Сайті, як це визначено у пункті 5.2 цього Договору. Такі повідомлення будуть здійснені у період з 12 січня 2022 року по 04 лютого 2022 року.
 4. Вручення (надсилання) Заохочувальних Призів буде здійснено до 30 березня 2022 року.
 5. Порядок та строки надання Головного Призу буде визначені та оголошені Органазаторами окремо, а також будуть повідомлені Учаснику, який отримає Головний Приз.
 6. Крім того, журі Конкурсу щомісячно визначатиме, оголошуватиме та повідомлятиме Переможців, які отримуватимуть Щомісячні Призи. Перелік таких Переможців буде визначатися щомісячно впродовж 15 календарних днів після закінчення кожного календарного місяця періоду проведення Конкурсу.
 7. Вручення (надсилання) Щомісячних Призів відбуватиметься впродовж 50 (п'ятдесяти) календарних днів від дати визначення переліку Переможців, які мають отримати Щомісячні Призи.
 8. Переможці, які отримують Щомісячні Призи, будуть також повідомлені персонально електронною поштою за адресами, які будуть наведені ними під час реєстрації на Сайті, як це визначено у пункті 5.2 цього Договору.
 9. Для надсилання Призів Організатори Конкурсу мають право залучити будь-яких осіб (перевізників, поштових операторів, кур'єрські служби тощо), при цьому, строки доставки Призів такими третіми особами не включаються до строків, які наведені у цьому розділі Правил.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 1. Конкурс полягає у тому, що Учасник повинен грати у онлайн-гру "ЕНЕРГІЯ" на Сайті: допомагати Могутньому Рейнджеру збирати батарейки. Кількість зібраних батарейок дорівнює кількості балів, які набрав Учасник. Після того, як Учасник вважатиме, що він набрав достатню кількість балів, тобто, досяг максимально можливого результату, Учасник може додати (занести) такий результат у спеціальну форму на Сайті з одночасною реєстрацією. Кількість спроб (кількість ігор) для одного Учасника не є обмеженою, але кожен Учасник має право додати (занести) свій результат не більше одного разу впродовж одного календарного місяця у період проведення Конкурсу.
 2. Після натискання віртуальної кнопки "Додай свій результат" Учасник повинен здійснити реєстрацію на Сайті, а саме заповнити всі поля у реєстраційній формі на Сайті: зазначити свій нікнейм (вигадане ім'я), своє справжне ім'я та прізвище, зазначити свою актуальну адресу електронної пошти, обрати свою країну із пропонованого переліку.
 3. Ідентиіцікація Учасників відбуватиметься за допомогою адреси електронної пошти. Не є можливою реєстрація більш, ніж одного Учасника з однієї електронної адреси. З однієї ІР-адреси дозволяється реєстрація не більш, як 20 (двадцяти) Учасників.
 4. Далі Учасник повинен надати дві відповіді на два питання для можливості отримання Щомісячних Призів або Головного Призу, або Заохочувальних Призів.
 5. Після надання відповідей на питання Учасник може підтвердити свою згоду на публікацію (оприлюднення) його нікнейма та країни, повинен підтвердити своє ознайомлення та згоду з Цими Правилами, а також має підтвердити свою згоду на обробку його персональних даних. Всі поля у реєстраційній формі, крім поля зі згодою на оприлюднення результату, нікнейму та країни (це поле заповноється за бажанням Учасника), мають бути заповненими. Без такого заповнення та надання згоди відповідно до цього пункту Учаснику буде відмовлено у реєстрації на Конкурсі.
 6. Саме особа, чиї нікнейм, ім'я та прізвище будуть зазначені під час реєстрації на Сайті, вважатиметься Учасником Конкурсу та може стати Переможцем. Якщо така особа є неповнолітньою, реєстрація такої особи на Сайті для участі у Конкурсі обов'язково має бути здійснена за згодою законного представника такої особи (наприклад, за згодою одного з батьків). Електронна адреса, зазначена під час реєстрації, може належати як Учаснику, так і законному представнику Учасника, який є неповнолітнім.

6. ВИМОГИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

 1. Організатори Конкурсу мають відмовити будь-якому Учаснику у участі у Конкурсі (блокувати доступ до Сайту) та відмовитися від надання Призів, якщо:
  • Учасник порушує ці Правила;
  • Учасник використовує недобросовісні методи для отримання балів у грі;
  • Учасник використовує боти (спеціальні компьютерні програми) або скрипти, які автоматично виконують певні дії через користувацький інтерфейс Сайту або на сторінках Конкурсу у соціальних Інтернет-мережах;
  • Учасник будь-яким іншим чином заважає роботі Сайту та/або проведенню Конкурсу;
  • Учасник розповсюджує будь-яким способом, в тому числі, на сторінках Конкурсу у соціальних Інтернет-мережах, неправдиві, наклепницькі, образливі повідомлення щодо Організаторів та інших Учасників Конкурсу, а також повідомлення чи зображення, що містять насильство (в тому числі, такі, що містять жорстоке поводження з тваринами), нецензурну лексику, містять образливий зміст, порушують загальноприйняті норми моралі, мають порнографічний чи еротичний зміст, містять заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, заклики до зміни меж території або державного кордону України, до вчинення терористичного акту, заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, пропаганду війни, заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту, заклики до геноциду, пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну, релігійну чи будь-яку іншу нетерпимість та дискримінацію.

7. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

 1. Переможців Конкурсу, які отримають Головний Приз, Заохочувальні та Щомісячні Призи, визначатиме журі Конкурсу. До складу журі Конкурсу входять представники Організаторів у кількості п'яти осіб, які неупереджено здійснять процедури визначення Переможців.
 2. Головний Приз отримає Учасник Конкурсу, який набере найбільшу кількість балів у онлайн-грі "Енергія" на Сайті. Якщо декілька Учасників Конкурсу наберуть однакову кількість балів, Головний Приз отримає той Учасник, який надасть найбільш точну (правильну чи найбільш близьку до правильної) відповідь на друге питання, на яке Учасники надають відповідь під час реєстрації на Сайті (питання щодо кількості Учасників, які візьмуть участь у Конкурсі за весь період проведення Конкурсу). Якщо декілька Учасників Конкурсу наберуть однакову кількість балів, а також нададуть однакові відповіді на друге питання, Головний Приз отримає той Учасник, який зареєструвався на Сайті раніше.
 3. Заохочувальні Призи отримають 50 (п'ятдесят) Учасників Конкурсу, які наберуть найбільшу кількість балів після Переможця, який отримає Головний Приз у онлайн-грі "Енергія" на Сайті.
 4. Щомісячні Призи надаватимуться щомісячно тим Учасникам Конкурсу (у кількості 25 осіб щомісячно), які нададуть правильну (найбільш точну) відповідь на перше з питань, на яке Учасники надають відповідь під час реєстрації на Сайті (питання щодо кількості Учасників, які візьмуть участь у Конкурсі у відповідному місяці). Якщо кількість Учасників, які нададуть правильну (найбільш точну) відповідь, буде більш ніж 25 осіб, Щомісячні Призі будуть надані Учасникам, які зареєструвалися на Сайті раніше.
 5. Один Переможець може отримати Головний Приз та Щомісячний Приз, або Заохочувальний та Щомісячний Призи. Загалом один Переможець може отримати не більше двох Щомісячних Призів.
 6. Визначення всіх Переможців Конкурсу (визначення Учасників, які отримають будь-які Призи) журі Конкурсу є остаточним та за жодних обставин не може бути переглянуто або оскаржено до Організаторів.

8. ПРИЗИ

 1. Переможці Конкурсу отримають наступні Призи:
  1. Головний Приз – чотириденна поїздка до тренувального табору Могутніх Рейнджерів (Power Rangers) з карате, який розташований у таємній локації.
  2. П'ятдесят Заохочувальних Призів. Кожний Заохочувальний приз включає в себе:
   • один браслет-Морфер Power Rangers;
   • один Нерф Ультра Power Rangers;
   • одну упаковку елементів живлення Panasonic.
  3. Кожного місяця у період дії Конкурсу будуть вручатися двадцять п'ять комплектів Щомісячних Призів. Комплекти будуть двох видів:
   1. п'ять наборів, які складаються з одного Нерф Ультра Power Rangers, однієї фигурки Power Rangers Баттл Аттакерс та упаковки елементів живлення "Panasonic";
   2. двадцять наборів, які складаються з одного Нерф Еліт Power Rangers, однієї фигурки Power Rangers Баттл Аттакерс та упаковки елементів живлення "Panasonic".
 2. Головний Приз включає до свого складу наступне:
  • оплачені на двох осіб (Переможця Конкурсу та його гостя чи законного представника) авіаквитки до місця розташування тренувального табору Могутніх Рейнджерів та назад;
  • проживання двох осіб (Переможця Конкурсу та його гостя чи законного представника) у готелі впродовж трьох ночей.
  Детальні умови (країна, місто, дати, тривалість, умови проживання, аеропорти вильоту та прибуття, інше) будуть повідомлені окремо.
 3. Переможець, який отримає Головний Приз, буде повідомлений про це на адресу електронної пошти, яка зазначена ним під час реєстрації на Сайті. Після такого повідомлення Переможець повинен впродовж трьох робочих днів повідомити зі своєї зазначеної електронної адреси про згоду на отримання Головного Призу, а також надіслати копії документів, зазначених у пункті 9.4 цих Правил.
 4. Переможець отримає документи, необхідні для подорожі (квитки, програму подорожі) електронною поштою. Також Переможець матиме змогу отримувати інформацію про подорож телефоном, номер якого буде повідомлений Переможцю електронною поштою (дзвінки за рахунок Переможця).
 5. До складу Головного Призу не входять:
  • трансфер від місця проживання Переможця до аеропорту, з якого буде виліт, та назад від аеропорту прибуття до місця проживання Переможця;
  • візова підтримка Переможця та особи, що його супроводжує, послуги з оформлення в'їзної візи;
  • послуги з оформлення паспортів для закордонних поїздок для Переможця та особи, що його супроводжує;
  • медична страховка Переможця та особи, що його супроводжує, витрати на лікування, витрати на тести та аналізи, додаткові документи, які можуть вимагатися через карантинні чи санітарній заходи та обмеження;
  • харчування та напої;
  • екскурсії та розваги;
  • будь-які інші витрати Переможця та особи, що його супроводжує.
 6. Переможець, який отримує Головний Приз, цим погоджується з тим, що після бронювання авіаквитків не є можливим скасування подорожі чи зміна дат подорожі, яка є Головним Призом.
 7. Переможець, який отримає Головний Приз, та особа, яка супроводжує Переможця, повинні мати чинні паспорти для виїзду за кордон, при цьому, строк дії таких паспортів повинен бути таким, що перевищує шість місяців від дати початку подорожі, яка є Головним Призом.
 8. Переможець, який отримає Головний Приз, та особа, яка супроводжує Переможця, повинні самостійно придбати медичну страховку, необхідну для виїзду закордон на відповідний час та до відповідної країни, а також самостійно та за власний рахунок здійснити інші необхідні дії, невиконання яких може призвести до неможливості подорожі (отримати в'їзну візу, медичні довідки, зробити щеплення та/або аналізи чи тести). Невиконання цих вимог Переможцем звільняє Організаторів конкурсу від відповідальності за ненадання Головного Призу.
 9. Якщо визначений журі Конкурсу Переможець, який має отримати Головний Приз, та/або особа, яка супроводжує Переможця, не виконують вимог, визначених цими Правилами, що унеможливлює отримання Головного Призу, журі матиме право обрати Переможцем іншого Учасника Конкурсу та надати такому іншому Учаснику Конкурсу статус Переможця, який і отримає Головний Приз.
 10. Організатори залишають за собою право вносити певні зміни до складу Заохочувальних та Щомісячних Призів. Зовнішній вигляд Заохочувальних та Щомісячних Призів може відрізнятися від їх зображень на рекламних матеріалах щодо Конкурсу.

9. УМОВИ ОТРИМАННЯ ПРИЗІВ
 1. Заохочувальні та Щомісячні Призи будуть (вручені) надіслані Переможцям у строки, зазначені у розділі 4 цих Правил. Призи надсилаються виключно в межах території України, як визначено у пункті 1.3 цих Правил.
 2. Після визначення Переможців Організатори здійснюватимуть повідомлення Переможців про Призи, які Переможці можуть отримати. Повідомлення здійснюватимуться шляхом відсилання електронних повідомлень на адреси електронної пошти, зазначені Переможцями під час реєстрації на Сайті.
 3. Кожен Переможець повинен не пізніш, як через три робочих дні від дати отримання повідомлення від Організаторів про можливість отримати Приз, надати відповідь Організаторам електронною поштою зі своєї електронної адреси, на яку Переможцем було отримано повідомлення.
 4. До електронного повідомлення про згоду на отримання Призу на умовах цих Правил, яке Переможець надсилатиме Оранізаторам, мають бути додані скановані копії довідки Переможця про одержання ним ідентифікаційного номеру (реєстраційного номеру облікової картки платника податків), якщо такий є, а також копії паспорту (ID-картки) Переможця (якщо паспорт у вигляді книжечки – копії 1, 2, 3, 4, 5 та 11 сторінок). Також Переможець у такому своєму електронному повідомленні має зазначити населений пункт та номер відділення служби доставки "Нова Пошта", де такому Переможцю було б зручно забрати надісланий йому Приз.
 5. Якщо Переможець не заповнив повністю всі поля (реєстраційну форму) під час реєстрації на Сайті, Переможець повинен зазначити на Сайті та/або у електронному повідомленні Організаторам всі необхідні дані та відомості, які вимагаються цими Правилами.
 6. Якщо Організатори не отримають відповіді від Переможця впродовж трьох робочих днів від дати надсилання повідомлення Організаторами такому Переможцю, Організатори мають право визначити Переможцем іншого Учасника відповідно до цих Правил.
 7. Призи надсилатимуться Оранізаторами за їх власний рахунок Переможцям кур'єрською службою "Нова пошта" на вказане Переможцем відповідно до умов пункту 9.4 відділення.
 8. Невиконання будь-яким з Переможців вимог та умов цього розділу 9 Правил є підставою для відмови у надісланні (врученні) Призу.
 9. Призи обміну та поверненню не підлягають, грошовий еквівалент Призів не видається.
 10. Передання надісланих Призів Учасникам оформлюватиметься відповідною накладною кур'єрської служби, що надсилатиметься разом з Призом. Приз вважається прийнятим Переможцем, якщо впродовж 10 (десяти) робочих днів від дати відправлення Призу Переможець не заявить письмових претензій Організаторам. Датою отримання Призу вважатиметься дата передання Призу Організаторами до кур'єрської служби.
 11. Організатори не несуть відповідальності за неможливість для Переможців отримати та/або скористатися Призами з будь-яких причин. Якщо Переможець не отримає Приз або відмовиться від Призу, Організатори використають Призи на їх розсуд, при цьому Організатори не зобов'язані здійснювати жодних компенсацій такому Переможцю.
 12. У випадку необхідності Організатори за власний рахунок утримуватимуть та сплачуватимуть до відповідного державного (місцевого) бюджету суми податку з доходів фізичних осіб, які є Переможцями та отримують Призи, від вартості отриманих Призів відповідно до чинного законодавства України. Також Організатори подаватимуть відповідну звітність до органів державної податкової служби про вартість Призів, інших додаткових благ і розмір утриманого та сплаченого податку на доходи Переможців. Для нарахування сум податку Переможці повинні надати Організаторам копії довідок про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів (реєстраційних номерів облікових карток платників податків) або копії паспортів, якщо Переможці офіційно відмовилися від отримання ідентифікаційних податкових номерів.
 13. Призи не підлягають обміну (за винятком випадків, передбачених законодавством про захист прав споживачів), грошовий еквівалент Призів, а також грошова компенсація Переможцям Конкурсу за відмову з будь-яких підстав від Призів не видається.
 14. Призи, що надаватимуться Переможцям, є новими. На момент надсилання Призів вони є у справному стані та придатні для використання за цільовим призначенням. Організатори не несуть відповідальності за недотримання Переможцями правил експлуатації отриманих Призів.
 15. Якщо Переможець не отримає Приз через будь-які причини, які не залежать від Організаторів, Організатори не зобов'язані здійснювати жодних компенсацій такому Переможцю.

10. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 1. За цими Правилами Учасник Конкурсу безоплатно надає Організаторам згоду на використання використання зображення Учасника (дитини, законним представником якої є Учасник) виключно з метою рекламування елементів живлення "Panasonic" в рекламних матеріалах будь-якого роду та виду.
 2. Організатори цим гарантують, що зображення Переможців будуть використовуватися (якщо будуть) ними у спосіб, що не принижує честі та гідності Переможців.
 3. Участь у Конкурсі означає, що Учасники погоджуються з тим, що їхні імена, прізвища (імена, прізвища дитини, законним представником якої є Учасник), фотографії, аудіовізуальні твори, інтерв’ю з ними та інші матеріали про них можуть бути публічно оголошені та використані Організаторами у будь-який спосіб, що не принижує честі та гідності Учасників, на що Учасники Конкурсу дають свою згоду. Учасники Конкурсу погоджуються брати участь в урочистому оголошенні результатів Конкурсу (якщо таке буде), у публічних заходах, пов'язаних з Конкурсом, що здійснюватимуться Організаторами, давати інтерв’ю про участь в Конкурсі, у тому числі, по радіо та на телебаченні, а також у інших засобах масової інформації, дають свою згоду на участь у фотозйомці та публікації їхніх фотографій без сплати за це жодної винагороди. Усі виключні авторські та суміжні права на такі інтерв’ю та на інші матеріали та об’єкти авторського та суміжного права, створені за участю Учасників, належатимуть Організаторам. Мається на увазі, що Учасники висловлюють свою згоду з цими Правилами та підтвердили, що ознайомилися з ними. Учасники дають свою згоду на участь у прес-конференціях, телевізійних програмах, організованих Організаторами, та пов’язаних з Конкурсом.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 1. Згода Учасників на участь у Конкурсі означає також їхню згоду на отримання Учасниками реклами та інформації, а також пропозицій від Організаторів.
 2. Згода Учасників на участь у Конкурсі означає також їхню згоду Організаторам (їх уповноваженим особам) на здійснення змішаної обробки, включаючи збір, зберігання, використання, знищення персональних даних Учасників (дітей, законними представниками яких є Учасники), що надаються Учасниками Організаторам, з використанням засобів автоматизації з метою проведення Конкурсу, формування бази даних споживачів, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також право контактувати з Учасниками, в тому числі, за допомогою мереж електрозв'язку, включаючи SMS-повідомлення та повідомлення електронною поштою, до скасування такої згоди Учасником. Учасники також цим погоджуються на транскордонне передання та обробку їхніх персональних даних, які будуть надаватися для обробки на Сайті до компанії Panasonic Energy Europe N.V. (Бельгія). При цьому, цією компанією Panasonic Energy Europe N.V. надаються гарантії, що обробка персональних даних Учасників Конкурсу буде здійснюватися у відповідності до вимог законодавства ЄС, зокрема, до вимог Директиви ЄС General Data Protection Regulation..
 3. Перелік персональних даних Учасників, на обробку яких надається згода Учасника як суб'єкта персональних даних є таким: прізвище, ім'я, по-батькові; адреса проживання; номер контактного телефону; адреса електронної пошти; паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (лише з метою дотримання вимог податкового законодавства)..
 4. Термін дії згоди Учасників на обробку його персональних даних – 5 років або до дати скасування окремим Учасником такої згоди. Учасник має право відкликати свою згоду, направивши відповідний лист на адресу Організаторів, але не раніше 31 квітня 2022 року. Учасник підтверджує, що він згоден з тим, що надані їм персональні дані будуть видалені на його вимогу впродовж 60 календарних днів від дати отримання вимоги про їх знищення. Учасник згоден з тим, що на його письмову вимогу повідомлення про знищення персональних даних буде вручатися йому (його представнику) за місцем знаходження одного з Організаторів..
 5. Також Учасник погоджується з тим, що в разі визнання його Переможцем Конкурсу, його персональні дані, а саме прізвище та ім’я, будуть опубліковані на Сайті при розміщенні підсумків Конкурсу, при цьому Учасник не вимагатиме від Організаторів сплати будь-яких компенсацій та грошових сум..

12. ІНШІ УМОВИ

 1. Учасник Конкурсу, який реєструється на Сайті, такою реєстрацією висловлює свою беззаперечну, безумовну та повну згоду з цими Правилами.
 2. Учасник Конкурсу, який реєструється на Сайті як законний представник неповнолітнього особи (Учасника), такою реєстрацією підтверджує, що не порушуються права неповнолітньої особи, він є законним представником неповнолітньої особи, яка має намір взяти участь у Конкурсі, а також те, що інші законні представники такої неповнолітньої особи (зокрема, другий батько) також не заперечують щодо участі цієї неповнолітньої особи у Конкурсі та не заперечують проти прийняття умов цих Правил в повному обсязі.
 3. Для з'ясування всіх питань щодо організації та проведення Конкурсу Учасники можуть зв'язатися з Організаторами через форму "зворотний зв'язок", розміщену на Сайті. Разом з тим, Організатори залишають за собою право не вступати в листування або в інші контакти з Учасниками, якщо питання, з яким звертається Учасник, не є прямо пов'язаним з проведенням Конкурсу та/або з порушенням цих Правил, чинного законодавства та прав Учасника.
 4. Організатори залишають за собою право відмовити Учаснику Конкурсу в отриманні Призу в наступних випадках:
  • якщо інформація, яку Учасник зазначив під час реєстрації на Сайті або окремо пізніше для участі в Конкурсі, не відповідає дійсності; та/або
  • якщо Учасник не повідомив Організаторам всю необхідну інформацію для участі у Конкурсі;
  • якщо Учасник порушує суттєві вимоги цих Правил.
 5. Організатори мають право за власним рішенням припинити або призупинити проведення Конкурсу, суттєво змінити його процедуру та ці Правила, якщо виникнуть або будуть виявлені причини, які істотно впливають на запланований процес Конкурсу, на його відкритість, честність, цільність та якість проведення.
 6. Організатори залишають за собою право вносити зміни до цих Правил до 30 грудня 2021 року з обов'язковою публікацією таких змін на Сайті.
 7. Організатори не несуть жодної відповідальності за будь-які збитки та шкоду, які можуть нанесені Учаснику чи Учасником через участь у Конкурсі або через використання Призів.
 8. Організатори не несуть жодної відповідальності за будь-які збитки та шкоду, яких може зазнати Переможець, який отримає Призи, через будь-які дії третіх осіб (органів державної влади чи місцевого саморвядування, санітарних лікарів, прикордонників, перевізників, агентств з продажу квитків тощо).
 9. Організатори не несуть відповідальності за роботу пошти, служб кур'єрської доставки, операторів, що надають телекомунікаційні послуги.
 10. Організатори не несуть відповідальності за будь-які додаткові витрати Переможця, які будуть спричинені Переможцям використанням Призів.
 11. У всіх випадках, неврегульованих цими Правилами або чинним законодавством, а також, якщо з'ясується можливість неоднозначного (множинного) тлумачення цих Правил, що унеможливить врегулювання спірних ситуацій, остаточне рішення буде прийматися Організаторами Конкурсу.
 12. Організатори не нестимуть жодної відповідальності за негативні наслідки, збитки, витрати та шкоду, які спричинені наданням Учасниками недостовірної або неповної інформації.
 13. Організатори не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання їхніх зобов'язань, які вони взяли на себе через оголошення Конкурсу, якщо таке невиконання або неналежне виконання спричинене настанням та дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), таких як: стихійне лихо, землетрус, повінь, епідемія, епізоотія, карантинні обмеження, санітарно-епідеміологічні заходи, припинення чи обмеження перевезень, заборона в'їзду та виїзду з відповідних держав, пожежа, військові дії будь-якого характеру, блокади, громадські заворушення та безлади, терористичний акт, обмеження перетину кордонів, суттєві зміни чинного законодавства, інші обставини, які знаходяться поза контролем Організаторів та унеможливлюють належне виконання їхніх зобов'язань.